Úradná správa č. 40, v Banskej Bystrici, 12. 5. 2017

Správy zo sekretariátu

V utorok 23. mája.2017 o 9,00 hodine sa na ihrisku v Radvani uskutoční medzioblastný futbalový turnaj mladších žiakov – ročník narodenia 2005.  Za výber ObFZ Banská Bystrica boli nominovaní títo hráči :

Adam Malec, Tomáš Garaj, Oliver Longauer, Gabriel Kaliský, Michal Kmeť, Šimon Bálint, Matej Števonka (všetci FK Dukla Banská Bystrica), Michal Lukáč, Nicolas Ngueyn, Lukáš Patúš, Matej Nosáľ (šetci ŽP Šport Podbrezová), Matej Šalko, Peter Volko, Samuel Sekáč, Adam Barbeník, Michal Hreha, Marek Sásik, Adrián Blaško (všetci FK Jupie Podlavice-Badín).

Náhradníkmi v prípade neúčasti niekoho z nominovaných hráčov sú určení: Branislav Maruniak (FK Jupie Podlavice-Badín) a Augustín Šinský (FK Dukla Banská Bystrica).

Hráči si prinesú : kopačky (nie s vymeniteľnými kolíkmi), chrániče, veci osobnej hygieny a preukaz poistenca. Brankári  kompletnú výstroj s výnimkou dresov a nohavíc. Zraz nominovaných hráčov je v utorok 23. mája 2017 pri reštaurácii Olympia vedľa futbalového ihriska v Radvani o 8,30 hodine.

Predpokladaný termín ukončenia turnaja je okolo 13,00 hodiny. Hráči a realizačné tímy majú po skončení turnaja zabezpečený v obed v reštaurácii Olympia.

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

  1. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS v prípade chýbajúcej vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať neodohraté stretnutia nasledovne: I. trieda 22. kolo Poniky – Bacúch dňa 18. mája 2017 (štvrtok) o 17,30 hodine; 21. kolo Braväcovo A – Podkonice dňa 9. júna 2017 (piatok) o 18,00 hodine; II. trieda skupina A 22. kolo Tajov – Dúbravica dňa 2. júna 2017 (piatok) o 17,30 hodine; 30. kolo Tajov – Mičiná dňa 26. mája 2017 (piatok) o 17,30 hodine;
  2. Nariaďujeme odohrať z dôvodu kolidácie so stretnutím junioriek ŽP Šport Podbrezová MFS II. triedy skupiny B 16. kolo Beňuš – Tatran Čierny Balog B dňa 21. mája 2017 (nedeľa) o 13,30 hodine na ihrisku v Beňuši.
  3. Kontumujeme MFS II. triedy skupiny A 30. kolo Dúbravica – Horné Pršany podľa článku 82/1b SP (hostia stretnutie vzdali pre nedostatok zdravých hráčov v prospech domácich). Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Dúbravica v zmysle článku 11/2 SP. Prípad postupujeme na DK.
  4. Nesúhlasíme so žiadosťou FK Poniky s predohratím MFS I. triedy 27. Kolo Poniky – Dolná Lehota, nakoľko chýba súhlas Dolnej Lehoty a v zmysle SP a Rozpisu súťaží ObFZ BB sa posledné dve kolá všetkých súťaží musia odohrať v jednom termíne a v jednotnom ÚHČ v rámci zachovania fair-play.

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

Žiadame vedúcich futbalových družstiev prípraviek, aby nahrávali výsledky svojich družstiev do systému ISSF po skončení turnaja, alebo aby ich obratom zaslali spolu so strelcami gólov a minutážou mailom na sekretariát ObFZ, kde budú nahraté do systému. V terajšom stave nie je prehľad, čo sa už odohralo, čo sa nehralo, predpokladáme, že cez uplynulý týždeň boli turnaje  prípraviek v Selciach a v Braväcove, lebo pár výsledkov sa objavilo v systéme, no nie všetky, čo skresľuje nielen tabuľku ale aj štatistiky hráčov. Vzorová je v tomto smere len skupina B, kde máme prehľad o všetkých odohraných stretnutiach a riadne a včas nahlasujú všetky zmeny v prípadných miestach konania jednotlivých turnajov aj s ohľadom na výkyvy počasia.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-123 Milan Jankov, 1242763, FK Heľpa, 1 stretnutie nepodmienečne od 10. mája 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-124 Štefan Dolinský, 1330712, FK Pohronská Polhora U15, 1 stretnutie nepodmienečne od 10. mája 2017. Poplatok 5 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-125 Lukáš Kucbel, 1180319, FK Staré Hory, 1 stretnutie nepodmienečne od 10. mája 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-126 Jozef Nikel, 1261991, FK Bacúch, 1 stretnutie nepodmienečne od 10. mája 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-127 Ivan Klinčík, 1167938, FK Osrblie, 1 stretnutie nepodmienečne od 7. mája 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-128 Maroš Bardejovský, 1249165, FK Osrblie, 1 stretnutie nepodmienečne od 10. mája 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-129 Matej Citara, 1149690, FK Lučatín, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 3 stretnutia nepodmienečne od  7. mája 2017 podľa článku 49/2b DP za porušenie článku 49/1b DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-130 Milan Belko, 1102971, FK Brezno, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 4 stretnutia nepodmienečne od  10. mája 2017 podľa článku 49/2d DP za porušenie článku 49/1d DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-131 Juraj Beňák, 04071981, vedúci mužstva FK Slovenská Ľupča, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 4 stretnutia nepodmienečne zákaz výkonu funkcie vedúceho mužstva od  10. mája 2017 podľa článku 16 DP za porušenie článku 48/1c DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Ostatné tresty:

Disciplinárna sankcia pozastavenia výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 37/5a DP (za udelenie piatej žltej karty):

D-I-132 Marián Mesík, 1049099, FK Selce B-Baláže, od 10. mája 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-133 Patrik Rýs, 1308093, FK Harmanec, od 10. mája 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-134 René Terem, 1129400, FK Valaská, od 10. mája 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-135 Tomáš Goceliak, 1154739, FK Michalová, od 10. mája 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-136 Tomáš Gemzický, 1270347, FK Bacúch, od 10. mája 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-137 DK začína disciplinárne konanie v zmysle článku 71/1,3a voči: Lukáš Kucbel, 1180319, FK Staré Hory. Zároveň ho DK predvoláva na rokovanie dňa 17. mája 2017 o 14,30 hodine.

DK predvoláva na deň 17. mája 2017 o 14,30 hodine rozhodcov: Jozef Gajdoš a Vojtech Höhn a kapitána FK Harmanec Michala Lapina, 1204207.

D-II-26 DK ukladá pokutu vo výške 60 € pre FK Osrblie za nedodanie požadovaného videozáznamu z MFS I. triedy dospelých 21. kolo Osrblie – Tatran Čierny Balog. Pokuta bola zahrnutá do MZF

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

Všetky zmeny rozhodcov a opravy stretnutí sú vyznačené v pôvodnom delegačnom liste číslo 21 zvýrazneným písmom na stránke ObFZ  v sekcii Spravodaj – 2016/2017.