Úradná správa č. 38, v Banskej Bystrici, 17. 4. 2015

Správy zo sekretariátu

  1. Na základe podnetu FK Sokol Braväcovo na komisiu rozhodcov žiadame predložiť videozáznam zo stretnutia 17. kola 1. triedy Braväcovo – Tatran Čierny Balog na sekretariát zväzu najneskôr do stredy 22. apríla 2015.
  2. Vzhľadom k množiacim sa účelovým odkladaniam stretnutí s odvolaním sa na nevyhovujúci terén vinou aprílového počasia Výkonný výbor ObFZ rozhodol, že v prípade, ak aj domáci klub nahlási nemožnosť odohratia MFS kvôli nespôsobilému terénu, bude toto stretnutie odložené až po kontrole hracej plochy členom Výkonného výboru.

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

  1. Nariaďuje odohrať MFS 17.kola 1. triedy Podkonice – Jasenie dňa 29. mája 2015 (piatok) o 17,30 na ihrisku v Podkoniciach.
  2. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS 21. kola 1. triedy Valaská – Tatran Čierny Balog dňa 8. mája 2015 (piatok) o 16,30 na ihrisku vo Valaskej.
  3. Nariaďuje odohrať MFS 20. kola 2. triedy skupina A Staré Hory – Šalková B dňa 19. apríla 2015 (nedeľa) o 16,00 na ihrisku na Starých Horách.
  4. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS 12. kola 2. triedy skupiny A Beňuš – Heľpa dňa 18. apríla 2015 (sobota) o 13,00 na ihrisku v Beňuši.
  5. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS 11.kola 2. triedy skupiny B Sihla – Heľpa dňa 8. mája 2015 (piatok) o 16,30 hodine.
  6. Z dôvodu nedostatku rozhodcov nariaďuje odohrať MFS (zmeny oproti RS):

I. trieda 19. kolo

Nemecká – Jakub 25. 04. 2015 (sobota) ÚHČ

Lučatín – Jasenie 25. 04. 2015 (sobota) ÚHČ

I.trieda 20. kolo

Č. Balog – Lučatín 03. 05. 2015 (nedeľa) 10:30

Jasenie – Valaská 03. 05. 2015 (nedeľa) 10:30

Poniky – Brusno B 03. 05. 2015 (nedeľa) 10:30

I.trieda 22. kolo

Hronec – Selce 16. 05. 2015 (sobota) ÚHČ

Jakub – Poniky 16. 05. 2015 (sobota) ÚHČ

I.trieda 23. kolo

Nemecká – Braväcovo 23.05.2015 (sobota) ÚHČ

Lučatín – Selce 23.05.2015 (sobota) ÚHČ

II.trieda skupina A 29. kolo

Horné Pršany – Riečka 1. 5. 2015 (piatok) o 10:30

Hiadeľ – Mičiná 1. 5. 2015 (piatok) o 10:30

Dúbravica – Selce B-Baláže 1. 5. 2015 (piatok) o 10:30

Malachov – Savon BB 1. 5. 2015 (piatok) o 10:30

Ľubietová – Harmanec 1. 5. 2015 (piatok) o 15:00

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

Komisia mládeže pozýva všetkých zástupcov futbalových klubov, ktorí majú družstvo mládeže (aj v súťažiach SsFZ a SFZ), prípadne v budúcom súťažnom ročníku ho chcú založiť na spoločné stretnutie, na ktorom sa preberú témy štruktúry mládežníckych súťaží, ich naplnenia a obsadenia futbalovými klubmi v novom súťažnom ročníku 2015/2016. Spoločné stretnutie sa uskutoční v piatok 15. mája 2015 od 17,00 hodiny vo veľkej zasadačke na ObFZ Banská Bystrica.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

D-I-94 Rastislav Daniš 1156640 FK Malachov, podľa článku 48/2a DP udeľuje DK disciplinárne opatrenie (DO) 2 stretnutia nepodmienečne od 15. apríla 2015. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-95 Lukáš Gregor 1139303 FK Harmanec, podľa článku 37/5 DP udeľuje DK DO 1 stretnutie nepodmienečne od 15. apríla 2015. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Z dôvodu neuhradenia MZF za mesiac marec 2015 v stanovenom termíne eviduje ObFZ BB ako neplatičov FK Pohorelá a FK Dolná Lehota. Žiadame uvedené futbalové kluby, aby doklad o úhrade elektronickej faktúry v ISSF zaslali na sekretariát ObFZ najneskôr do stredy 22. apríla 2015. V prípade nepredloženie dokladu bude DK postupovať v zmysle článku 64 odstavec 7 DP.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Delegačný list č. 19

I. trieda 19. kolo 26. 4. 2015 o 16,00

Brusno B – Hronec SO (Kubančík – Rumanovský, Gajdoš – Prochádzka)

Strelníky – Poniky (Kalina – Legíň, Lakomčík- Mišány)

Nemecká – Jakub SO (Bulla – Majer F., Auxt – Kotrán)

Valaská – Osrblie (Bošeľa – Krupík, Majer F. – Kosec)

Lučatín – Jasenie SO (Majer I. – Sáliš, Páleš – Piar)

Selce – T. Č. Balog (Majer M. – Bulla – Pecník)

Podkonice – Braväcovo (Gajdoš – Rumanovský, Sáliš – Kratochvíla)

II. trieda skupina A 21. kolo 26. 4. 2015 o 16,00

Hiadeľ – Hronsek (Majer I.)

Dúbravica – Horné Pršany (Páleš)

Malachov – Tajov (Ondrejka – Snopko)

Savon BB – Staré Hory NE 10,30 (Majer F.- Ivanič P.)

Šalková B – Králiky SO (Slabej – Snopko, Ondrejka)

Selce B-Baláže – Ľubietová NE 10,30 (Páleš – Lakomčík)

Mičiná – Riečka (Kubančík)

II. trieda skupina B 13. kolo 26. 4. 2015 o 16,00

Pohorelá – Beňuš SO (Bošeľa – Godál)

Heľpa – Pohr. Polhora (Auxt – Spáč)

Michalová – Šumiac SO (Krupík – Spáč)

Polomka – Dolná Lehota (Godál – Mereš)

Mládežnícke stretnutia:

I. trieda starší žiaci 13. kolo 26. 4. 2015

Valaská – Hrochoť NE 13,30 (Krupík)

Šalková – Jasenie SO 13,30 (Ondrejka)

Priechod – Sásová NE 10,30 (Ivanič A.)

Stretnutia riadené SsFZ:

III.liga SŽ skupina C U-15 15. kolo 26. 4. 2015 o 13,30

Slovenská Ľupča – Revúca (Bulla)