Úradná správa č. 45, v Banskej Bystrici, 5. 6. 2015

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

 1. Súhlasí so vzájomnou dohodou futbalových klubov odohrať MFS 26. kola I. triedy Braväcovo – Poniky dňa 13. júna 2015 (sobota) o 17:00 na ihrisku v Braväcove.
 2. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS 28. kola II. triedy skupina A Ľubietová – Horné Pršany dňa 13. júna 2015 (sobota) o 15:00 na ihrisku v Ľubietovej.
 3. Rušíme bod 3 z Úradnej správy č. 43 zo dňa 20. mája 2015 a súhlasíme so vzájomnou dohodou odohrať MFS 26. kolo I. triedy Selce – Strelníky dňa 13. júna 2015 o 9:00 hodine na ihrisku v Selciach.
 4. Kontumujeme MFS 1. triedy 24. kolo Osrblie – Jakub podľa článku 100/b SP (hostia sa na stretnutie nedostavili). Priznávame podľa článku 106/1 SP 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Osrblie. Prípad postupujeme na DK.
 5. Kontumujeme podľa článku SP 100/b MFS II. triedy skupiny A 27. kolo Tajov – Hronsek (domáci stretnutie pre nedostatok zdravých hráčov vzdali v prospech súpera, čo bolo včas oznámené riadiacemu orgánu, súperovi aj rozhodcom). Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Hronsek.
 6. Nariaďujeme odohrať MFS II. triedy skupiny A 28. kolo Riečka – Hiadeľ dňa 14. júna 2015 (nedeľa) o 17:00 hodine na ihrisku v Riečke z dôvodu kolidácie stretnutia v pôvodne určenom termíne s veľkou akciou obecného úradu na ihrisku v Riečke..

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

 1. Kontumujeme MFS 1. triedy starších žiakov 18. kolo Jasenie – Priechod podľa článku 100/b SP (hostia sa na stretnutie nedostavili). Priznávame podľa článku 106/1 SP 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Jasenie. Prípad postupujeme na DK.
 2. Záverečné stretnutie k systému súťaží mládeže sa uskutoční v utorok 16. júna.2015 o 17:00 v budove ObFZ BB. Účasť zástupcov klubov je nutná, pozvánky išli na futbalové kluby tiež aj poštou.
 3. Dňa 23. mája 2015 sa konal turnaj prípraviek O pohár Ľubomíra Auxta pod záštitou KM ObFZ BB s nasledovným poradím: 1. Partizán Čierny Balog A, 2. Brusno, 3.Liptovský Hrádok, 4. FŠMH Jupie, 5. Braväcovo, 6. Valaská, 7. Partizán Čierny Balog B. Fotogaléria z turnaja je na webovej stránke ObFZ..
 4. Turnaj prípraviek Poniky 24. mája 2015 – výsledky: Poniky – Selce 0:2, Slov. Ľupča – Ľubietová 0:0, Medzibrod – Poniky 3:0, Slov. Ľupča – Selce 3:0, Medzibrod – Ľubietová 0:3, Slov. Ľupča – Poniky 3:0, Selce – Medzibrod 2:0, Ľubietová – Poniky 2:0, Medzibrod – Slov. Ľupča 3:0, Selce – Ľubietová 0:1, Poradie: 1.Ľubietová, 2. Slov. Ľupča, 3.Selce, 4.Medzibrod, 5.Poniky
 1. Výsledky mladších žiakov: Nemecká – FK Jupie 3:6, Poniky – Ľubietová 1:3.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

D-I-142 Peter Ursíny 1176006 FK Tajov, podľa článku 37/3 DP udeľuje DK disciplinárne opatrenie (DO) 1 stretnutie nepodmienečne od 3. júna 2015. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-143 Ján Rochovský 1116845 FK Pohorelá, podľa článku 37/3 DP udeľuje DK DO 1 stretnutie nepodmienečne od 3. júna 2015. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-144 Daniel Adámek 1258782 FK Pohronská Polhora, podľa článku 37/5a DP udeľuje DK DO 1 stretnutie nepodmienečne od 3. júna 2015. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-145 Peter Piliar 1180295 FK Jasenie, podľa článku 37/5a DP udeľuje DK DO 1 stretnutie nepodmienečne od 30. mája 2015. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-146 Patrik Piliar 1259435 FK Jasenie, podľa článku 37/5a DP udeľuje DK DO 1 stretnutie nepodmienečne od 30. mája 2015. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-147 Matej Vaník 1150734 FK Lučatín, podľa článku 37/5b DP udeľuje DK DO 1 stretnutie nepodmienečne od 3. júna 2015. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Oprava:

DK na základe podnetu komisie rozhodcov ako aj vlastného preverenia opravuje DO uvedené pod číslom D-I-134 v úradnej správe číslo 43 nasledovne: Matúš Malček 1171473 FK Jasenie, podľa článku 49/2b DP s použitím článku 36 odstavec 1 udeľuje DK DO 2 stretnutia nepodmienečne od 20. mája 2015. Poplatok do MZF bol už zahrnutý pri pôvodnom treste.

D-I-148 DK dôrazne upozorňuje delegáta stretnutia Jasenie – Strelníky Jána Uhrína, aby do budúcnosti uvádzal v správe delegáta informácie, ktoré korešpondujú so skutočným stavom na hracej ploche. V opačnom prípade bude DK postupovať podľa článku 63 DP.

D-II-29 DK trestá FK Savon Banská Bystrica pokutou 33 € za porušenie článku 3 písmeno C Rozpisu majstrovských futbalových stretnutí pre ročník 2014/2015. Pokuta bude zahrnutá do MZF.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

Oznamujeme prípadným novým záujemcom o funkciu rozhodcu stretnutia v súťažiach ObFZ Banská Bystrica, že školenie nových rozhodcov sa uskutoční v utorok 9. júna 2015 od 8,00 hodiny v malej zasadačke ObFZ na Partizánskej ceste 93.

servisobfzbb

Delegačný list č. 26

I. trieda 26. kolo 14. 6. 2015 o 17,00
Hronec – Valaská (Majer M. – Gemzický, Roštár – Uhrín)
Lučatín – Nemecká (Kováč – Kalina, Sáliš – Prochádzka)
Selce – Strelníky SO 09,00 (Sáliš – Zeman, Kubančík – Pecník)
Podkonice – Brusno B (Gajdoš – Kubančík, Zeman – Mišány)
Braväcovo – Poniky SO (Majer F. – Majer I., Godál – Kosec)
T. Č. Balog – Jakub (Turňa – Medveď, Mikloš – Kratochvíla)
Jasenie – Osrblie (Dorčiak – Godál, Bošeľa – Sitarčík)

Selce – Výber ObFZ BB 21. 6. 2015 o 16,00 (Auxt – Petrík, Bulla)

II. trieda skupina A 28. kolo 13. 6. /sobota/ 2015 o 17,00
Hronsek – Savon BB (Bulla – Kalina)
Šalková B – Malachov (Marček – Snopko)
Mičiná – Dúbravica (Kováč – Ivanič A.)
Riečka – Hiadeľ NE (Majer F. – Majer I., Marček)
Ľubietová – Horné Pršany o 15,00 (Dorčiak – Mereš)
Králiky – Harmanec (Rumanovský – Páleš)
Staré Hory – Tajov (Gajdoš – Lakomčík)

Dohrávka 25. kolo 11. 6. 2015 /štvrtok/ o 17,30
Savon BB – Mičiná (Páleš – Marček)

II. trieda skupina A 18. kolo – dohrávka 21. 6. 2015 o 17,00
Hronsek – Ľubietová (Kováč – Lakomčík)
Králiky – Riečka (Majer I. – Majer F.)
Staré Hory – Mičiná (Rumanovský – Snopko)
Tajov – Baláže (Gajdoš – Ivanič A.)
Harmanec – Šalková B (Kalina – Ivanič P.)
Horné Pršany – Savon BB (Zeman – Kubančík)
Hiadeľ – Malachov (Páleš – Marček)

Mládežnícke stretnutia:

I. trieda starší žiaci 20. kolo 14. 6. 2015
Šalková – Sásová SO 15,00 (Snopko)
Valaská – Priechod NE 11,30 (Godál)
Jasenie – Hrochoť 15,00 (Bošeľa)

I. trieda starší žiaci 10. kolo – dohrávka 21. 6. 2015
Sásová – Šalková 10,30 (Kováč)
Priechod – Valaská 10,30 (Gajdoš)
Jasenie – Hrochoť 10,30 (Kubančík)