Úradná správa č. 4, v Banskej Bystrici, 24.7.2020

Správy z Výkonného výboru

Vzhľadom na skutočnosť, že sa blíži, po dlhej prestávke zapríčinenej ochorením Covid 19, opäť zahájenie majstrovských súťaží (prvé kolá súťaží dospelých sa odohrajú už 1.-2. 8. 2020),  považujeme za potrebné upozorniť na niektoré skutočnosti. Napriek pretrvávajúcemu optimizmu je potrebné si uvedomiť, že pandémia pretrváva. Preto chceme zdôrazniť, že je nevyhnutné aj v príprave a organizácii futbalových stretnutí dodržať všetky opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva, najmä opatrenia pre organizáciu hromadných podujatí, ktoré sú zverejnené na stránkach Úradu verejného zdravotníctva.

Dúfame, že prijmete také opatrenia, možno aj nad rámec uvedených, ktorými spoločne zabránime šíreniu tohto ochorenia a vytvoríme tak podmienky pre nerušený priebeh súťaží v našom regióne.

Športovo – technická komisia – predseda Peter Mazúch

Na základe žiadosti FK Slovan Beňuš  a súlade s článkom 37/2 SP nariaďujeme odohrať MFS I. triedy 3. kolo Beňuš – Braväcovo dňa  15. augusta 2020 (sobota) o 17,00 hodine na ihrisku FK Beňuš.

Oznamujeme futbalovým klubom, ktoré majú v súťažiach ObFZ svoje B družstvo dospelých, (Šalková, Selce-Baláže, Tatran Čierny Balog), že je potrebné predložiť na ŠTK súpisku A družstva, na ktorej by malo byť minimálne 15 hráčov, z ktorých budú môcť štartovať za B družstvo maximálne traja hráči v jednom majstrovskom stretnutí. Najneskorší termín potvrdzovania súpisiek bude v stredu 29. júla 2020 do 15,00 hodiny.

Komisia mládeže – predseda Zdenko Urva

Predkladáme na prípadné pripomienkovanie futbalovým klubom návrh komisie mládeže a Výkonného výboru na usporiadanie mládežníckych súťaží v ročníku 2020/2021.

Starší .žiaci:

Účastníci :Jakub, Badín, Brezno, Medzibrod, Poniky, Jasenie, Heľpa  (Rakytovce).

Súťaž by sa odohrala trojkolovo – začiatok: 6. 9. 2020, koniec jesennej časti súťaže 25. 10. 2020 + vložené kolá 1. 9. 2020 a 15. 9. 2020 – 10 zápasov;

Jarná časť súťaže: začiatok  4. 4. 2021, ukončenie 13.6.2021 – 11 zápasov.

Mladší  žiaci:

Začiatok 5. 9. 2020, hrací deň sobota – prípadná dohoda zúčastnených klubov, odohrať v ľubovoľný deň v danom týždni.

Súťaž by sa odohrala tiež trojkolovo – začiatok 5. 9. 2020, ukončenie jesennej časti 25. 10. 2020 – 8 zápasov;

začiatok  jarnej časti 17. 4. 2021, ukončenie v skupinách 29. 5. 2021 – 7 zápasov.

Potom by sa odohrala ešte nadstavba súťaže v termínoch 5. 6. 2021 a 12. 6. 2021 – 1vs1, 2vs2, 3vs3, 4vs4, 5vs5 skupiny A a B doma – von o konečné umiestnenie. Pre šiesteho skupiny B by sa súťaž skončila posledným zápasom v skupine.

Účastníci súťaže:

Skupina A: Brezno, Braväcovo, Partizán Č. Balog, Valaská, Podbrezová.

Skupina B: Badín, Jakub, Sl. Ľupča, Rakytovce, Sásová, Podkonice.

Prípravka:

Termíny stretnutí v jednotlivých skupinách::

Jesenná časť súťaže: 5. 9. 2020, 12. 9. 2020, 19. 9. 2020, 3. 10. 2020, 17. 10. 2020 – prípadná dohoda zúčastnených klubov;

Jarná časť súťaže: 17. 4. 2021, 24. 4. 2021, 8. 5. 2021, 15. 5. 2021, 22. 5. 2021 – prípadná dohoda zúčastnených klubov;

Nadstavba súťaže dňa 5. 6. 2021 –  finálový turnaj za účasti víťazov skupín o konečné umiestnenie (o mieste konania finálového turnaja bude rozhodnuté po spoznaní finálových účastníkov).

Účastníci:

Skupina A: Bacúch, Braväcovo, Part. Č. Balog A, Part. Č. Balog B, Heľpa.

Skupina B: Valaská, Jasenie, Nemecká, Podbrezová, Brezno.

Skupina C: Ľubietová, Medzibrod, Brusno, Podkonice, Slovenská Ľupča.

Skupina D: Šalková A, Šalková B, Poniky, Priechod, Selce.

Skupina E: Badín, Rakytovce A, Rakytovce B, Rakytovce C,  Jupie FŠMH B.

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Letný seminár rozhodcov a delegátov zväzu ObFZ BB sa uskutoční v Brezne (na štadióne Ladislava Novomeského 34) dňa 31. 7. 2020 začiatok o 15:45 hodine.

Všetkým R a DZ boli rozposlané pozvánky s programom a miestom konania prostredníctvom mailu.

Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť.

Žiadame R a DZ, ktorí vykonali zmenu osobných údajov ( OP, trvalý pobyt…) aby zmenu oznámili na mail obfzbb1@gmail.com sekretárovi zväzu, aby na pripravovaných dohodách s ObFZ boli už zaevidované správne údaje.