Úradná správa č. 46, v Banskej Bystrici 28.6.2012

Projekt ISSF

Hlavne systémové zmeny k 1.7.2012:

Zmena matričnej príslušnosti a zmena v realizovaní transferov:

Každý klub má pre všetky svoje družstvá (tímy) len jednu matriku a to:

• podľa zaradenia družstva dospelých do súťaže

• podľa zaradenia družstva dorastu do súťaže (pokiaľ klub nemá družstvo dospelých v súťaži)

• podľa zaradenia družstva žiakov do súťaže (pokiaľ klub nemá ani družstvo dospelých ani družstvo dorastu zaradené do súťaže)

Zmena v spôsobe realizácie transferov

• Transfer vybavuje a poplatok sa platí Zväzu, do ktorého patrí cieľový klub transferu hráča podľa novej matričnej príslušnosti pre všetky vekové úrovne.

Dňom 1.7.2012 sa ruší preregistrácia starší žiak – dorastenec, je potrebne požiadať len o vystavenie nového Registračného preukazu, prihláška k registrácii hráča už nie je potrebná.

Po 1.7.2012 sa začnú vydávať výlučne „plastové“ Registračné preukazy, ktoré sa nevydávajú na Zväzoch, ale sa objednávajú cez Matriky Zväzov, alebo priamo cez ISSF (Elektronická podateľňa, nutné schválenie objednávky matrikárom). Plastové preukazy sa vyrábajú a expedujú denne a sú doručované kuriérom na klub do 48 hodín od expedície. ODPORÚČAME si preukazy objednávať vopred a po viac kusov (kvôli poštovnému za dobierku). Cena jedného preukazu je 5 Eur s DPH a cena dobierky je 3,42 Eur s DPH. Platí sa pri preberaní dobierky kuriérom.

Plastový Registračný preukaz neobsahuje klubovú príslušnosť, jeho platnosť je 5 rokov a pri transfere hráča sa nikam neposiela (nevyrába sa nový)

Zároveň sa pre matričné účely schvaľujú nové elektronické tlačivá (vyplniteľné formuláre).

Aktuálne znenie noriem, predpisov ako aj nových formulárov nájdete na www stránke http://www.futbalsfz.sk/dokumenty/normy-a-tlaciva-sfz

Kluby, ktoré ešte nemajú zaregistrovaného a aktívneho klubového ISSF manažéra, nech bezodkladne vykonajú registráciu Klubového ISSF manažéra.

Správy zo sekretariátu

Jedenástka súťažného ročníka 2011/2012 určená na základe hlasov zástupcov klubov 1. triedy:

Brankár: Július Radovič (Hronec)

Obrancovia: Branislav Janko (Hronec), Martin Kordík (Jasenie), Jozef Kučerák (Hronec) a Walter Poliak (Poniky).

Strednopoliari: Igor Šišiak (Lučatín), Michal Sedliak (Lučatín), Mikuláš Bumbera (Heľpa) a Ivan Čutka (Osrblie).

Útočníci: Pavol Zlevský (Lučatín) a Peter Zátroch (Poniky).

Správy ŠTK a KM – predseda Milan Mecele       

KM usporiadala dňa 24. júna 2012 na ihrisku FK Poniky futbalový turnaj prípraviek za účasti ôsmich družstiev. Na turnaji zvíťazila prípravka ŠK Partizán Čierny Balog pred OFK Slovenská Ľupča a FK Sokol Medzibrod. Na turnaji boli vyhlásení a ocenení:

Najlepší strelec – Samuel Ďatko (Part. Č. Balog), najlepší brankár – Dominik Ťažký (Part. Č. Balog), najlepší hráči – Andrej Mazúch (Hrochoť) a Desana Janišková (Part. Č. Balog).

Zároveň touto cestou vyslovuje KM poďakovanie ŠK OPL Poniky za spoluprácu pri organizovaní turnaja.

Uverejňujeme konečné tabuľky všetkých súťaží súťažného ročníka 2011/2012:

Dospelí – 1. trieda:

Víťazom súťaže a postupujúcim klubom do 5. ligy je  FK 1928 Jasenie.

Vypadávajúcim klubom do 2. triedy skupiny B je Partizán Dolná Lehota.

Najlepší strelci súťaže: Pavol Zlevský (Lučatín) – 18 gólov, Peter Zátroch (Poniky) – 17 gólov, Matej Parobek (Jasenie) – 16 gólov.

Dospelí – 2. trieda skupina A:

Víťazom súťaže a postupujúcim do 1. triedy je ŠK Sokol Jakub.

Klubom FK Šalková B a ŠK Králiky boli odpočítané po 3 body za disciplinárne previnenia.

Najlepší strelci súťaže: Daniel Balon mladší (Tajov) – 28 gólov, Tomáš Rosina (Nemecká) a Pavol Fraňo (Horné Pršany) – obaja po 23 gólov, Peter Kohár (Riečka) – 20 gólov.

Starší žiaci:

Víťazom súťaže sa stalo družstvo FK 1928 Jasenie.

Najlepší strelci súťaže: Denis Gajdoš (Jasenie) – 33 gólov, Kristián Fodrek (Jasenie) a Daniel Oros (Šalková) – obaja dali po 14 gólov, Michal Šárik (Šalková) a Maroš Švantner (Beňuš) – obaja dali po 13 gólov.

Mladší žiaci:

Víťazom súťaže sa stalo družstvo FK Dukla Banská Bystrica – C.

Najlepší strelci súťaže: Nicolas Pollák (Dukla C) – 14 gólov, Tobias Gábriš (Dukla C) a Jozef Strečok (Selce) – obaja dali po 9 gólov, Matej Kriško (Priechod) – 8 gólov.

Správy DK – predseda Július Kliment

Prehľad prerušených trestov z jarnej časti súťažného ročníka 2011/2012:

Dňom 27. júna 2012 DK prerušuje tresty uvedeným hráčom nasledovne:

Ľubomír Faktor 670318 FK Králiky 2 stretnutia nepodmienečne,

Peter Novanský 820221 FK Horné Pršany 1 stretnutie nepodmienečne,

Martin Kenický 870724 FK Baláže 1 stretnutie nepodmienečne,

Juraj Obuch 730308 FK Šalková B 1 stretnutie nepodmienečne,

Marek Pokoš 780514 FK Pohorelá 1 stretnutie nepodmienečne,

Michal Vetrák 831225 FK Beňuš 1 stretnutie nepodmienečne,

Martin Ostrihoň 830922 FK Mýto pod Ďumbierom 1 stretnutie nepodmienečne,

Andrej Batis 910928 FK Heľpa 1 stretnutie nepodmienečne,

Roman Chudík 690620 tréner FK Heľpa 3 stretnutia nepodmienečne zákazom viesť družstvo z lavičky,

Matúš Malček 860304 FK Jasenie 1 stretnutie nepodmienečne,

Pavol Šifra 771225 FK Šumiac 4 stretnutia nepodmienečne.

D-II-27 DK dňom 27. júna 2012 zastavuje činnosť za neuhradenie poplatkov za udelené tresty nasledovným futbalovým klubom:

FK Mladosť Pohorelá – 14 € (Pokoš),

FK Mýto pod Ďumbierom – 14 € (Ostrihoň).

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.