Úradná správa č. 41, v Banskej Bystrici, 18.5.2018

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

Odstupujeme na DK FK Osrblie za nedostatočnú US, nedodržanie RS športovo-technických zásad (podmienky na vyhotovenie videozáznamu) a HNS divákov (vulgarizmy, vniknutie na HP) po skončení MFS 20. kola Osrblie – Brusno. Upozorňujeme TJ Družstevník Strelníky na dodržiavanie RS bod 10 písm. c) (dodržanie farby dresov domáceho družstva).

Nariaďujeme odohrať MFS 26. kola II. triedy skupiny A Harmanec – Selce B-Baláže dňa 16. júna 2018 (sobota) o 16,30 hodine – nie je potrebný súhlas H.

Po vzájomnej dohode nariaďujeme odohrať MFS 17. kola I. triedy SŽ U15 MFK Dukla Banská Bystrica B – OFK Slovenská Ľupča dňa 22. mája 2018 (utorok) o 17,00 hodine na ihrisku v Kremničke.

Kontumujeme MFS I. triedy 21. kolo Slovenská Ľupča – Pohorelá podľa článku 82/1b SP (nenastúpenie mužstva hostí na MFS). Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Slovenská Ľupča. Prípad postupujeme na DK.

Kontumujeme MFS II. triedy skupiny A 21. kolo Dúbravica – OZ Králická Tiesňava podľa článku 82/1b SP (nenastúpenie mužstva hostí na MFS). Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Družstevník Dúbravica. Prípad postupujeme na DK.

Vylučujeme podľa článku 12 ods. 1 SP TJ Mladosť Pohorelá zo súťaže I. trieda dospelí, družstvu TJ Mladosť Pohorelá anulujeme všetky dosiahnuté výsledky v súťažnom ročníku 2017/2018. Prípad odstupujeme na DK. Družstvá, ktoré ešte mali odohrať svoje MFS s TJ Mladosť Pohorelá, budú mať voľno.

Vylučujeme podľa článku 12 ods. 1 SP OZ Králická Tiesňava zo súťaže II. trieda skupina A dospelí, družstvu OZ Králická Tiesňava anulujeme všetky dosiahnuté výsledky v súťažnom ročníku 2017/2018. Prípad odstupujeme na DK. Družstvá, ktoré ešte mali odohrať svoje MFS s OZ Králická Tiesňava, budú mať voľno.

Na základe prípravy nového súťažného ročníka 2018/2019 bude ŠTK po konzultácii s komisiou rozhodcov z dôvodu nedostatočného počtu rozhodcov navrhovať pre družstvá I. triedy hrací deň nedeľa ÚHČ, pre družstvá II. triedy skupiny A hrací deň nedeľa 10,30, pre družstvá II. triedy skupiny B hrací deň sobota ÚHČ.

Nariaďujeme z technických dôvodov odohrať MFS I. triedy 23. kolo Brezno – Nemecká dňa 27. mája 2018 (nedeľa) o 17,30 hodine na ihrisku v Brezne.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-129 Šimon Štulrajter, 1272946, FK Tatran Čierny Balog, od 16. mája 2018. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-130 Juraj Kocúr, 1140693, FK Hronec, od 16. mája 2018. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Ostatné:

D-II-17 DK na základe podnetu DZ z MFS I. triedy 20. kolo Pohorelá – Brezno udeľuje pokutu pre FK Pohorelá vo výške 50 € podľa bodu 7 podmienok na vyhotovenie videozáznamu zo stretnutia, uvedených v Rozpise majstrovských futbalových súťaží ročníka 2018/2018 (opakované porušenie vyhotovenia videozáznamu). Pokuta plus poplatok 10 € za prerokovanie boli zahrnuté do mesačnej zbernej faktúry.

D-II-18 DK v zmysle článku 12/6 DP ukladá pokutu vo výške 50 € pre FK Mladosť Pohorelá za porušenie článku 59 DP za nenastúpenie mužstva na MFS I. triedy 15. kolo Tatran Čierny Balog – Pohorelá. Pokuta + poplatok za prerokovanie vo výške 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-II-19 DK v zmysle článku 12/6 DP ukladá pokutu vo výške 40 € pre OZ Králická Tiesňava za porušenie článku 59 DP za nenastúpenie mužstva na MFS II. triedy skupiny A 20. kolo Malachov – OZ Králická Tiesňava. Pokuta + poplatok za prerokovanie vo výške 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-II-20 DK v zmysle článku 12/6 DP ukladá pokutu vo výške 30 € pre FK Slovenská Ľupča za porušenie článku 59 DP za nenastúpenie mužstva na MFS I. triedy starších žiakov U15 15. kolo Jasenie – Slovenská Ľupča. Pokuta + poplatok za prerokovanie vo výške 5 € bol zahrnutý do MZF.

D-II-21 DK v zmysle článku 12/6 DP ukladá pokutu vo výške 30 € pre FK Selce za porušenie článku 59 DP za nenastúpenie mužstva na MFS I. triedy starších žiakov U15 dohrávané 8. kolo Braväcovo – Selce. Pokuta + poplatok za prerokovanie vo výške 5 € bol zahrnutý do MZF.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

1. Zmeny v DL č. 22II. trieda skupina A: Staré Hory – Riečka nová (Sališ –
Kubančík), starší žiaci: Dukla BB B – Slovenská Ľupča /utorok/ 22.5. o 17,00
(Höhn), Valaská – Poniky NE 14,30 (Kliment za Schobera), III. liga dorast
skupina  JUH SO o 17,00 Braväcovo – Nová  Baňa (Kamenský za Faška). Hronec –
Pohorelá a Králiky – Lučatín – zrušené.