Úradná správa č. 39, v Banskej Bystrici, 5.5.2017

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

  1. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS II. triedy skupiny A 12. kolo Ľubietová – Horné Pršany dňa 17. mája 2017 (streda) o 17,00 hodine na ihrisku v Ľubietovej.
  2. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS II. triedy skupiny A 20. kolo Mičiná – Harmanec 2. júna 2017 (piatok) o 18,00 hodine na ihrisku v Mičinej.
  3. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy 21. kolo Michalová – Brusno dňa 31. mája 2017 (streda) o 17,30 hodine na ihrisku v Michalovej.
  4. Žiadame FK Braväcovo A o nahlásenie dohody so súperom ohľadne neodohratého MFS 21. kolo Braväcovo A – Podkonice do 10. mája 2017 do 15,00 hodiny, v prípade nedodania dohody ŠTK termín nariadi.
  5. Nariaďujeme odohrať neodohraté MFS II. triedy skupiny A 20. kolo Králiky – Dúbravica dňa 19. mája 2017 (piatok) o 17,30 hodine na ihrisku FK Králiky.
  6. Kontumujeme MFS II. triedy skupiny A 29. kolo Harmanec – Selce B-Baláže podľa článku 82 odstavec 1 písmeno d SP (inzultácia rozhodcu hráčom hostí). Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Tatran Harmanec v zmysle článku 11 odstavec 3 SP. Prípad postupujeme na DK.

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

  1. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy starších žiakov 14. kolo Kremnička – Partizán Čierny Balog dňa 8. mája 2017 (pondelok) o 10,30 hodine na ihrisku v Kremničke.
  2. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy starších žiakov 16. kolo Kremnička – Pohronská Polhora dňa 20. mája 2017 (sobota) o 14,30 hodine na ihrisku v Kremničke.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-111 Michal Schrötter, 1175483, FK Dolná Lehota, 1 stretnutie nepodmienečne od 30. apríla 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-112 Ján Bednár, 1056328, FK Králiky, 1 stretnutie nepodmienečne od 30. apríla 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-113 Peter Kostúr, 1171256, FK Králiky, 1 stretnutie nepodmienečne od 30. apríla 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-114 Ján Sedliak, 1174684, FK Hronsek, 1 stretnutie nepodmienečne od 3. mája 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-115 Peter Kvačkaj, 1210844, FK Dolná Lehota, 1 stretnutie nepodmienečne od 3. mája 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-116 Filip Švéda, 1272953, FK Bacúch, 1 stretnutie nepodmienečne od 3. mája 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Ostatné tresty:

Disciplinárna sankcia pozastavenia výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 37/5a DP (za udelenie piatej žltej karty):

D-I-117 Tomáš Handzuš, 1238796, FK Králiky, od 30. apríla 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-118 Martin Račko, 1257685, FK Poniky, od 30. apríla 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-119 Patrik Ďurčík, 1257365, FK Nemecká, od 30. apríla 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-120 Miroslav Vraniak, 1181607, FK Brezno, od 3. mája 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-121 Jakub Kučera, 1231654, FK Valaská, od 3. mája 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-122 Ivan Mesík, 1078588, FK Selce B-Baláže, DK udeľuje DS 4 mesiace nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 49/2e DP za porušenie článku 49/1e DP s prerušením. Účinnosť trestu platí od 3. mája 2017 do 2. septembra 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-II-25 DK podľa článku 12/6 a 49/4 DP ukladá pokutu vo výške 50 € pre FK Selce B-Baláže za porušenie článku 49/4 DP. Pokuta bude splatná v májovej MZF.

D-II-26 DK ukladá na návrh ŠTK pre FK Selce B-Baláže podľa článku 32/1,2 a 49/5 DP za porušenie článku 49/1e DS odobratie 3 bodov po skončení súťažného ročníka 2016/2017 za napadnutie delegovanej osoby hráčom na hracej ploche v MFS II. triedy skupiny A v zápase 29. kola dňa 1. mája 2017 Harmanec – Selce B-Baláže.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

  1. Všetky zmeny rozhodcov a opravy stretnutí sú vyznačené v pôvodnom delegačnom liste číslo 20 zvýrazneným písmom na stránke ObFZ v sekcii Spravodaj – 2016/2017.
  2. Zoznam rozhodcov, ktorí by sa mali zúčastniť na komisii rozhodcov dňa 9. Mája 2017 od 15,40 hodiny ohľadom doškolovacieho semináru pre potreby účasti na seminári Program Talent SFZ v Lliptovskom Mikuláši v dňoch 19. – 20. mája 2017: Fuchs, Matušík, Faško, Vanka, Jurčák, Mažgut, Mrváň, Murgaš, Calpaš, Vinarčík, Lakomčík, Sáliš. Treba si doniesť si zo sebou zmeny pravidiel futbalu a písacie potreby.