Úradná správa č. 4, v Banskej Bystrici, 1. 8. 2014

Správy zo sekretariátu

  1. Na základe žiadosti FK Staré Hory ohľadne nedostatku finančných prostriedkov a ich zaradenia do druhej triedy skupiny A, Výkonný výbor ObFZ Banská Bystrica rozhodol hlasovaním per rolam vyhovieť ich žiadosti, preto došlo aj k dodatočným zmenám oproti Rozpisu súťaží ObFZ na sezónu 2014/2015:

v prvej triede bude štartovať pod vyžrebovaným číslom 4 namiesto ŠK Sokol Staré Hory futbalový klub FK Podkonice.

v druhej triede skupine A bude pod vyžrebovaným číslom 15 namiesto Podkoníc štartovať futbalový klub ŠK Sokol FO Staré Hory.

Vzhľadom k tejto skutočnosti je možné, že sa nepodarí včas vygenerovať nová sezóna v ISSF systéme (treba nanovo prežrebovať obe súťaže), takže prípadný zápis z prvého kola bude potrebné urobiť aj v klasickej papierovej forme.

  1. Upozorňujeme futbalové kluby, že k 1. augustu nabehla do systému ISSF elektronická faktúra, ktorej splatnosť je do 10. augusta, keďže do tohto termínu spadajú dve soboty a dve nedele, snažte sa elektronickú faktúru uhradiť čo najskôr (nie poštovou poukážkou), aby ste hneď druhé kolo nehrali v zastavenej činnosti ako neplatič.

Zároveň dostanú futbalové kluby klasickou poštou zálohovú faktúru z ObFZ na služby rozhodcov, delegátov a účtovníčky. Splatnosť tejto faktúry sa nemení (do 20-teho dňa v mesiaci) a je ju možné uhrádzať v krajnom prípade aj poštovou poukážkou. Tie futbalové kluby, ktoré nemajú ku dňu 1. 8. 2014 uhradené štartovné do súťaže, budú ho mať zahrnuté do faktúry z ObFZ za rozhodcov, zároveň tam budú započítané aj preplatky resp. nedoplatky z jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014.

  1. Na základe žiadosti matriky SFZ ohľadne predloženia potvrdení o pridelení IČO a DIČO futbalových klubov ObFZ Banská Bystrica uvádzame stav k 31. júlu 2014.

A – kluby, ktoré predložili obidva požadované doklady a majú to v poriadku:

Prvá trieda : Braväcovo, Hronec, Jakub, Jasenie, Lučatín, Osrblie, Valaská.

Druhá trieda: Dúbravica, Harmanec, Králiky, Ľubietová, Malachov, Mičiná, Tajov, Beňuš, Dolná Lehota, Michalová, Pohronská Polhora a Polomka.

B – kluby, ktoré predložili potvrdenie zo štatistického úradu o pridelení IČO, chýba im však potvrdenie z daňového úradu o pridelení DIČO ( v prípade, že DIČO nemajú pridelené, treba o tom zaslať písomné potvrdenie):

Podkonice, Poniky, Baláže, Horné Pršany, Sihla

C – kluby, ktoré predložili potvrdenie z daňového úradu o pridelení DIČO, chýba však potvrdenie zo štatistiky:

Strelníky

D – kluby, ktoré nepredložili žiadny požadovaný doklad:

Tatran Čierny Balog, Nemecká, Selce, ŠKM Savon Banská Bystrica, Hiadeľ, Hronsek, Riečka, Staré Hory, Heľpa, Pohorelá a Šumiac.

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

Na základe žiadosti FK Slovan Michalová nariaďujeme odohrať MFS 2. triedy skupiny B 1. kolo Michalová – Sihla dňa 16. augusta 2014 (sobota) o 10,30 hodine. V Michalovej sa v tom čase konajú „Dni obce Michalová“ a futbalové stretnutie je jedným z bodov programu prebiehajúcich osláv.

Delegačný list č. 2

I. trieda 2. kolo 10. 8. 2014 o 16,30

Hronec – Nemecká (Bošeľa – Rosenberger, Auxt – Piar)

Strelníky – Valaská (Majer M. – Petrík, Sáliš – Prochádzka)

Brusno B – Lučatín SO (Krupík – Dorčiak, Mereš – Sitarčík)

Poniky – Selce (Nemec – Majer I. , Majer F. – Kosec)

Jakub – Podkonice (Bulla – Caban, Mišány – Uhrín)

Osrblie – Braväcovo SO (Legíň – Bulla, Nemec – Pecník)

Jasenie – T. Č. Balog (Palider – Krupík, Mereš – Kotrán)

II. trieda skupina A 2. kolo 10. 8. 2014 o 16,30

Dúbravica – Malachov (Kalina – Polievka)

Hiadeľ – Savon BB (Dorčiak – Spáč)

Horné Pršany – Šalková B (Gajdoš – Legíň)

Harmanec – Selce B-Baláže (Jastrab – Ondrejka)

Tajov – Mičiná (Hikker – Alberty)

Staré Hory – Riečka (Kubančík – Zeman)

Králiky – Ľubietová (Páleš – Marček)

Stretnutia riadené SsFZ:

III. liga dorast skupina JUH 2. kolo 10. 8. 2014 o 13,00

Bacúch – T. Č. Balog /ihr. Mýto p/Ďumbierom/ (Krupík – Palider)

IV. liga dorast skupina C 2. kolo 10. 8. 2014 o 14,00

Kremnička – Pliešovce (Legíň – Gajdoš)

IV. liga dorast skupina D 2. kolo 9. 8. 2014 o 16,30

Heľpa – Kokava n/Rimavicou (AR – Bošeľa)

II. LSŽ a MŽ skupina JUH 2. kolo 10.8. 2014 o 11,00/13,00

Závadka n/Hronom – Lučenec (Bošeľa)

III. LSŽ a MŽ skupina C 2. kolo 10.8. 2014 o 12,30/14,30

Slovenská Ľupča – Prestavlky (Petrík)

Ukončenie činnosti: Jozef Ridzoň – ďakujeme za činnosť