Úradná správa č. 37, v Banskej Bystrici, 21.4.2017

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

Žiadosti o zmeny ÚHČ:

  1. trieda 24. kolo Podkonice – Slovenská Ľupča 19. mája 2017 (piatok) o 18:00 SCHVÁLENÉ;
  2. I. trieda 24. kolo Brusno – Braväcovo 19. mája 2017 (piatok) o 17:00 SCHVÁLENÉ;
  3. II. trieda skupina B 12. kolo Sihla – Tatran Čierny Balog B 23. apríla 2017 (nedeľa) o 13:30 SCHVÁLENÉ;
  4. trieda skupina B 15. kolo Tatran Čierny Balog B – Polomka 14. mája 2017 (nedeľa) o 14:00 SCHVÁLENÉ.

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

  1. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy starších žiakov 14. kolo Michalová – Valaská dňa 8. mája 2017 (pondelok) o 10,30 hodine na ihrisku v Michalovej.
  2. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy starších žiakov 15. kolo Kremnička – Valaská dňa 13. mája 2017 (sobota) o 10,30 hodine na ihrisku v Kremničke.
  3. Kontumujeme MFS I. triedy starších žiakov 11. kolo Pohronská Polhora – Kremnička podľa článku 82/1b SP (hostia stretnutie vzdali pre nedostatok zdravých hráčov v prospech súpera). Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech TJ Slovan Pohronská Polhora.
  4. Rozhodnutie komisie mládeže na poskytnutie dotácie pre kluby pracujúce s mládežou:

KM prerozdelila dotácie pre mládežnícke družstvá podľa nasledovného kľúča:

35,- € za každé družstvo hrajúce v súťažiach ObFZ a 15,- € za každú účasť na halovom turnaji organizovanom ObFZ.

Dotácie sa podľa kľúča prerozdelia nasledovne:

100,- € – Poniky, Valaská, Selce

85,- € – Partizán Čierny Balog

70,- € – Medzibrod

65,- € – Slovenská Ľupča, Brusno, Jasenie, Ľubietová

50,- € – Jakub, Polomka, Braväcovo, Nemecká

35,- € – Heľpa, Malachov, Pohronská Polhora, Kremnička, Michalová

Spolu sa teda poskytne pre kluby 1 090,- €, z ktorých všetkých 1 090 ,- € je poskytnutých z prostriedkov ObFZ, nakoľko sa nebola udelená ani jedna pokuta za nedisponovanie družstvom mládeže. Dotácie budú futbalovým klubom zasielané na účet v priebehu prvej májovej dekády.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-97 Marek Harvanka, 1273803, FK Polomka, 1 stretnutie nepodmienečne od 19. apríla 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Ostatné tresty:

Disciplinárna sankcia pozastavenia výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 37/5a DP (za udelenie piatej žltej karty):

D-I-98 Matej Parobek, 1167898, FK Brusno, od 19. apríla 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-99 Rudolf Štulajter, 1119068, FK Tatran Čierny Balog, od 19. apríla 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-100 Matej Trnik, 1218395, FK Osrblie, od 19. apríla 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-101 Martin Auxt, 1171041, FK Brezno, od 19. apríla 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-102 Michal Ružička, 1207701, FK Michalová, od 19. apríla 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

Zmeny v DL č.18 – 20. kolo 22.-23.apríla 2017 : I. trieda: 20. kolo Šalková B – Brusno (AR 2 Tóth za Bošeľu); II. A trieda: 20  kolo Hiadeľ – Ľubietová (AR 2 Fuchs za Rafaja M.), Riečka – Hronsek( AR 1 Mažgut za Murgaša), H. Pršany – Strelníky (AR 1 – Murgaš), Mičiná – Harmanec (Rafaj Jakub za Vanku);

  1. B trieda: 12 kolo Sihla – T. Č. Balog B 13,30 (Chládek – Ondruš), P. Polhora – Jasenie (Krupa – Jamriška); I. trieda starší žiaci: 12. kolo  Valaská – P. Č. Balog  26. apríla o 16,30 /ihr. P. Č. Balog/ (Janíková).

Vyradenie neaktívnych rozhodcov a delegátov zväzu z nominačnej listiny ObFZ Banská Bystrica na ročník 2016/17: Bošeľa Milan, Marček Ján, Ivanič Andrej, Ivanič Patrik, Koreň Roman, Zigo Jakub, Žiljak Filip  a DZ: Kratochvíla Ľubomír, Mišány Miloš.