Úradná správa č. 4, v Banskej Bystrici, 2.8.2019

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

  1. Oznamujeme futbalovým klubom II. triedy skupiny B, že družstvo FK Mladosť Pohorelá pre nedostatok hráčov odhlásilo svoje mužstvo z tejto súťaže. Mužstvá, ktoré boli v príslušnom kole vyžrebované s Pohorelou, budú mať voľno. Súťaž sa už nanovo žrebovať nebude, nakoľko po vyžrebovaní by sa musela celá súťaž zrušiť a znovu vyžrebovať, čím by sa mohli porušiť nastavené nadväznosti a požiadavky klubov a jednak aj pre krátkosť času, keďže už tento víkend začíname.
  2. Na základe postupného skracovania sa dní meníme začiatky stretnutí nasledovne: I. trieda 3. kolo Slovenská Ľupča – Valaská sa odohrá v piatok 16. augusta so začiatkom o 17,45 hodine; I. trieda 5. kolo Slovenská Ľupča – Braväcovo sa odohrá v piatok 30. augusta 2019 so začiatkom o 17,00 hodine.
  3. Súhlasíme po vzájomnej dohode s odohratím MFS I. triedy 1. kolo Tatran Čierny Balog – Strelníky dňa 4. augusta 2019 (nedeľa) o 17,00 hodine.

Komisia mládeže – predseda Zdenko Urva

Oznamujeme  klubom predbežné vyžrebovanie  mládežníckych súťaží:

Prípravka bude rozdelená do 5 skupín, kde odohrajú 4 turnaje na jeseň a 4 turnaje na jar.

Skupina A: TJ Tatran Polomka, ŠK Partizán Čierny Balog, ŠK Partizán Čierny Balog B, FK Sokol Braväcovo

Skupina B: OFK Slovan Valaská, FK Brezno, FK Železiarne Podbrezová, FK Rakytovce (ihrisko Nemecká)

Skupina C: FK-34 Brusno – Ondrej, FK Baník Ľubietová, TJ Sokol Medzibrod, OFK Slovenská Ľupča

Skupina D: ŠK Selce, FK Šalková, FK Podkonice, ŠK Obecný podnik lesov Poniky

Skupina E: TJ ŠK Sokol Jakub, ŠK Sásová, ŠK Badín, Jupie B, MFK Dukla B.

Termíny turnajov:

Jeseň: 7.9.2019, 21.9.2016, 5.10.2019, 19.10.2019, prípadne iné po dohode klubov.

Jar: 18.4.2020, 2.5.2020, 16.5.2020, 30.5.2020, prípadne iné po dohode klubov.

Mladší žiaci budú rozdelení do 2 skupín:

Skupina A: ŠK Heľpa, ŠK Partizán Čierny Balog, OFK Slovan Valaská, FK Sokol Braväcovo – súťaž by sa odohrala 4-kolovo, 6 kôl jeseň + 6 kôl jar

Skupina B:ŠK Badín, FK Podkonice, TJ ŠK Sokol Jakub, FK Baník Ľubietová, OFK Slovenská Ľupča, ŠK Obecný podnik lesov Poniky, OFK 1950 Priechod – súťaž by sa odohrala 2-kolovo, 7 kôl jeseň + 7 kôl jar

Jesenná časť je naplánovaná od 7.9.2019 -26.10.2019, jarná časť by sa odohrala v termíne od 18.4.2020-30.5.2020. Hrací deň by bola sobota, prípadne môžu kluby po dohode odohrať ľubovoľný deň v tom týždni.

Starší žiaci pri piatich účastníkoch FK 1928 Jasenie, TJ Sokol Medzibrod, FK Sokol Braväcovo, FK 09 Bacúch, ŠK Badín budú hrať 4-kolovo. Jesenná časť je naplánovaná od 1.9.2019-27.10.2019 – 9 kôl, jarná časť by sa odohrala v termíne od 5.4.2020-14.6.2020 – 11 kôl. Hrací deň nedeľa o 10:00 hod..

Voľné termíny: 29.3.2020, 1.5.2020, 8.5.2020, prípadne v strede týždňa.

Žiadame o vyjadrenie klubov k rozpisu mládežníckych súťaží, prípadne iné návrhy k súťažiam na sekretariát ObFZ, alebo mail predsedu KM. Komisia ŠTK KM sa bude novými návrhmi zaoberať a prispôsobí súťaže k väčšinovému názoru klubov. Taktiež žiadame kluby o zasielanie pripomienok a podnetov, aby sme Vám mohli vyjsť v ústrety pri práci s mládežou, rozšíriť členskú základňu klubov a skvalitniť mládežnícke súťaže.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

D-I-1 Jakub Tajboš, 1229436, FK Strelníky, DK na základe článku 37/6 DP ukladá pokutu 20 € a uvoľňuje hráčovi dňom 31. júla 2019 výkon športovej činnosti. Poplatok 10 € za prerokovanie + pokuta boli zahrnuté do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-2  1 Kristián Mazúch, 1242294, FK Poniky, DK na základe článku 37/6 DP ukladá pokutu 20 € a uvoľňuje hráčovi dňom 31. júla 2019 výkon športovej činnosti. Poplatok 10 € za prerokovanie + pokuta boli zahrnuté do MZF.

D-II-1 DK berie na vedomie podanie TJ Slovan Beňuš, v ktorom nesúhlasí s odstupným za transfer hráča Jána Koľaja, 1201583, do klubu FK Sokol Braväcovo. Hráč Ján Koľaj nenastúpil za FK Beňuš od sezóny 2013/2014 ani na jednu minútu v žiadnom stretnutí a z tohto dôvodu a na základe článku 6 RaPP materský klub stráca po 30 mesiacoch nečinnosti hráča nárok na odstupné. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.    

Pokračovanie prerušených disciplinárnych sankcií z jarnej časti súťažného ročníka:

Zdenko Binder, 1143655, FK Mičiná; Jaroslav Kamenský, 1275664, rozhodca; Ján Sitarčík, 1312737, delegát zväzu; Maroš Tokár, 11980800; FK Jasenie; Filip Slabecius, 1280790, FK Jasenie; Marek Giertl, 1275067, FK Heľpa; Šimon Štulrajter, 1279946, FK Tatran Čierny Balog; Patrik Foltáni, 1261059. FK Slovenská Ľupča; Kamil Fedor, 1351029, FK Pohronská Polhora; všetky pokračovania prerušenia DS sú od termínu 2. augusta 2019.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).