Úradná správa č.33, v Banskej Bystrici, 30. marca 2012

Správy zo sekretariátu

1. Upozorňujeme futbalové kluby 1. triedy a 2. triedy skupiny A, že faktúry za rozhodovanie futbalových zápasov za mesiac marec budú zaslané spoločne s aprílovými faktúrami.

2. Vzhľadom k pretrvávajúcim problémom s platobnou disciplínou FK Šumiac a neutíchajúcej averzii voči tomu … sekretárovi, rozhodol sa sekretariát ObFZ, že družstvo FK Šumiac bude vyradené z vyplácania rozhodcov z centrálneho systému. To znamená, že FK Šumiac vždy pred konaním domáceho stretnutia nahlási na sociálnu poisťovňu mená a osobné údaje rozhodcov, po skončení stretnutia ich vyplatí v hotovosti a odvedie za nich daň a zrážky do sociálneho a garančného fondu. Zároveň žiadame aj ostatné kluby, ktoré nie sú spokojné s centrálnym vyplácaním a chceli by prejsť na priame vyplácanie (Staré Hory, Harmanec), aby sa čo najskôr vyjadrili na sekretariát zväzu. Nie je problém ich vyradiť zo systému.

Správy KM – predseda Milan Mecele

1. Súhlasíme po vzájomnej dohode klubov s odohratím MFS 1. triedy 14. kolo Osrblie – Tatran Čierny Balog dňa 8. mája 2012 o 17,00 hodine na ihrisku FK Osrblie. Stretnutie sa v pôvodnom termíne neodohralo pre nespôsobilý terén..

2. Súhlasíme po vzájomnej dohode klubov s odohratím MFS 2. triedy skupiny A 17. kolo Šalková B – Králiky dňa 30. marca 2012 (piatok) o 17,30, hodine na ihrisku FK Šalková.

Správy DK – predseda Július Kliment

D-I-67 Ondrejka Milan 890902 FK Jakub 4 stretnutia nepodmienečne za HNS, vulgárne nadávky na adresu rozhodcu od 28. marca 2012 podľa 1-3b.

D-I-68 Filadelfi Miroslav 771011 FK Strelníky 1 stretnutie nepodmienečne za vylúčenie po druhej žltej karte od 28. marca 2012 podľa 1-5a.

D-I-69 Matejka Robert 760202 FK Harmanec 3 stretnutia nepodmienečne za hrubú urážku rozhodcu od 28. marca 2012 podľa 1-3b.

D-I-70 Chaban Vladimír 750812 FK Baláže 3 stretnutia nepodmienečne za hrubú urážku rozhodcu od 28. marca 2012 podľa 1-3b.

Zastavená činnosť za 4 ŽK od 28. marca 2012:

Trizna Miroslav 900917 FK Jakub.

Neprerokované priestupky:

Kvoriak Ján 840713 FK Heľpa, Klinčík Ivan 880520 FK Nemecká a Piliar Peter 871009 FK Mýto pod Ďumbierom – všetkým chýbajú zaplatené poplatky za 4 ŽK.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

Správy KR – predseda Peter Králka

Za neospravedlnenú neúčasť na seminári KR ObFZ BB dňa 24. marca postupujeme na riešenie DK rozhodcov: Karol Ambróš a Branislav Ifkovich.

Delegačný list č.16

Oznamujeme rozhodcom a delegátom zväzu, že peniaze za stretnutia prvého jarného kola, odohraného v posledný marcový týždeň im budú poukázané na účet spolu s financiami  za mesiac apríl. Zároveň upozorňujeme, že v centrálnom systéme vyplácania nie sú zaradené mládežnícke družstvá FK Dukla Banská Bystrica, ŠKM Savon Banská Bystrica a družstvo dospelých FK Šumiac. To znamená, že na domácich stretnutiach týchto družstiev budú rozhodcovia vyplácaní v hotovosti.

I. trieda 16. kolo dňa 8. apríla 2012 o 15,30

Jasenie – T. Č. Balog (Majer I. – Hikker, Kubančík – Prochádzka)

Osrblie – Mýto (Kosec – Štrba, Gondek)

Podkonice – Staré Hory (Biely – Höger st.,Cseky – Sitarčík)

Heľpa – Hronec (Spišiak – Zeman, Mišány)

Poniky – Lučatín (Ondriga – Dírer, Caban – Pecník)

Braväcovo – Dolná Lehota (Smoleň – Auxt, Turňa E.)

II. trieda skupina A 18. kolo 8. apríla 2012 o 15,30

Hronsek – Tajov (Rosenberger – Jastrab)

Riečka – Mičiná (Spodniak – Tuma)

Hiadeľ – Strelníky (Koctúr – Petrík, Sáliš)

Jakub – Nemecká (Kučera – Snopko, Ivanič)

Ľubietová – Malachov /ihr. Strelníky/ (Gajdoš – Pastorek)

Dúbravica – Šalková B (Rumanovský – Fábry, Hudák)

Králiky – Priechod B (Dráždik – Kalina)

Dohrávka:

18. apríla/streda/ 2012 o 17,00  14. kolo: Králiky – Malachov (Bunganič – Cseky, Biely)

II. trieda skupina B 12. kolo dňa 8. apríla 2012 o 15,30

Valaská – Pohr. Polhora (Gemzický – Medveď, Mikloš – Lauer)

Pohorelá – Beňuš (Mereš – Dorčiak)

Michalová – Polomka (Godál – Pančík)

Šumiac – Bacúch (Bošeľa – Siman)

Mládežnícke stretnutia:

I.trieda starší žiaci 11. kolo 8. apríla 2012 o 10,00

Jasenie – Šalková NE 13,30 (Kubančík)

Savon BB – Beňuš /ihr. Sásová/ NE 10,00 (Rumanovský – Hudák)

Stretnutia riadené SsFZ:

V.liga dorast skupina C 16.kolo 7. apríla 2012 o 15,30

Braväcovo – Očová (Martinka – Batis)

I.liga MŽ 17. kolo 7. apríla 2012 o 10,00 a 11,30

Jupie BB – L. Mikuláš /ihr. Tajov/ (Gajdoš)

Oznam pre rozhodcov a delegátov ObFZ:

Zaraďujeme na nominačnú listinu rozhodcov od jarnej časti súťažného ročníka 2011/2012 rozhodcov:

Jozef Hudák, 976 32 Badín – Sladkovičova 37, mob.: 0949/482 712.

Pavel Siman,976 68 Heľpa – Burkovaná 337/22, mob.: 0917/121 399.

Milan Bošeľa, 976  68 Heľpa – Čeneckého 758/51, mob.: 0902/380 336.

Maroš Majer, 974 05 B. Bystrica – Jabloňova 26, mob.: 0905/258 851.

Tomáš Fábry, 974 05 B. Bystrica – Poľná 40, mob.: 0904/110 112.

Branislav Sáliš, 976 96 Medzibrod – Nám. Hrdinov SNP 41, mob.: 0908/506 851, 048/4184103

Lukáš Petrík, 976 96 Medzibrod – Záhumnie 36, mob.: 0905/950 054, 048/4184496.                               

Milan Ivanič, B. Bystrica, Trieda SNP 13, mob.: 0949/583 220.

Matej Jastrab, 974 04, B, Bystrica, Švermová 55, mob.: 0917/077 985.

Rastislav Čunta , 962 31 Sliač – Rybárska 291/23, mob.: 0915/346 633, 045/5442964

Ján Baláž, 96231 Sliač – Družstevná 38, mob.: 0915/114 738.

Miroslav Kalina, 974 01 Riečka č.12, mob.:0915/652 822

Zaraďujeme na nominačnú listinu delegátov zväzu od jarnej časti súťažného ročníka 2011/2012 delegáta:

Marián Lauer, 976 98, Podbrezová – Lopej – Družby 555/65, mob.: 0903/546 086

Zmena telef. čísel a doplnenie pre rozhodcov a delegátov zväzu:

Batis Andrej – 0911/901 382, Smoleň Marek – 0919/279 185, Rosengerger Dušan – 0944/490 488, Tuma Tomáš – 0949/707 026, Koctúr Andrej – 0908/867 232, Spodniak Ján – 0917/281 821, Rumanovský Martin – 0949/612 022, Majer Maroš – 0905/258 851, Ján Vojtech Snopko – 0911/017 884, Milan Bošeľa – 0902/380 336, Pavel Siman – 0917/121 399, Matej Jastrab – 0917/077 985, Milan Ivanič – 0949/583 220, Erik Turňa – 0949/579 900, Tomáš Fábry – 0904/110112, Rastislav Čunta – 0915/346 633, Ján Baláž – 0915/114 738, Jozef Hudák – 0949/482 712,  Branislav Sáliš – 0908/506 851, Lukáš Petrík 0905/950 054, Miroslav Kalina – 0915/652 822, Marián Lauer – 0903/546 086.

KR ObFZ pozýva na svoje zasadanie dňa 11.4.2012 o 15,30 rozhodcov:

Juraj Auxt , Marek Smoleň, Michal Spišiak, Martin Rumanovský, Matúš Štrba, Miroslav Kalina, Peter Mereš, Filip Dorčiak, Erik Turňa, Milan Bošeľa, Pavel Siman, Andrej Batis.

/Rozbor testov, PF, RS a SP/.

KR ObFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 25.4. 2012  o 15,30 rozhodcov:

Šimon Biely, Tomáš Tuma, Andrej Koctúr, Tomáš Fábry, Matej Jastrab, Ján Vojtech, Snopko, Ján Spodniak, Dušan Rosenberger, Jozef Hudák, Lukáš Petrík, Branislav Sáliš.

/Rozbor testov, PF, RS a SP./