Quantcast

Úradná správa č. 35, v Banskej Bystrici, 24. 3. 2016

Správy zo sekretariátu

Dňa 13. apríla 2016 (streda) sa bude konať od 11,00 hodiny v budove Obvodného úradu riadna konferencia SsFZ so zameraním na problematiku mládežníckeho futbalu a od 15,00 hodiny sa bude konať rozšírené zasadnutie konferencie zamerané na nový „Zákon o športe“. K nemu vystúpia autori zákona z Učenej právnickej spoločnosti na čele s členom VV SFZ pánom Petrom Sepešim. Táto skupina ľudí nám vysoko fundovaným a prijateľným spôsobom dokáže priblížiť Zákon o športe najmä z dvoch hľadísk – ako kódexu, ktorý je potrebné dodržiavať (porušovanie zákona je trestné) a na druhej strane ako ho využívať v prospech rozvoja futbalu. Zodpovedia tiež otázky, ktoré vzídu predpokladáme z bohatej diskusie účastníkov. Rozšíreného zasadnutia konferencie sa môže zúčastniť každý (nielen delegáti konferencie) koho daná problematika zaujíma, podmienkou je len, aby sa na predmetné rokovanie záväzne prihlásili do 31. marca. 2016 na mailovej adrese SsFZ (maria.janosova@futbalnet.sk), kde uvedú meno a priezvisko spolu s telefónnym kontaktom i organizáciou, ktorú zastupujú. V prípade záujmu a kapacitných možností sa takým istým spôsobom môžu prihlásiť aj členovia iných športových organizácií.

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

Žiadame predložiť vzájomnú dohodu o odohratí MFS II. triedy 14 kolo Malachov – Králiky v termíne do 30. marca 2016 do 15,00 hodiny. V prípade nepredloženia vzájomnej dohody ŠTK nariadi termín podľa vlastného uváženia.

ŠTK v spolupráci s KR z dôvodu akútneho nedostatku rozhodcov (momentálne 33 aktívnych) musí aj v jarnej časti pristúpiť k tomu, že niektoré stretnutia sa budú predohrávať v sobotu, aby mohli byť stretnutia obsadené v I. triede tromi a v II. triede aspoň dvomi rozhodcami.

Kompletný zoznam všetkých predohrávaných stretnutí:

 1. trieda dospelých:
 2. kolo 26. marca 2016 /sobota/ o 15,00: Valaská – Hronec
 3. kolo 2. apríla 2016 / sobota/ o 15,30: Jasenie – Slovenská Ľupča
 4. kolo 9. apríla 2016 / sobota/ o 15,30: Poniky – Jasenie
 5. kolo 16. apríla 2016 / sobota/o 16,00: Šalková B – Strelníky, Osrblie – Jakub
 6. kolo 23. apríla 2016 / sobota/ o 16,00: Tatran Čierny Balog – Hronec
 7. kolo 30. apríla 2016 / sobota/ o 16,00: Šalková B – Michalová
 8. kolo 7. mája 2016 / sobota/ o 16,30: Jakub – Bacúch
 9. kolo 14. mája 2016 / sobota/ o 16,30: Šalková B – Lučatín, o 13,30 Slov. Ľupča – Jakub
 10. kolo 21. mája 2016 / sobota/ o 17,00: Nemecká – Osrblie
 11. kolo 28. mája 2016 / sobota/ o 17,00: Šalková B – Osrblie
 12. kolo 4. júna 2016 / sobota/ o 17,00: Hronec – Bacúch

Posledné dve kolá sa musia odohrať v jeden deň a hodinu:

 1. kolo 12. júna 2016 o 17,00 a 26. kolo 19. júna 2016 o 17,30

Pozor kolidácia stretnutí: Šalková A – Selce 26. kolo v nedeľu 19. júna o 17,30 a Šalková B podľa SP tiež v nedeľu 19. júna 2016 o 17,30. Žiadame FK Šalková o vyriešenie kolidácie, no pripomíname, že stretnutia posledných dvoch kôl sa musia zásadne predohrávať, nie dohrávať.

 1. trieda skupina A:
 2. kolo 26. marca 2016 / sobota/ o 15,00: H. Pršany – St. Hory, Hronsek – Selce B
 3. kolo 2. apríla 2016 / sobota/ o 15,30: Hronsek – Malachov, Selce B – Harmanec NE 10,30
 4. kolo 9. apríla 2016 / sobota/ o 15,30: Hiadeľ – St. Hory, H. Pršany – Mičiná
 5. kolo 16. apríla 2016 / sobota/ o 16,00: Harmanec – Malachov, Selce B – H. Pršany NE 10,30
 6. kolo 23. apríla 2016 / sobota/ o 16,00: Podkonice – Harmanec, Malachov – Dúbravica
 7. kolo 30. apríla 2016 / sobota/ o 16,00: Podkonice – Malachov, Selce B – Hiadeľ NE 10,30
 8. kolo 7. mája 2016 / sobota/ o 16,30: Dúbravica – Ľubietová, Riečka – Harmanec
 9. kolo 14. mája 2016 / sobota/ o 16,30: Mičiná – Dúbravica, Selce B – Tajov NE 10,30
 10. kolo 21. mája 2016 / sobota/ o 17,00: Tajov – Hronsek, St. Hory – Mičiná
 11. kolo 28. mája 2016 / sobota/ o 17,00: Mičiná – Ľubietová, Selce B – St. Hory NE 10,30
 12. kolo 4. júna 2016 / sobota/ o 17,00: Králiky – H. Pršany, Ľubietová – Selce B

Posledné dve kolá

 1. kolo sobota 11. júna o 17,00 a posledné 26. kolo v sobotu 18. júna o 17,30.
 1. trieda skupina B:
 2. kolo 9. apríla 2016 / sobota/ o 15,30: Pohorelá – Sihla, Polomka – P. Polhora
 3. kolo 17. apríla 2016 / sobota/ o 16,00: P. Polhora – Tatran ČB B, Pohorelá – Beňuš
 4. kolo 24. apríla 2016 / sobota/ o 16,00: Šumiac – Pohorelá, Sihla – Tatran ČB B
 5. kolo 30. apríla 2016 / sobota/ o 16,00: Tatran ČB B – Beňuš, Pohorelá – Polomka
 6. kolo 7. mája 2016 /sobota/ o 16,30: Beňuš – Sihla, Heľpa – P. Polhora
 7. kolo 14. mája 2016 / sobota/ o 16,30: Tatran ČB B – Polomka, Pohorelá – Heľpa
 8. kolo 21.mája 2016 / sobota/ o 17,00: D. Lehota – Tatran ČB B, Pohorelá – P. Polhora

Posledné dve kolá:

 1. kolo 28.mája 2016 / sobota/ o 17,00
 2. kolo 4. júna 2016 / sobota/ o 17,00

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

D-II-9 DK berie na vedomie žiadosť FK Lučatín o zmenu disciplinárneho opatrenia, udeleného pod bodom D-I-84 a zamieta ju, pričom oznamuje, že DO trvá do 21. augusta 2016. Poplatok za prerokovanie priestupku vo výške 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Zoznam prerušených trestov z jesennej časti súťažného ročníka 2015/2016:

Martin Chovan 1199281 FK Šalková B 2 stretnutia nepodmienečne,

Tomáš Gregor 1239721 FK Lučatín 6 stretnutí nepodmienečne,

Milan Plavec 1066906 FK Králiky 1 stretnutie nepodmienečne,

Milan Prč 1236232 FK Pohorelá 7 mesiacov nepodmienečne,

Maroš Bardejovský 1249165 FK Osrblie 2 stretnutia nepodmienečne,

Ján Púchy 1031004 FK Tajov 2 stretnutia nepodmienečne,

Ivan Majer 1235832 FK Strelníky 1 mesiac + 3,5 mesiaca nepodmienečne,

Stanislac Schmid vedúci mužstva FK Hronec zákaz výkonu funkcie 1 stretnutie nepodmienečne,

Jaroslav Kocúr tréner FK Hronec zákaz výkonu funkcie 1 stretnutie nepodmienečne,

Martin Lapin 1142010 FK Hronec zákaz výkonu funkcie kapitána mužstva 1 stretnutie nepodmienečne,

Peter Uriaš 1198104 FK Hronec 1 stretnutie nepodmienečne.

Pokračovanie prerušených trestov bude plynúť dňom 23. marca 2016.

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

Komisia mládeže zorganizovala v nedeľu 20. marca 2016 turnaj prípraviek „Pohár predsedu komisie mládeže“, ktorý sa odohral v telocvični Základnej školy v Závadke nad Hronom.

Na turnaj sa prihlásilo deväť družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín, kde odohrali stretnutia každého s každým a podľa umiestnenia v skupine odohrali záverečné stretnutia o konečné umiestnenie.

Rozdelenie družstiev:

A – skupina: FK 1928 Jasenie, CVČ Brusno, OFK Slovenská Ľupča a FŠMH Jupie Banská Bystrica.

B – skupina: Sokol Braväcovo, ŠK Selce, TJ Tatran Polomka, ŠK Partizán Čierny Balog a OFK Slovan Valaská.

Výsledky stretnutí: A – skupina: Brusno – Jasenie 4:1, FŠMH Jupie BB – Slovenská Ľupča 0:2, Slovenská Ľupča – Brusno 0:1, Jasenie – FŠMH Jupie BB 5:1, Brusno – FŠMH Jupie BB 5:0, Slovenská Ľupča – Jasenie 2:0.

Tabuľka A skupiny: 1. CVČ Brusno 9 bodov(skóre 10:1), 2. Slovenská Ľupča 6 bodov (4:1), 3. Jasenie 3 body (6:7), 4. FŠMH Jupie BB 0 bodov (1:12).

B – skupina: Polomka – Braväcovo 1:2, Part. Č. Balog – Valaská 0:2, Braväcovo – Part. Č. Balog 3:1, Selce – Polomka 2:0, Part. Č. Balog – Selce 1:1, Valaská – Braväcovo 4:1, Polomka – Part. Č. Balog 1:2, Selce – Valaská 0:3, Selce – Braväcovo 3:2, Valaská – Polomka 7:0.

Tabuľka B skupiny: 1. Valaská 12 bodov (skóre 16:1), 2. Selce 7 bodov (6:6), 3. Braväcovo 6 bodov (8:9), 4. Part. Č. Balog 4 body (4:7), 5. Polomka 0 bodov (2:13).

Záverečné stretnutia o umiestnenie:

stretnutie o 7. miesto:  FŠMH Jupie BB – Part. Č. Balog  0 : 2

stretnutie o 5. miesto:  Jasenie – Braväcovo  1 : 4

stretnutie o 3. miesto:  Slovenská Ľupča – Selce  0 : 2

finále: CVČ Brusno – OFK Slovan Valaská   4 : 0

Víťazom turnaja sa stala prípravka CVČ BRUSNO.

Vyhodnotení boli aj:

Najlepší strelec turnaja: Ľudovít  ŠVANTNER (Valaská)  strelil 6 gólov.

Najlepší brankár turnaja: Viktória KRÁLIKOVÁ (Jasenie).

Najlepší hráč turnaja: Tadeáš ĽUPTÁK (Braväcovo).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

Oznamujeme rozhodcom a delegátom, ktorí sa nezúčastnili seminára rozhodcov dňa 12. marca, že náhradný resp. opravný seminár R a DZ sa uskutoční dňa 6. apríla 2016 o 15,00 v priestoroch ObFZ.

Plán zasadnutí KR v jarnej časti súťažného ročníka:  – 6. 4., 20. 4., 4. 5., 18. 5., 1. 6., 15. 6. 2016 od 15,00 hodiny v malej zasadačke ObFZ.

Upozornenie: rozhodcovia, ktorí uzavrú elektronický zápis priamo po skončení stretnutia, prípadne najneskôr do hodiny od jeho skončenia, nemusia zasielať SMS s výsledkom stretnutia.

Dôrazne upozorňujeme všetkých rozhodcov a delegátov zväzu na dôsledné dodržiavanie Rozpisu súťaží hlavne článku 15 bod 6 (včasné ospravedlnenie sa).