Quantcast

Úradná správa č. 32, v Banskej Bystrici, 4. 3. 2016

Správy zo sekretariátu

Ospravedlňujeme sa všetkým funkcionárom a priaznivcom futbalu, ktorí sa počas uplynulého týždňa márne pokúšali dovolať pevnou linkou na sekretariát ObFZ. Linka totiž patrila Slovenskému združeniu telesnej kultúry (my sme ju mali len v prenájme) a to ju dalo ku dňu 29. 2. 2016 zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia. Na vybavovaní nového pripojenia sa už pracuje, zatiaľ doporučujeme funkcionárom a rozhodcom pri vybavovaní svojich náležitostí použiť mailovú poštu zväzu, prípadne podateľňu ISSF.

V priebehu týždňa boli zo sekretariátu zasielané klasickou poštou pozvánky s programom a organizačnými pokynmi na blížiacu sa hodnotiacu konferenciu ObFZ, ktorá sa bude konať v sobotu 19. marca 2016 v jedálni SOŠ Pod Bánošom. Žiadame futbalové kluby, aby hlavne kvôli včasnej objednávke stravy dodržali termín a zaslali späť priložené návratky s vyplneným počtom účastníkov za príslušný futbalový klub.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

DK upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že  v zmysle čl. 17/13 a 34/7 DP sa prerušené DO udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2015/16 prenášajú do jarnej časti súťažného ročníka  2015/16.

Na základe podnetu FK Prameň Kováčová ohľadne nesúhlasu so sumou výšky odstupného za transfer hráča Milana Kujana 1124749 žiadame FK Partizán Osrblie o predloženie vzájomnej dohody medzi klubmi o inej sume odstupného, ako je uvedená v článku 37 RaPP za uvedeného hráča v termíne do 15. marca 2016 na DK. V prípade, že uvedenú dohodu nemajú k dispozícii, žiadame FK Partizán Osrblie o zdôvodnenie uvedenia nesprávnych údajov do žiadosti o transfer menovaného hráča. Dohodu resp. stanovisko je nevyhnutné doručiť na ObFZ najneskôr do 15. marca 2016 na rokovanie DK pod následkom ďalších disciplinárnych opatrení

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

Turnaj mladších žiakov o „Pohár Jána Šutku“ XXIII. ročník sa uskutoční 13. marca 2016 (nedeľa) v telocvični Strednej odbornej školy Pod Bánošom so začiatkom o 9,00 hodine.

Na turnaj sa prihlásilo sedem družstiev, ktoré odohrajú stretnutia každého s každým a podľa umiestnenia a získaných bodov budú kolektívy na prvých troch miestach odmenené pohármi, ocenení budú individuálnymi cenami aj najlepší hráč, najlepší strelec a najlepší brankár turnaja.

Prihlásené sú družstvá: FK Baník Ľubietová, ŠK OPL Poniky, FK 1928 Jasenie, CVČ Brusno, ŠK Selce, OFK Slovan Valaská a FŠMH Jupie Banská Bystrica.

Zatiaľ je otázny štart FŠMH Jupie, keďže v tom termíne už majú vyžrebovaný majstrovský zápas. Ak by sa nemohli zúčastniť nášho turnaja, namiesto nich by štartoval ŠK Partizán Čierny Balog. V prípade, že by ani Čierny Balog nemohol, zostane len šesť účastníkov a vyžrebovaný zápas s týmto súperom sa vynechá.

V prípade, že by mohli obaja (aj Jupie aj Partizán Čierny Balog), budú družstvá rozdelené do dvoch skupín po štyroch účastníkov, kde by odohrali stretnutia každého s každým a potom podľa umiestnenia v skupine záverečné stretnutie o konečné umiestnenie.

Rozpis stretnutí turnaja:

9,00 FŠMH Jupie Ľubietová
9,15 Poniky Selce
9,30 Jasenie Brusno
9,45 Valaská Ľubietová
10,00 FŠMH Jupie Poniky
10,15 Selce Jasenie
10,30 Poniky Valaská
10,45 Jasenie FŠMH Jupie
11,00 Brusno Selce
11,15 Ľubietová Poniky
11,30 Valaská Jasenie
11,45 FŠMH Jupie Brusno
12,00 Jasenie Ľubietová
12,15 Brusno Valaská
12,30 Selce FŠMH Jupie
12,45 Poniky Jasenie
13,00 Ľubietová Brusno
13,15 Valaská Selce
13,30 Brusno Poniky
13,45 Selce Ľubietová
14,00 FŠMH Jupie Valaská
14,15 ukončenie turnaja
14,30 vyhlásenie výsledkov a udeľovanie ocenení