Úradná správa č. 38, v Banskej Bystrici, 27.4.2018

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

Vzhľadom k dlhodobému nedostatku rozhodcov nariaďujeme odohrať MFS I. triedy 22. kolo Strelníky – Hronec dňa 20. mája 2018 (nedeľa) o 10,30 hodine; 23. kolo Osrblie – Šalková B dňa 27. mája 2018 (nedeľa) o 10,30 hodine; MFS II. triedy skupiny A20. kolo Harmanec – Dúbravica dňa 6. mája 2018 (nedeľa) o 10,30 hodine;  14. kolo Selce B-Baláže – OZ Králická Tiesňava dňa 8. mája 2018 (utorok) o 10,30 hodine; 22. kolo OZ Králická Tiesňava – Lučatín dňa 20. mája 2018 (nedeľa) o 10,30 hodine; 22. kolo Ľubietová – Horné Pršany dňa 20. mája 2018 (nedeľa) o 10,30 hodine;  23. kolo Mičiná – Malachov dňa 27. mája 2018 (nedeľa) o 10,30 hodine.

Na základe vzájomnej dohody súhlasíme s odohratím MFS II. triedy skupiny A 13. kolo Selce B-Baláže – Harmanec dňa mája 2018 (utorok) o 10,30 hodine na ihrisku FK Baláže; MFS II. triedy skupiny B 16. kolo Jasenie – Braväcovo B dňa 8. mája 2018 (utorok) o 16,30 hodine na ihrisku v Jasení.

Z dôvodu kolidácie stretnutí s A družstvom nariaďujeme odohrať MFS II. triedy  skupiny B 16. kolo Michalová – Tatran Čierny Balog B dňa 19. mája 2018 (sobota) o 17,00 hodine.

Upozorňujeme futbalové kluby II. triedy skupiny A, že posledné dva kolá sa odohrajú v jeden hrací deň a v rovnakom čase, t. j. v nedeľu s rovnakým začiatkom o 10,30 hodine. Prípadné vzájomné dohody futbalových klubov ohľadne posledných dvoch kôl bude ŠTK akceptovať len v prípade predohratia stretnutia.

Upozorňujeme futbalové kluby II. triedy skupiny B, že posledné dva kolá sa odohrajú v jeden hrací deň a v rovnakom čase, t. j. v sobotu s rovnakým začiatkom o 17,00 hodine. Prípadné vzájomné dohody futbalových klubov ohľadne posledných dvoch kôl bude ŠTK akceptovať len v prípade predohratia stretnutia.

Súhlasíme po vzájomnej dohode s odohratím MFS I. triedy starších žiakov U15 14. kolo MFK Dukla Banská Bystrica B – Braväcovo dňa 29. apríla 2018 (nedeľa) o 13,00 hodine na umelej tráve v Radvani a MFS I. triedy starších žiakov U15 10. kolo Slovenská Ľupča – MFK Dukla Banská Bystrica B dňa 1. mája 2018 (utorok) o 13,30 hodine ako predzápas stretnutia dospelých.

Vzhľadom k požiadavke FK Slovenská Ľupča odohrať stretnutia starších žiakov ako predzápasy družstva dospelých nariaďujeme odohrať MFS I. triedy SŽ U15 8. kolo Slovenská Ľupča – Jasenie dňa 8. mája 2018 (utorok) o 13,30 hodine.

Na základe nepredloženia tlačiva o štarte hráča vo vyššej vekovej kategórii týchto hráčov: Miroslav Komora, 1281783, Marwan Mohamed Lasheen, 1281827 a Jozef Strečok, 1280630, v zmysle článku 46 SP kontumujeme MFS II. triedy skupiny A 16. kolo Selce B-Baláže – Lučatín podľa článku 82/f SP (neoprávnený štart hráčov). Výsledok dosiahnutý na ihrisku (5:0 v prospech FK Lučatín) ponechávame v platnosti. Na základe rovnakého porušenia SP kontumujeme MFS II. triedy skupiny A 17. kolo Hronsek – Selce B-Baláže. Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Hronsek. Prípad odstupujeme na DK.

Na základe požiadavky FK Medzibrod povoľujeme štart hráčov: Alex Burger, reg. č. 1379833, Filip Gregor, reg. č. 1379922, Alex Švarba, 1380900 a Michal Zeman, 1381191

za družstvo prípravky FK Sokol Medzibrod v jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018 s tým, že jedinou podmienkou je, že na ihrisku môžu byť odrazu maximálne dvaja z hore uvedených hráčov.

Rozhodnutie komisie mládeže na poskytnutie dotácie pre kluby ObFZ Banská Bystrica pracujúce s mládežou:

KM prerozdelila dotácie pre mládežnícke družstvá podľa nasledovného kľúča:

40,- € za každé družstvo s účasťou na zimných halových turnajoch mládeže organizovanom ObFZ. Keďže sa turnajov zúčastnilo 30 futbalových družstiev, vyjde celková suma dotácie vo výške 1 200,- €, z ktorých je celá suma poskytnutá z prostriedkov ObFZ, nakoľko už nebola udelená ani jedna pokuta za nedisponovanie družstvom mládeže klubom I. triedy dospelých. Dotácie budú futbalovým klubom zasielané na účet uvedený v ISSF v priebehu prvej májovej dekády.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-104 Matúš Tuček, 1197836, FK Šalková B, od 25. apríla 2018. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-105 Peter Strečok, 1056816, FK Selce B-Baláže, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 1 stretnutie  nepodmienečne od  25. apríla 2018 podľa článku 45/2a DP za porušenie článku 45/1 DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Ostatné:

D-I-106 Peter Rusko, 1124463, FK Selce B-Baláže, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 25. apríla 2018 podľa článku 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-107 Zdenko Binder, 1143655, FK Mičiná, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 25. apríla 2018 podľa článku 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-108 Rudolf  Štulajter, 1119068, FK Tatran Čierny Balog, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 25. apríla 2018 podľa článku 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-109 Jakub Tajboš, 1229436, FK Strelníky, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 25. apríla 2018 podľa článku 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-110 Jozef Vozár, 1171389, FK Brezno, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 25. apríla 2018 podľa článku 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-111 Marek Srnka, 1166019, FK Braväcovo, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 25. apríla 2018 podľa článku 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).