Quantcast

Úradná správa č. 33, v Banskej Bystrici, 11. 3. 2016

Správy zo sekretariátu

Po rôznych peripetiách s našou pevnou linkou, oznamujeme všetkým funkcionárom a priaznivcom futbalu, že telefónne číslo na sekretariát je opäť také isté ako platilo po mnohé roky v minulosti, t. j. 048/ 41 42 254.

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

Na základe kolidácie stretnutia s A družstvom nariaďujeme odohrať MFS I. triedy 15. kolo Šalková B – Poniky dňa 3. apríla 2016 (nedeľa) o 15,30 hodine na ihrisku FK Šalková.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

DK upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že  v zmysle čl. 17/13 a 34/7 DP sa prerušené DO udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2015/16 prenášajú do jarnej časti súťažného ročníka  2015/16.

Zoznam prerušených DO bude uvedený v budúcej úradnej správe.

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

Turnaj prípraviek sa uskutoční 20. marca 2016 (nedeľa) v telocvični Základnej školy v Závadke nad Hronom so začiatkom o 9,00 hodine.

Na turnaj sa prihlásilo sedem družstiev, ktoré odohrajú stretnutia každého s každým a podľa umiestnenia a získaných bodov budú kolektívy na prvých troch miestach odmenené pohármi, ocenení budú individuálnymi cenami aj najlepší hráč, najlepší strelec a najlepší brankár turnaja.

Prihlásené sú družstvá: FK Sokol Braväcovo, FK 1928 Jasenie, CVČ Brusno, ŠK Selce, OFK Slovan Valaská, Tatran Polomka a OFK Slovenská Ľupča.

Prípadným ôsmym účastníkom turnaja bude FŠMH Jupie Badín, no zatiaľ ešte svoju účasť definitívne nepotvrdili. Ak budú môcť prísť, budú družstvá rozdelené do dvoch skupín po štyroch účastníkov, kde by odohrali stretnutia každého s každým a potom podľa umiestnenia v skupine záverečné stretnutie o konečné umiestnenie.

Rozpis stretnutí turnaja na sedem zúčastnených družstiev:

9,00 Braväcovo Polomka
9,15 Slovenská Ľupča Selce
9,30 Jasenie Brusno
9,45 Valaská Polomka
10,00 Braväcovo Slovenská Ľupča
10,15 Selce Jasenie
10,30 Slovenská Ľupča Valaská
10,45 Jasenie Braväcovo
11,00 Brusno Selce
11,15 Polomka Slovenská Ľupča
11,30 Valaská Jasenie
11,45 Braväcovo Brusno
12,00 Jasenie Polomka
12,15 Brusno Valaská
12,30 Selce Braväcovo
12,45 Slovenská Ľupča Jasenie
13,00 Polomka Brusno
13,15 Valaská Selce
13,30 Brusno Slovenská Ľupča
13,45 Selce Polomka
14,00 Braväcovo Valaská
14,15 ukončenie turnaja
14,30 vyhlásenie výsledkov a udeľovanie ocenení