Úradná správa č. 33, v Banskej Bystrici, 24.3.2017

Správy zo sekretariátu

  1. Na Konferencii ObFZ Banská Bystrica, ktorej sa zúčastnilo žalostne málo futbalových klubov, bola prezentovaná aj ponuka počítačovej firmy BIG ON. Tá v rámci sponzoringu klubov v našej oblasti ponúkla v prvej fáze zadarmo tlačiarne Epson AcuLaser M2000 pre futbalové kluby prvej triedy (v druhej fáze od leta by to boli aj futbalové kluby druhej triedy). Tieto tlačiarne si treba vyzdvihnúť po dohovore priamo vo firme na adrese Horná 18 (bývalá reštaurácia Iskra), číslo telefónu 048/3996030, mail: predaj@bigon.sk.
  2. Vo futbalovom klube FK Slovan Pohronská Polhora, došlo počas zimnej prestávky ku zmene štatutára. Novým predsedom klubu je pán Lukáš Švantner, Železničná 11, 97656 Pohronská Polhora, mobil 0908 071 892, mail: tjpohronskapolhora@centrum.sk. Manažérom futbalového klubu ostáva naďalej pán Peter Muránsky.

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

Nesúhlasíme s preložením MFS I. triedy 17. kolo Tatran Čierny Balog – Dolná Lehota na iný termín vzhľadom k nedostatku voľných termínov počas celej jarnej časti súťaže. Doporučujeme funkcionárom TJ Tatran nájsť si vo vyžrebovanom termíne inú domácu hraciu plochu.

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

Vzhľadom k tomu, že v telocvični SOŠ Pod Bánošom ešte stále prebiehajú stavebné práce (výmena okien) a už je isté, že to do nedele nestihnú, turnaj starších žiakov sa prekladá o týždeň neskôr na nedeľu 2. apríla 2017, propozície aj rozpis stretnutí ostávajú nezmenené.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Na základe podnetu FK Pohronská Polhora o neuhradení faktúry za transfer hráča Michala Tomku DK žiada FK Partizán Osrblie o uhradenie požadovanej faktúry a predloženie ústrižku o zaplatení (resp. výpisu z účtu) v termíne do 29. marca 2017 (streda) do 13,00 hodiny pod následkom disciplinárnych opatrení (pozastavenie činnosti až do vysporiadania pohľadávky).

D-II-20 DK žiada FK Tatran Podkonice o predloženie písomnej dohody o sume za prestup hráča s obmedzením Roberta Oravca do TJ Družstevník Dúbravica v termíne do 29. marca 2017 (streda) do 13,00 hodiny.

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

  1. Upozorňujeme rozhodcov a delegátov zväzu, že na webovej stránke ObFZ sú v sekcii „Dokumenty pre R a DZ“ vystavené všetky dôležité materiály potrebné k ich práci pri príprave, vedení a uzatváraní futbalových stretnutí a zápisov o nich.
  2. Zoznam rozhodcov, ktorí sa zúčastnia zasadania KR ObFZ BB dňa 29.marca 2017 o 15,45 hodine v priestoroch ObFZ Banská Bystrica – Partizánska cecta 93:

Mrváň, Jurčák, Balco, Ondruš, Rafaj M., Čupka, Calpaš, Telúch, Murgaš, Marko, Petrovič, Kalina ml., Kamenský, Vinarčík, Janíková, Janík, Fuchs, Matušík, Vanka, Tóth, Koreň, Žiljak, Sáliš, Ivanič A., Ivanič P. – prineste si so sebou aj písacie potreby.

  1. Zmeny v delegačnom liste číslo 14: I. trieda: NE Slovenská Ľupča – Braväcovo (Murgaš za Majera M.), II a trieda: Hiadeľ – Mičiná NE (Kalina Matúš za Kamenského), Hronsek – Harmanec SO (Petrovič za Murgaša a Murgaš za Petroviča). Riečka – Dúbravica NE (Gajdoš za Kováča) a Horné Pršany – Lučatín (Kováč za Gajdoša).