Úradná správa č.41, v Banskej Bystrici, 25. mája 2012

Správy zo sekretariátu

Dňa 22. mája sa zúčastnil výber mladších žiakov ObFZ Banská Bystrica (ročník 2000) na medzioblastnom turnaji výberov ObFZ vo Zvolene. Naši chlapci po víťazstve 5 : 0 nad Zvolenom a remíze 1 : 1 so Žiarom nad Hronom sa stali víťazom tohto turnaja. Výkonný výbor ObFZ aj touto cestou vyslovuje poďakovanie pánom Jánovi Šutkovi a Danielovi Valachovi ako aj všetkým zúčastneným rodičom hráčov za účinnú pomoc a podporu nášho výberu.

Výber ObFZ Banská Bystrica reprezentovali hráči: Matej Vajs, Alex Holík, Patrik Solivajs, Radovan Môcik, Samuel Straka, Adrián Rusnák, Martin Benko, Martin Majling, Peter Kladivík, Patrik Fudra (všetci FK Dukla Banská Bystrica), Radoslav Čief, Šimon Cibuľa, Lukáš Jagerčík (ŽP Šport Podbrezová), Ján Král, Matúš Hajnala (ŠK Badín), Adam Sarvaš, Peter Strelec (ŠK Partizán Čierny Balog), Kristián Mišiak, Erik Kruppa (FK Jupie Banská Bystrica-Podlavice).

Na základe výkonov hráčov nášho výberu vybrala komisia TMK SsFZ do ďalších výberov SsFZ STRED 2000 hráčov:

Alex Holík, Martin Majling, Lukáš Jagerčík, Radoslav Čief, Patrik Solivajs, Radovan Môcik, Adrián Rusnák, Peter Kladivík, Erik Kruppa, Adam Sarvaš, Ján Král. Ako náhradník (v prípade neúčasti niektorého z nominovaných hráčov) bol vybraný Matej Vajs.

Projekt ISSF

Upozorňujeme funkcionárov FK, že v súvislosti so zavádzaním Informačného systému Slovenského futbalu (ISSF) do praxe, je bezpodmienečne potrebné v čo najkratšom čase zaregistrovať tzv. „Klubových ISSF manažérov“, ktorí získajú prístup do Matriky SFZ a budú zabezpečovať registrácie a transfer hráčov v elektronickej podobe, ako aj možnosť komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach. Podrobnejšie k informáciám o pozícii klubového manažéra, ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke SFZ v článku Projekt ISSF a kluby, prípadne na stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – Dokumenty.

Upozorňujeme, že vyšiel už druhý videonávod pod názvom Prvé kroky ISSF manažéra, viď adresa http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody

K 24. máju 2012 evidujeme u futbalových klubov prislúchajúcich k ObFZ Banská Bystrica ako kluby ISSF aktívne (majú riadne zaevidovaného klubového ISSF manažéra) len OFK Slovan Valaská. Sekretariát ObFZ vyzýva všetky ostatné FK, aby vo vlastnom záujme, v čo najkratšom čase pristúpili k registrácii, pretože minimálne matrika prejde na tento systém dňom 1. júla 2012 a všetky prestupy a hosťovania sa budú robiť v elektronickej forme.

Správy ŠTK a KM – predseda Milan Mecele 

1. Schvaľujeme po vzájomnej dohode klubov odohrať MFS 2. triedy skupiny A 26. kolo Ľubietová – Hiadeľ dňa 2. júna 2012 (sobota) o 17,00 hodine na ihrisku v Hiadli. Domácim klubom v tomto MFS a vyplácať rozhodcov zo stretnutia prostredníctvom faktúry bude FK Ľubietová.

2. Žiadame futbalové kluby, ktoré budú prihlasovať v budúcom súťažnom ročníku 2012/2013 svoje mládežnícke družstvá do súťaží ObFZ (žiaci, dorast), aby to nahlásili najneskôr do 15.júna na sekretariát ObFZ, vzhľadom k príprave nového súťažného ročníka. Zároveň upozorňujeme všetky kluby, že Výkonný výbor rozhodol v budúcom súťažnom ročníku striktne a bez výnimiek dodržiavať Rozpis súťaže a jeho Športovo-technické zásady bod A (strana 9) – povinnosť klubov hrajúcich 1. triedu mať zaradené v súťažiach minimálne jedno mládežnícke družstvo.

Správy DK – predseda Július Kliment 

D-I-114 Binder Zdenko 830504 FK Tajov dňom 23. mája 2012 mu DK zastavuje činnosť až do vyriešenia previnenia.

DK predvoláva na deň 30. mája 2012 o 15,00 hodine z MFS 2. triedy skupiny A 24. kolo Tajov – Šalková B:

z FK Tajov: Ivan Chlebovec – hlavný usporiadateľ, Miroslav Kalina – usporiadateľ č. 2, Zdenko Binder 830504 – hráč

z FK Šalková B: Štefan Nigríny – vedúci mužstva

rozhodcov stretnutia: Miroslav Kalina a Tomáš Tůma.

DK predvoláva na deň 30. mája 2012 o 15,30 hodine z MFS 2. triedy skupiny A 30. kolo Mičiná – Jakub:

z FK Mičiná: Ing. Ján Martinec – hlavný usporiadateľ, Matej Martinec – kapitán mužstva,

z FK Jakub: Kamil Bílek – vedúci mužstva, Rudolf Rubint – kapitán mužstva,

rozhodcov stretnutia: Ivan Šimko, Jozef Hudák a Dušan Rosenberger.

D-II-22 DK trestá FK Polomka pokutou 10 € za porušenie športovo-technických zásad bod F Rozpisu MFS (reflexné vesty usporiadateľov). Pokutu uhradiť v lehote do 8. júna 2012.

D-I-115 Murgaš Tomáš 811212 FK Harmanec 1 stretnutie nepodmienečne od 23. mája 2012 podľa 1-2a.

Zastavenie činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 23. mája 2012 za 4 ŽK:

Ivan Mesík 760602 FK Baláže a Martin Telka 850306 FK Poniky.

Zmena trestu:

D-I-116 Peter Dobrota 790826 FK Králiky trest 1 stretnutie nepodmienečne sa mení na 1 stretnutie podmienečne do 31. augusta 2012.

Neprerokované priestupky:

Robert Nikel 740611 FK Bacúch, Dávid Krella 940717 FK Beňuš – obom chýbajú poplatky za 4 ŽK,

Juraj Hrabovský 950718 FK Polomka – chýba poplatok za červenú kartu.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

Správy KR – predseda Peter Králka

1. KR predvoláva na zasadnutie dňa 30. mája 2012 o 15,00 hodine delegáta zväzu Milana Mojžiša a rozhodcu Michala Spišiaka ( Staré Hory – Mýto p. Ď., Osrblie – Tatran Čierny Balog).

2. KR upozorňuje R na vypisovanie zadnej strany zápisu o stretnutí v 1. triede na písacom stroji alebo počítači (Šimon Biely, Maroš Majer).

3. Neskoro doručené zápisy o stretnutí : Milan Kučera (Braväcovo-Osrblie), Milan Ivanič (Strelníky -Nemecká).

4. Sekretariát zväzu upozorňuje R a DZ na včasné zasielanie SMS správy s výsledkom stretnutia najneskôr 1 hodinu po skončení MFS. V poslednej dobe to akosi „viazne“.

Delegačný list č.24

I. trieda 24. kolo 3. júna 2012 o 17,00

Jasenie – Hronec (Mišány – Zeman, Caban – Pecník)

Staré Hory – Lučatín (Gajdoš – Kalina, Cseky – Sitarčík)

Mýto – Dolná Lehota (Dírer – Ridzoň, Hikker – Piar)

Harmanec – Braväcovo (Majer M. – Tůma, Majer I. – Kotrán)

T. Č. Balog – Poniky (Kosec – Žubor, Šimko – Prochádzka)

Baláže – Heľpa NE 10,30 (Caban – Gemzický, Štrba – Prochádzka)

Osrblie – Podkonice (Gemzický – Štrba, Auxt – Lauer)

Dohrávka 18. kola : 30. mája 2012 (streda) o 17,00

Baláže – Staré Hory (Gemzický – Štrba, Smoleň – Pecník)

II. trieda skupina A 26. kolo 3. júna 2012 o 17,00

Hronsek – Nemecká (Čunta – Legíň, Sáliš)

Horné Pršany – Malachov (Gondek – Dráždik, Ivanič)

Strelníky – Šalková B (Kubančík – Kučera, Rusko)

Mičiná – Priechod B (Ambróš – Rosenberger, Bunganič)

Tajov – Králiky (Petrík – Fábry)

Riečka – Dúbravica (Hudák – Jastrab)

Ľubietová – Hiadeľ /ihr. Hiadeľ/ SO (Kučera – Rusko, Kubančík)

II. trieda skupina B 20. kolo 3. júna 2012 o 17,00

Valaská – Šumiac (Spišiak – Turňa E., Pančík)

Michalová – Bacúch (Bošeľa – Siman)

Pohorelá – Polomka (Dorčiak – Mereš)

Pohr. Polhora – Beňuš (Smoleň – Batis)

Mládežnícke stretnutia:

I. trieda starší žiaci 18. kolo 3. júna 2012 o 10,00

Šalková – Jasenie NE 10,30 (Petrík – Sáliš)

Beňuš – Savon Banská Bystrica (Smoleň – Auxt)

Mladší žiaci 11. kolo 3. júna 2012 o 10,00

Sásová – Dukla C (Ivanič)

Selce – Priechod (Jastrab)

Stretnutia riadené SsFZ:

II. LSŽ a MŽ JUH 24. kolo 3. júna 2012o 13,00/15,00

Badín – Žarnovica (Majer I.)

III. LSŽ a MŽ skupina C 18. kolo 2.júna 2012 o 10,00/12,00

Brusno – Kremnica (Majer I.)

Horehron – Banská Štiavnica /Polomka/NE 11,00/13,00 (Spišiak)

Zaraďujeme na nominačnú listinu rozhodcov ObFZ:

Peter Alberty, 974 05 B. Bystrica – Podháj 51, mob.: 0907/154532.

Milan Legíň, 974 11 B. Bystrica – Krivánska 30, mob.: 0904/050379.

Vladimír Rusko, 976 11, Selce – Mlynská 35, mob.: 0908/261066.

Peter Grolmus, 976 98, Lopej – ul. Čelno 369/5, mob.:0904/453393.

Výzva:

Z dôvodu prípravy Rozpisu súťaže na súťažný ročník 2012/2013 žiadame rozhodcov a delegátov zväzu aby obratom nahlásili na sekretariát zmenu osobných údajov, adresy a mobilu.