Úradná správa č. 35, v Banskej Bystrici, 12. 6. 2020

Správy zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ

V utorok 9. júna 2020 sa uskutočnilo zasadnutie Výkonného výboru ObFZ Banská Bystrica, na ktorom boli prerokované a schválené dôležité uznesenia ohľadne nadchádzajúceho súťažného ročníka.

  • aktív ŠTK a KM a prípadná konferencia zväzu pred štartom nového súťažného ročníka 2020/2021 sa neuskutoční. Futbalovým klubom ostávajú pridelené rovnaké štartovné čísla ako mali v minulom súťažnom ročníku (viac o tom v správach ŠTK)
  • štart nového súťažného ročníka je naplánovaný na prvý augustový víkend, aby sedela nadväznosť na vyššie futbalové súťaže SsFZ, jesennú časť začíname v nedeľu 2. augusta 2020 (prípadne v sobotu pre kluby, ktoré budú mať udelenú výnimku ÚHČ).
  • VV odsúhlasil pre nový súťažný ročník polovičné štartovné pre futbalové kluby, keďže jarná časť ročníka 2019/2020 sa neodohrala a bola z vyššej moci zrušená. Pre kluby prvej triedy bude výška štartovného v sume 50 € a pre kluby druhej triedy bude štartovné vo výške 32,50 €.
  • VV navrhol disciplinárnej komisii, aby nevykonané disciplinárne sankcie, ktoré boli počas zimnej prestávky prerušené a v jarnej časti sa nemohli vykonať pre zrušenie ročníka, boli anulované. DK sa týmto návrhom bude zaoberať na svojom prvom zasadnutí pred štartom nového súťažného ročníka.
  • vrátenie matričných poplatkov futbalovým klubom za hráčov, ktorých transfer (prestup s obmedzením) bol schválený v zimnom registračnom období (1. 1. – 31. 3. 2020) a ktorých uplatnenie bolo rozhodnutím o zrušení súťaží zmarené.

Športovo – technická komisia – predseda Peter Mazúch

Upozorňujeme futbalové kluby, že už boli v systéme ISSF otvorené všetky súťaže ObFZ Banská Bystrica pre nový súťažný ročník 2020/2021, vrátane súťaže dorastu U19 a žiackych súťaží  U15,  U13 a prípraviek. Pripomíname, že pred vyplnením prihlášky do súťaže, ktorá sa nachádza v elektronickej podateľni, je potrebné najskôr vytvoriť nové družstvo v novej sezóne, ktorého názov do prihlášky doťahuje (v prípade nevytvorenia nového družstva sa prihláška nedá celá vyplniť a tým pádom aj odoslať). Upozorňujeme, že prihláška sa odosiela za každé prihlásené družstvo zvlášť, to znamená, že futbalový klub, ktorý prihlasuje aj dospelých aj napr. žiakov musí vyplniť a odoslať dve prihlášky do súťaže. Uzávierka prihlášok je do 30. júna 2020 do 24,00 hodiny u súťaží dospelých  Uzávierka prihlášok mládežníckych družstiev je plánovaná do konca júla.

Z dôvodu objektívneho predčasného ukončenia súťažného ročníka 2019/2020 a následného neuplatnenia postupov a zostupov družstiev vo všetkých súťažiach, vedenie ObFZ rozhodlo ponechanie počtu družstiev v súťažiach ObFZ dospelých aj pre súťažný ročník 2020/2021. Z tohto dôvodu sa aktív ŠTK pred začiatkom súťažného ročníka neuskutoční a štartové čísla budú FK pridelené aj pre nový súťažný ročník také ako boli vyžrebované pre súťažný ročník 2019/2020. Upozorňujeme však, aby futbalové kluby nezabudli uviesť do prihlášky aj svoje výnimky ÚHČ, pretože tie na rozdiel od pridelených čísiel sa neprenášajú automaticky z minulého súťažného ročníka.

Pridelené čísla pre nový súťažný ročník 2020/2021:

Prvá trieda: 1 – Heľpa, 2 – Tatran Čierny Balog, 3 – Osrblie, 4 – Nemecká, 5 – Beňuš, 6 – Lučatín, 7 – Slovenská Ľupča, 8 – Jasenie, 9 – Hronec, 10 – Valaská 11 – Brusno, 12 – Braväcovo, 13 – Strelníky, 14 – Poniky.

Druhá trieda skupina A: 1 – Tajov, 2 – Ľubietová, 3 – Dúbravica, 4 – Šalková B, 5 – Staré Hory, 6 – Riečka, 7 – Harmanec, 8 –Selce B-Baláže,, 9 – voľné čáslo, 10 – Mičiná, 11 – Hiadeľ, 12 – Horné Pršany, 13 – Malachov, 14 – Rakytovce B.

V prípade neprihlásenia sa FK Hiadeľ, prípadne aj iných futbalových klubov, upraví ŠTK čísla spôsobom, aby nebola narušená kontinuita s vyššími súťažami.

Druhá trieda skupina B: 1 – Pohronská Polhora, 2 – Tatran Čierny Balog B, 3 – Dolná Lehota, 4 – Polomka, 5 – Michalová, 6 – Pohorelá, 7 – Braväcovo B.

V prípade neprihlásenia sa FK Pohorelá, prípadne aj iných futbalových klubov, upraví ŠTK čísla spôsobom, aby nebola narušená kontinuita s vyššími súťažami.

Futbalové kluby vyznačené zvýrazneným písmom sa už do nového súťažného ročníka 2020/2021  prihlásili. Štartovné čísla je možné zmeniť len po vzájomnej dohode oboch zainteresovaných futbalových klubov.

V prípade neprihlásenia sa družstva dospelých do príslušnej súťaže v ktorej pôsobil v ročníku 2019/2020, bude sa na uvoľnené miesto dopĺňať družstvo z nižšej súťaže v zmysle územnej príslušnosti, podľa poradia v tabuľkách po jesennej časti 2019, ktoré v tejto mimoriadnej situácii berieme ako pomocné kritérium.

Matričná komisia – predseda Tomáš Tůma

Uverejňujeme zoznam schválených transferov s obmedzením, ktoré boli zrealizované v zimnom prestupovom období od januára 2020 a ktorých matričné poplatky podľa rozhodnutia Výkonného výboru budú futbalovým klubom vrátené vzhľadom k zrušeniu jarnej časti súťažného ročníka a nemožnosti realizácie týchto matričných úkonov v praxi.

Zoznam poplatkov:

Pohronská Polhora – 17 € (Pavúk, Capt); Hronec – 30 € ( Pobožný, Cibuľa, Adamčák); Slovenská Ľupča – 34 € (Lešták, Solárik, Šimúth, Klinec); Polomka – 10 € (Kaniak); Beňuš – 20 € (Turňa, Kvačkaj); Mičiná – 30 € (Lešták, Ursíny, Čunderlík); Nemecká – 30 € ( Radovič, Černecký, Vančo); Tatran Čierny Balog – 30 € (Kupec, Strelec, Vozár); Osrblie – 10 € (Kuzma); Valaská – 27 € (Holko, Švantner, Jagerčík); Strelníky – 10 € (Trizna); Brusno 7 € (Šalko); Jasenie – 7 € (Barabás); Harmanec – 5 € (Kostúr).

V mesačnej zbernej faktúre za júl 2020 budú tieto sumy odpočítané od výšky štartovného, aby zbytočne peniaze nekolovali z futbalových klubov na zväz a naopak. Tak napr. ŠK Hronec by mal platiť polovicu štartovného t. j. 50 €. Z tejto hodnoty bude odpočítaná  suma matričných úkonov, uvedených vyššie (v tomto prípade 30 €), tak pre ŠK Hronec bude nahratá suma štartovného do mesačnej zbernej faktúry za júl 2020 vo výške 20 €.