Úradná správa č. 42, v Banskej Bystrici, 1. júna 2012

Projekt ISSF

Upozorňujeme funkcionárov FK, že v súvislosti so zavádzaním Informačného systému Slovenského futbalu (ISSF) do praxe, je bezpodmienečne potrebné v čo najkratšom čase zaregistrovať tzv. „Klubových ISSF manažérov“, ktorí získajú prístup do Matriky SFZ a budú  zabezpečovať registrácie a transfer hráčov v elektronickej podobe, ako aj možnosť  komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach. Podrobnejšie k informáciám o pozícii klubového manažéra, ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke SFZ v článku Projekt ISSF a kluby, prípadne na stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – Dokumenty.

Upozorňujeme, že vyšiel už druhý videonávod pod názvom Prvé kroky ISSF manažéra, viď adresa http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody

K 31. máju 2012  evidujeme  u futbalových klubov prislúchajúcich k ObFZ  Banská Bystrica ako kluby ISSF aktívne (majú riadne zaevidovaného klubového ISSF manažéra) stále len OFK Slovan Valaská.  Sekretariát ObFZ vyzýva všetky ostatné FK, aby vo vlastnom záujme, v čo najkratšom čase pristúpili k registrácii, pretože minimálne matrika prejde na tento systém dňom 1. júla 2012 a všetky prestupy a hosťovania sa budú robiť v elektronickej forme.

Správy ŠTK a KM – predseda Milan Mecele

Oznamujeme družstvám prípraviek ObFZ Banská Bystrica, že komisia mládeže pripravuje dňa 16. júna 2012 (sobota) turnaj prípraviek na ihrisku ŠK Partizán Čierny Balog a dňa 24. júna 2012 (nedeľa) turnaj prípraviek na ihrisku FK Poniky. Žiadame zástupcov družstiev prihlásiť sa do 10. júna 2012 na sekretariát ObFZ. Bližšie informácie k turnajom podá predseda KM pán Milan Mecele na čísle telefónu 0907/531 942.

Správy DK – predseda Július Kliment

D-I-116 Habány Roman 760314 FK Dúbravica 1 stretnutie nepodmienečne od 30. mája 2012 podľa 1-4a.

D-I-117 Trizna Miroslav 660530 FK Horné Pršany 2 stretnutia nepodmienečne od 30. mája 2012 podľa 1-4a.

D-I-118 Novanský Peter 820221 FK Horné Pršany 4 stretnutia nepodmienečne od 30. mája 2012 podľa 1-3b.

D-I-119 Hrabovský Juraj 950718 FK Polomka 1 stretnutie nepodmienečne od 30. mája 2012. Pokutu 7 + 7 € uhradiť v lehote do 14. júna 2012.

D-I-120 Nikel Robert 740611 FK Bacúch – DK upúšťa od potrestania hráča, nakoľko kontrolou zápisov boli zistené len 3 ŽK hráča. Rozhodcu stretnutia zo 6. kola (Michalová-Bacúch) Petra Mereša postupujeme na riešenie na KR.

D-I-121 Šárik Michal 970124 FK Šalková (Ž) 3 stretnutia nepodmienečne od 30. mája 2012 podľa 1-3b.

D-I-122 Binder Zdenko 830504 FK Tajov 2 stretnutia nepodmienečne od 30. mája 2012 podľa 1-4a. Poplatok 7 € uhradiť do 14. júna 2012.

D-I-123 Kalina Miroslav – usporiadateľ FK Tajov zákaz akejkoľvek činnosti počas MFS FK Tajov do konca súťažného ročníka 2011/2012. Poplatok 7 € uhradiť do 14. júna 2012.

D-II-23 DK trestá FK Jakub pokutou 10 € za porušenie športovo-technických zásad bod F rozpisu súťaží ObFZ (reflexné vesty). Pokutu uhradiť v lehote do 14. júna 2012.

D-II-24 DK trestá FK Tajov pokutou 15 + 7 € za nedostatočnú usporiadateľskú službu v MFS 2. triedy skupiny A 24. kolo Tajov – Šalková B a poplatok za prerokovanie priestupkov. Splatnosť pokuty je do 14. júna 2012.

D-II-25 DK trestá FK Mičiná pokutou 10 € za hrubé nešportové správanie sa divákov v MFS 2. triedy skupiny A 30. kolo Mičiná – Jakub. DK týmto ruší trest udelený pod D-II-19 zo dňa 9. mája 2012. Splatnosť pokuty je do 14. júna 2012. Rozhodcu stretnutia Ivana Šimka postupuje na KR.

Zastavenie činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 23. mája 2012 za 4 ŽK:

Dávid Krella 940717 FK Beňuš.

Zastavenie činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 30. mája 2012 za 4 ŽK:

Juraj Francisty 890202 FK Podkonice, Patrik Daubner 930707 FK Harmanec, Pavol Rečkovič 850421 FK Harmanec a Ivan Nemčok 870504 FK Osrblie.

Zastavenie činnosti na 2 stretnutia nepodmienečne od 30. mája za 8 ŽK:

Martin Kostelný 871008 FK tatran Čierny Balog.

Zmena trestu:

Ján Bednár 730901 FK Králiky zostatok trestu 1 stretnutie nepodmienečne sa mení na 1 stretnutie podmienečne do 31. augusta 2012.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

Správy hospodárskej komisie – predseda Július Kliment

Napriek oneskorenému vystaveniu faktúr za rozhodcov za mesiace marec a apríl 2012 a žiadosti sekretariátu o ich urýchlené uhradenie aj pred termínom splatnosti, eviduje hospodárska komisia ku dňu 30. mája 2012 ešte 7 (sedem) neuhradených faktúr. Preto žiadame kluby, ktorých sa to týka o ich okamžité uhradenie v opačnom prípade budeme nútení siahnuť k ďalším hospodárskym a športovo- technickým sankciám (úhrada za omeškanie, zastavenie činnosti družstva).

Týmto vyslovujeme poďakovanie FK Hronsek, ktorý má ako jediný uhradenú už aj májovú faktúru.

Delegačný list č.25

I. trieda 25. kolo 10. júna 2012 o 17,00

Osrblie – Jasenie (Kubančík – Majer M., Zeman – Prochádzka)

Podkonice – Baláže (Biely – Mišány, Hikker – Sitarčík)

Heľpa – T.Č. Balog (Spišiak – Štrba, Smoleň – Kotrán)

Poniky – Harmanec 6. júna /streda/ o 17,30 (Tůma – Bošeľa, Kosec – Piar)

Braväcovo – Mýto (Gemzický – Auxt, Riša)

Dolná Lehota – Staré Hory (Dírer – Rosenberger, Caban)

Lučatín – Hronec (Gajdoš – Kosec, Majer I. – Lauer)

II. trieda skupina A 27. kolo 10. júna 2012 o 17,00

Jakub – Hiadeľ (Spodniak – Rumanovský, Čunta)

Ľubietová – Riečka /Strelníky/ (Ambróš – Kalina, Gondek)

Dúbravica – Tajov 9. júna /sobota/ o 14,00 (Dráždik – Hudák, Ondriga)

Králiky – Mičiná (Bošeľa – Siman, Rusko)

Priechod B – Strelníky SO (Petrík – Legíň, Kalina – Pecník)

Šalková B – Horné Pršany SO (Cseky – Tůma, Ambróš)

Malachov – Nemecká (Höger – Jastrab, Fábry – Pecník)

II. trieda skupina B 21. kolo 10. júna 2012 o 17,00

Beňuš – Valaská (Godál – Dorčiak, Pančík)

Polomka – Pohr. Polhora (Ivanič – Kučera, Mereš)

Bacúch – Pohorelá /Polomka/ SO (Gemzický – Smoleň, Auxt)

Šumiac – Michalová /Telgárt/ (Cseky – Bunganič)

Mládežnícke stretnutia:

I. trieda starší žiaci 19. kolo 10. júna 2012 o 10,00

Savon BB – Jasenie /Sásová/ SO o 10,00 (Hudák – Fábry)

Beňuš – Harmanec o 10,00 (Dorčiak – Pančík)

Mladší žiaci 12. kolo 10. júna 2012 o 10,00

Priechod – Sásová (Rusko)

Dukla „C“ – Selce /Selce/ (Jastrab)

Stretnutia riadené SsFZ:

IV. liga dorast JUH 25. kolo 10. júna 2012 o 14,30

Bacúch – Jesenské /Beňuš/ (Riša – Gemzický)

II. LSŽ a MŽ JUH 25. kolo 10. júna 2012 o 10,00/12,00

Partizán Čierny Balog – Badín (Batis)

MFK Banská Bystrica – Krupina /Rakytovce/ (Dírer)

I.liga MŽ 26. kolo 9. júna2012 o 10,00/11,30

Jupie Banská Bystrica – Žilina /Tajov/(Gajdoš)

Dukla Banská Bystrica – Kysucké Nové Mesto /Radvaň/ (Kučera)

Jupie B. B. – ZA Závodie /Tajov 9. Kolo 6. Júna – streda o 16,00/17,30/ (Majer I.)

II. LSDV a LMDV 29. kolo 10. júna 2012 o 10,00/12.15

Podbrezová B – Dukla BB B (AR 2 – Gajdoš)