Úradná správa č. 36, v Banskej Bystrici, 13.4.2017

Správy zo sekretariátu

  1. Opakovane upozorňujeme rozhodcov Calpaš, Dorčiak, Kamenský a Petrovič, že ešte stále nemáme od nich aktuálne potvrdenie o návšteve školy, potrebné k dohode o vykonaní práce. V prípade nedoručenia prikročí zväz k sankcii pozastavenia vyplácania miezd uvedeným rozhodcom.
  2. Upozorňujeme futbalové kluby I. triedy, že sponzorská ponuka firmy BIG ON na bezplatné prevzatie tlačiarní do užívania trvá len konca apríla. Tlačiarne, ktoré si futbalové kluby neprevezmú, budú ponúknuté záujemcom z II. triedy. Zatiaľ si tlačiarne neprevzali futbalové kluby: Tatran Čierny Balog, Michalová, Slovenská Ľupča, Bacúch, Poniky a Valaská.

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

  1. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS II. triedy skupiny B 12. kolo Polomka – Heľpa dňa 23. apríla 2017 (nedeľa) o 16,00 hodine na ihrisku v Polomke.
  2. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy 19. kolo Slovenská Ľupča – Šalková B dňa 16. apríla 2017 (nedeľa) o 14,30 hodine na ihrisku v Slovenskej Ľupči.
  3. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS II. triedy skupiny B 19. kolo Dúbravica – Malachov dňa 16. apríla 2017 (nedeľa) o 15,00 hodine na ihrisku v Malachove.
  4. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS II. triedy skupiny B 13. kolo Tatran Čierny Balog B – Pohronská Polhora dňa 30. apríla 2017 (nedeľa) o 14,00 hodine na ihrisku v Čiernom Balogu – Jánošovke.
  5. Upozorňujeme FK Družstevník Dúbravica na zabezpečenie dodávky teplej vody do šatní na ihrisku počas konania domácich stretnutí z hygienických dôvodov do termínu 26. apríla 2017 do 15,00 hodiny.
  6. Upozorňujeme futbalové kluby II. triedy skupiny B, že TJ Hronsek zmenilo farbu dresov na domácich stretnutiach. Okrem kombinácie uvedenej v Rozpise súťaží ObFZ pre tento súťažný ročník, im pribudli sponzorské dresy tmavomodrej farby vrátane tmavomodrej farby trenírok aj štulpní.

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

  1. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy starších žiakov 11. kolo Michalová – Partizán Čierny Balog dňa 15. apríla 2017 (sobota) o 10,30 hodine na ihrisku v Medveďove.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-90 Michal Sásik, 1105216, FK Selce B-Baláže, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 4 stretnutia nepodmienečne od  12. apríla 2017 podľa článku 48/2b DP za porušenie článku 48/1c DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Ostatné tresty:

Disciplinárna sankcia pozastavenia výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 37/5a DP (za udelenie piatej žltej karty):

D-I-91 Peter Nesteš, 1149875, FK Riečka, od 12. apríla 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-92 Adam Lehocký, 1198519, FK Brusno, DK berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu zostatku trestu, tejto žiadosti nevyhovuje, pretože nie sú splnené podmienky podľa 41/1 DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-93 Ondrej Majer, 1174459, FK Mičiná, pozastavenie športovej činnosti podľa článku 53/1,2b na 1 mesiac nepodmienečne od 5. apríla 2017 do 5. mája 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu funkcie podľa čl. 9/ 2b, 1 DP:

D-I-94 Michal Škamla, 31.03. 1981, vedúci mužstva FK Mičiná, DK udeľuje DS pozastavenie výkonu funkcie vedúceho mužstva podľa 53/1,3b DP na 1 mesiac nepodmienečne od 5. apríla 2017 do 5. mája 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-95 Matej Martinec, 07. 03. 1988, asistent trénera FK Mičiná, DK udeľuje DS pozastavenie výkonu funkcie asistenta trénera mužstva podľa 53/1,3b DP na 1 mesiac nepodmienečne od 5. apríla 2017 do 5. mája 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-96 Ivan Marko, 1155353, kapitán mužstva FK Mičiná, DK udeľuje DS pozastavenie výkonu funkcie kapitána mužstva podľa 53/1,3b DP na 1 mesiac nepodmienečne od 5. apríla 2017 do 5. mája 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-II-22 DK ukladá podľa článku 12/6 DP pokutu pre FK Mičiná vo výške 50 € za porušenie článku 60 DP (odmietnutie pokračovania v stretnutí). Pokuta bude zahrnutá do MZF.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

Zmeny v DL č. 17 – 19. kolo 16. apríla 2017 : I. trieda: Osrblie – Podkonice NE 16,00 (Sáliš za Verdžáka, Marko za Sáliša); Slovenská Ľupča – Šalková B NE 14,30; II. A trieda: Hronsek – H. Pršany NE 16,00 (Petrovič za Fuchsa, Höhn za J. Rafaja); Dúbravica – Malachov NE 15,00 ihrisko Malachov; I. trieda starší žiaci:  P. Polhora – Kremnička NE 10,30  (Jamriška za Janíka).