Úradná správa č. 45, v Banskej Bystrici 22.6.2012

Správy zo sekretariátu

Oznamujeme futbalovým klubom, že v dňoch 5. až 15.júla bude sekretariát ObFZ z dôvodu čerpania dovolenky zavretý a nefunkčný.

Oznamujeme trénerom, pôsobiacich v súťažiach ObFZ, ktorí majú záujem získať kvalifikáciu trénera, aby sa písomne prihlásili na SsFZ Banská Bystrica pánovi Petrovi Štefaňákovi s uvedením svojej adresy a telefonického kontaktu. Pri nazbieraní minimálne 15 záujemcov (aj z iných ObFZ) sa otvorí nový školiaci cyklus na získanie trénerskej licencie.

Správy ŠTK a KM – predseda Milan Mecele

Kontumujeme podľa článku SP 100/B MFS 1. triedy 26. kolo Mýto pod Ďumbierom –  Poniky (domáci stretnutie pre nedostatok hráčov vzdali v prospech súpera, čo bolo včas oznámené riadiacemu orgánu, súperovi aj rozhodcom). Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Poniky. Prípad postupujeme na DK.

Schvaľujeme výsledky dospelých: 1. triedy po 26. kole, 2. triedy skupiny A po 30. kole a 2. triedy skupiny B po 21. kole.

Uverejňujeme konečnú tabuľku 2. triedy dospelých súťažného ročníka 2011/2012:

Víťazom súťaže a postupujúcim do 1. triedy sa stalo družstvo OFK Slovan Valaská.

Najlepšími strelcami na základe zápisov o stretnutí sa stali hneď traja hráči so zhodným počtom 18 gólov: Ondrej Pribula (Valaská), Ladislav Goceliak (Pohronská Polhora) a Tomáš Magura (Šumiac). Hneď za nimi so 17 vsietenými gólmi sa umiestnil Miroslav Meškan (Valaská). Na pomyselnom treťom mieste skončila dvojica Milan Šajgalík (Beňuš) a Milan Krupa mladší (Michalová), ktorí strelili po 16 gólov.

KM usporiadala dňa 16. júna 2012 na ihrisku ŠK Partizán Čierny Balog futbalový turnaj prípraviek za účasti ôsmich družstiev. Na turnaji zvíťazili chlapci z prípravky Partizán Čierny Balog A pred ŠK Poniky a na treťom mieste sa umiestnilo družstvo Partizán Čierny Balog B. Najlepším hráčom turnaja bol vyhlásený Igor Brozman z ŠK Partizán Čierny Balog.

Žiadame ŠKM Savon Banská Bystrica o doručenie zápisu z MFS starších žiakov Savon – Šalková.

Žiadame FK Priechod o doručenie zápisu mladších žiakov z MFS 12. kola Priechod – Sásová.

Správy DK – predseda Július Kliment

D-I-130 Kenický Martin 870724 FK Baláže 1 stretnutie nepodmienečne od 20. júna 2012 podľa 1-5a.

D-I-131 Ostrihoň Martin 830922 FK Mýto p. Ďumb. 1 stretnutie nepodmienečne od 20. júna 2012 podľa 1-5a. Pokutu 7 + 7 € uhradiť do 14. júla 2012.

D-I-132 Tittel Ivan 921103 FK Heľpa 1 stretnutie nepodmienečne od 13. júna 2012 podľa 1-4a.

D-I-133 Batis Andrej 910928 FK Heľpa 1 stretnutie nepodmienečne od 20. júna 2012 podľa 1-5a.

D-I-134 Chudík Roman 690620 FK Heľpa – tréner zákaz viesť mužstvo z lavičky počas 4 stretnutí nepodmienečne od 13. júna 2012.

Zastavenie činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 13. júna 2012 za 4 ŽK:

Peter Slobodník 811101 FK Baláže, Michal Uličný 910330 FK Baláže, Andrej Batis 910928 FK Heľpa.

Zastavenie činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 20. júna 2012 za 4 ŽK:

Michal Vetrák 831225 FK Beňuš, Juraj Obuch 730308 FK Šalková B.

D-II-26 DK nariaďuje všetkým futbalovým klubom, aby svoje podlžnosti voči ObFZ ohľadne úhrad faktúr za rozhodcov z jarnej časti súťažného ročníka 2011/2012 uhradili najneskôr do 29. júna 2012. V prípade neuhradenia podlžností do tohto termínu nebudú ich futbalové družstvá zaradené do žiadnej zo súťaží v novom súťažnom ročníku.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

Správy KR – predseda Peter Králka

KR stanovila termín letného seminára rozhodcov na deň 3. augusta 2012 (piatok) so začiatkom o 16,30 hodine v priestoroch Strednej odbornej školy, Pod Bánošom, Banská Bystrica. Pozvánky aj s programom seminára budú jeho účastníkom včas zaslané poštou.