Úradná správa č. 39, v Banskej Bystrici, 24. 4. 2015

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

 1. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS 19.kola 2. triedy skupiny A Selce B-Baláže – Staré Hory dňa 29 .mája 2015 (piatok) o 17,30 hodine.
 2. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS 29.kola 2. triedy skupiny A Staré Hory – Hronsek dňa 1. mája 2015 (piatok) o 10,30 hodine.
 3. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS 21.kola 2. triedy skupiny A Šalková B – Králiky dňa 20. mája 2015 (streda) o 18,00 hodine.
 4. Súhlasí so žiadosťou TJ Družstevník Šumiac a nariaďuje odohrať všetky domáce zápasy v sobotu ÚHČ na ihrisku v Šumiaci.
 5. Nariaďuje odohrať MFS 20. kola 1. triedy Jasenie – Valaská v pôvodnom termíne a čase, t.j. 3. mája 2015 (nedeľa) o 16,30 hodine.
 6. Nariaďuje odohrať MFS 20.kola 1. triedy Tatran Čierny Balog – Lučatín v pôvodnom termíne a čase, t.j. 3. mája 2015 (nedeľa) o 16,30 hodine.
 7. Vzhľadom na narastajúce množstvo sťažností smerom k ŠTK pripomíname klubom, že na Konferencii boli kluby upovedomené o rozhodnutí Výkonného výboru, že z dôvodu nedostatku rozhodcov bude ŠTK v spolupráci s KR nariaďovať zmeny termínov a ÚHČ vybraných MFS. Zástupcovia klubov nemali na Konferencii k tomuto rozhodnutiu žiadne námietky.

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

 1. Komisia mládeže pozýva všetkých zástupcov futbalových klubov, ktorí majú družstvo mládeže (aj v súťažiach SsFZ a SFZ), prípadne v budúcom súťažnom ročníku ho chcú založiť na spoločné stretnutie, na ktorom sa preberú témy štruktúry mládežníckych súťaží, ich naplnenia a obsadenia futbalovými klubmi v novom súťažnom ročníku 2015/2016. Spoločné stretnutie sa uskutoční v piatok 15. mája 2015 od 17,00 hodiny vo veľkej zasadačke na ObFZ Banská Bystrica.
 2. Výsledky prvého jarného kola prípraviek v Brusne:

Brusno A – Čierny Balog 1:0, Valaská – Heľpa 0:1, Braväcovo – Brusno B 3:0, Brusno A – Valaská 4:0, Čierny Balog – Heľpa 1:0, Brusno B – Brusno A 0:1, Čierny Balog – Valaská 2:0, Heľpa – Braväcovo 1:4, Čierny Balog – Brusno B 2:0, Brusno A – Braväcovo 5:0, Heľpa – Brusno B 1:1, Valaská – Braväcovo 1:1, Brusno A – Heľpa 5:0, Čierny Balog – Braväcovo 1:1, Brusno B – Valaská 1:1.

Poradie: 1. Brusno A 15 bodov, 2. Čierny Balog 10 bodov, 3. Braväcovo 8 bodov, 4. Heľpa 4 body, 5. Brusno B 2 body (skóre 2:8), 6. Valaská 2 body (skóre 2:9).

 1. Žiadame vedúcich skupín nahlasovať výsledky turnajov prípraviek a mladších žiakov do najbližšej stredy po víkende, počas ktorého sa odohral turnaj na mail predsedu KM (martin.majling@gmail.com).

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

D-I-96 Ivan Marko 1155353 FK Mičiná, podľa článku 37/5 DP udeľuje DK disciplinárne opatrenie (DO) 1 stretnutie nepodmienečne od 22. apríla 2015. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-97 Michal Sedliak 1196298 FK Lučatín, podľa článku 37/5 DP udeľuje DK DO 1 stretnutie nepodmienečne od 22. apríla 2015. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-98 Miroslav Debnár 124026 FK Strelníky, podľa článku 37/5 DP udeľuje DK DO 1 stretnutie nepodmienečne od 22. apríla 2015. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-99 Marián Ondrejka 1192875 FK Jakub, podľa článku 37/5 DP udeľuje DK DO 1 stretnutie nepodmienečne od 22. apríla 2015. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-100 Peter Piliar 1180295 FK Jasenie, DK žiadosť menovaného o zmenu trestu na podmienečný zamieta. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-101 Daniel Kiedžuch 1109650 FK Harmanec DK udeľuje DO 2 stretnutia zákaz výkonu funkcie kapitána mužstva podľa článku 16 odstavec 1, 2 DP za porušenie článku 91 b, c Súťažného poriadku s účinnosťou od 22. apríla 2015. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

DK berie na vedomie splnenie povinnosti (úhrada elektronickej faktúry) FK Dolná Lehota a FK Pohorelá, uvedených v Úradnej správe č. 38 dňa 15. apríla 2015.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

 1. Vyraďujeme z nominačnej listiny rozhodcov Jána Spáča (ukončenie aktívnej činnosti) a Zdenka Ondrejku (zdravotné dôvody). Komisia rozhodcov obzvlášť pánovi Ondrejkovi ďakuje za doterajšiu činnosť a odvedené výkony.
 2. Zaraďujeme na nominačnú listinu rozhodcu: Milan Jankov, Studeničná 47/3 97668 Heľpa, mobil: 0910 514 097, mail: milan.jankov@centrum.sk.
 3. KR po vzhliadnutí videa zo stretnutia 1. triedy 17. kolo Braväcovo – Tatran Čierny Balog považuje námietku domácich voči priestupku v pokutovom území za neopodstatnenú. rozhodnutie rozhodcu bolo správne a v duchu pravidiel futbalu.
 4. Upozorňujeme rozhodcov na dôkladné vypisovanie zápisov o stretnutí (elektronických aj klasických papierových) pod následkom disciplinárnych opatrení.

Delegačný list č. 20

I. trieda 16. kolo 1. 5. 2015 /piatok/ o 16,30
Hronec – T. Č. Balog (Bošeľa – Mikloš, Dorčiak – Pecník)
Jasenie – Braväcovo (Bulla – Turňa, Roštár – Piar)
Osrblie – Podkonice (Sáliš – Auxt, Mereš – Sitarčík)
Jakub – Selce (Majer M. – Páleš, Kováč – Kratochvíla)
Poniky – Lučatín (Majer F – Majer I., Slabej – Prochádzka)
Brusno B – Valaská (Rumanovský – Godál, Kubančík – Mišány)
Strelníky – Nemecká (Gajdoš – Legíň – Kosec)

II. trieda skupina A 29. kolo 1. 5. 2015 /piatok/ o 16,30
Staré Hory – Hronsek 10,30 (Kubančík – Ivanič P.)
Tajov – Králiky (Marček – Snopko)
Ľubietová – Harmanec 15,00 (Kalina – Ivanič A.)
Horné Pršany – Riečka 10,30 (Páleš – Kováč)
Hiadeľ – Mičiná 10,30 (Majer F. – Majer I.)
Dúbravica – Baláže 10,30 (Marček – Snopko)
Malachov – Savon BB 10,30 (Slabej – Kalina)

I. trieda 20. kolo 3. 5. 2015 o 16,30
Hronec – Podkonice (Bošeľa – Kováč, Jankov – Mišány)
Braväcovo – Selce (Auxt – Roštár, Godál – Kotrán)
T. Č. Balog – Lučatín (Bulla – Štrba – Prochádzka)
Jasenie – Valaská (Majer M. – Legíň – Pecník)
Osrblie – Nemecká (Dorčiak – Mereš – Kosec)
Jakub – Strelníky (Kubančík – Rumanovský – Piar)
Poniky – Brusno B 10,30 (Sáliš – Gajdoš, Kováč – Kratochvíla)

II. trieda skupina A 22. kolo 3. 5. 2015 o 16,30
Hronsek – Mičiná (Marček – Snopko)
Riečka – Selce B-Baláže 10,30 (Marček – Snopko)
Ľubietová – Šalková B (Gajdoš – Ivanič A.)
Savon BB – Králiky 10,30 (Ivanič P. – Ivanič A.)
Staré Hory – Malachov (Majer F. – Kalina)
Harmanec – Dúbravica 13,00 (Kalina – Majer F.)
Horné Pršany – Hiadeľ (Sáliš – Majer I.)

II. trieda skupina B 14. kolo 3. 5. 2015 o 16,30
Dolná Lehota – Michalová (Páleš – Slabej)
Šumiac – Heľpa SO (Gajdoš – Páleš)
Pohr. Polhora – Pohorelá SO (Dorčiak – Godál)
Beňuš – Sihla SO 17,00 (Kubančík – Sáliš)

Mládežnícke stretnutia:

I. trieda starší žiaci 14. kolo 3. 5. 2015
Hrochoť – Jasenie NE 10,30 (Páleš)
Sásová – Šalková SO 10,30 (Kováč)
Priechod – Valaská NE 14,30 (Marček)

Stretnutia riadené SsFZ:

III. liga dorast skupina JUH 20. kolo 3. 5. 2015 o 14,00
Tatran Čierny Balog – Očová (Štrba – Bulla)

IV. liga dorast skupina C 20. kolo 3. 5. 2015 o 14,00
Kremnička – Slovenská Ľupča (AR – Majer I.)

II. liga SŽ a MŽ skupina JUH 20. kolo 3. 5. 2015 o 11,00/13,00
Závadka nad Hronom – Krupina (Auxt)

III. liga SŽ a MŽ skupina C 20. kolo 2. 5. 2015 o 10,00/12,00
Brusno – Kalinovo (Majer F.)

I. LMŽ U-13 a U-12 Nadstavbová časť 4. kolo 3. 5. 2015 o 10,00/11,30
Jupie Banská Bystrica – Dukla Banská Bystrica (Legíň – Rumanovský)

servisobfzbb