Úradná správa č. 32, v Banskej Bystrici, 17.3. 2017

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

  1. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy 16. kolo Brezno – Nemecká dňa 25. marca 2017 (sobota) o 18,00 hodine na umelom trávniku v Podbrezovej – Skalici.
  2. Na základe žiadosti OFK Slovan Valaská súhlasíme s odohratím MFS I. triedy 16. Kolo Valaská – Brusno dňa 26. marca 2017 (nedeľa) o 15,00 hodine na umelom trávniku v Podbrezovej – Skalici.

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

  1. V nedeľu 12. marca 2017 sa odohral v telocvični ZŠ v Nemeckej zimný halový turnaj prípraviek. Jeho víťazom sa stali mladí futbalisti FK 34 Brusno, druhé miesto obsadila prípravka ŠK Partizán Čierny Balog a na treťom mieste skončila FK Dukla Banská Bystrica U10. V individuálnych hodnoteniach boli ocenení: najlepší strelec Kristián Kobzoš (FK Jasenie), najlepší brankár Leo Lakomčík (FK Slovenská Ľupča) a najlepší hráč turnaja Richard Maslák (ŠK Partizán Čierny Balog). Viac o turnaji ako aj fotogaléria z neho je na webovej stránke ObFZ.
  2. Turnaj starších žiakov sa uskutoční v nedeľu 26. marca 2017 v telocvični SOŠ Pod Bánošom. Ešte sa doťahuje definitívny počet účastníkov, takže bližšie podrobnosti budú zverejnené na nedeľňajšej konferencii zväzu a účastníci turnaja dostanú propozície a rozpis stretnutí mailovou poštou v pondelok.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

DK pre informáciu uvádza prerušenie a zostatok trestov z jesennej časti súťaže:

Marek Ursíny, 1154423, FK Šalková B 1 stretnutie nepodmienečne;

Tibor Petrík, 1180163, FK Jasenie, 2 stretnutia nepodmienečne;

Branislav Jankura, 1257904, FK Heľpa, 3 stretnutia nepodmienečne;

Rastislav Riapoš, 1101063, FK Heľpa, 2 stretnutia nepodmienečne;

Martin Sitarčík, 1171219, FK Michalová, 1 stretnutie nepodmienečne;

Mário Boroš, 1119528, FK Hronec, 1 stretnutie nepodmienečne;

Pavel Giertl, 1270358, FK Heľpa, 2 stretnutia nepodmienečne;

Ján Syč, 1122410, FK Pohorelá, 1 stretnutie nepodmienečne;

Robert Matejka, 1075701, FK Harmanec, 4 stretnutia nepodmienečne;

Dávid Snopko, 1252897, FK Horné Pršany, 1 stretnutie nepodmienečne;

Peter Nesteš, 1149875, FK Riečka, 1 stretnutie nepodmienečne;

Martin Gregor, 1199286, FK Lučatín, 1 stretnutie nepodmienečne;

Miroslav Makan, 1178716, FK Dúbravica, 2 stretnutia nepodmienečne;

Jakub Kučera, 1231654, FK Valaská, 1 stretnutie nepodmienečne.

Všetky uvedené tresty sú s účinnosťou od 23. marca 2017.

D-I-74 DK berie na vedomie žiadosť hráča Tibora Petríka, 1180163, FK Jasenie o zmenu trestu a podľa článku 38/4 DP ju zamieta. Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-75 DK berie na vedomie žiadosť hráča Jána Syča, 1122410, FK Pohorelá o zmenu trestu a podľa článku 38/4 DP ju zamieta (pri výmere disciplinárnej sankcie DK prihliadla na článok  36/1 DP). Poplatok za prerokovanie vo výške 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-II-19 DK berie na vedomie podanie TJ Slovan Pohronská Polhora voči výške odstupného za hráča Michala Tomku. DK podanie považuje za bezpredmetné, pretože na základe vlastnej kontroly odstupné FK Partizán Osrblie bolo vyplatené v súlade s článkom 37 RaPP. Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do MZF.

D-II-20 DK žiada FK Tatran Podkonice o predloženie písomnej dohody o sume za prestup hráča s obmedzením Roberta Oravca do TJ Družstevník Dúbravica v termíne do 29. marca 2017 (streda) do 13,00 hodiny.

Matričná komisia – predseda Tomáš Tůma

Zoznam schválených prestupov v zimnom prestupovom období, smerujúcich do súťaží ObFZ Banská Bystrica:

Jaroslav Veľký (Hronec-Jasenie), Robert Haviar (Medzibrod-Brusno), Ivan Čutka (Jasenie-Hronec), Marek Giertl (Beňuš-Valaská), Ján Tešlár (Závadka-Braväcovo), Zdenko Cimerman (Jakub-Podkonice), Tomáš Klinec (Medzibrod-Podkonice), Michal Klinčík (Nemecká-Osrblie), Marek Pacera (Hronec-Osrblie), Adrián Faško (Brezno-Beňuš), Lukáš Babušák (Riečka-Malachov), René Terem (Dolná Lehota-Valaská), Filip Krnáč (FK Jupie-Králiky), Michal Tomka (Pohronská Polhora-Osrblie), Juraj Zajak (Brezno-Osrblie), Peter Piliar (Dolná Lehota-Valaská), Daniel Balon (Jakub-Králiky), Marián Ondrejka (Králiky-Riečka), Miroslav Muránsky (Sásová-Riečka), Marek Meňuš (Banská Štiavnica-Staré Hory), Peter Krkoš (Látky-Osrblie), Filip Petrán (FK Jupie-Riečka), Marián Hamza (Topoľany-Slovenská Ľupča), Tomáš Štulrajter (Veľké Lovce-Tatran Čierny Balog), Peter Sojka (Part. Č. Balog-Tatran Č. Balog), Marek Očenáš (Part. Č. Balog-Osrblie), Richard Hebeň (Závadka-Polomka), Andrej Martinec (Brusno-Jasenie), Tomáš Hiadlovský (Spišská Nová Ves-Ľubietová), Dušan Vaník (Slovenská Ľupča-Lučatín), Vladimír Kosec (Podkonice-Lučatín), Patrik Rýs (Staré Hory-Harmanec), Erik Belko (Part. Č. Balog-Tatran Č. Balog), Jozef Hanák (Podbrezová-Podkonice), Rastislav Torňoš (Sielnica-Dúbravica), Marek Eremiáš (Valaská-Osrblie), Adam Bubelíny (Bacúch-Beňuš), Filip Laksík (Kremnička-Králiky), Peter Lupták (Vinica-Slovenská Ľupča), Jozef Caban (Rakytovce-Podkonice), Andrej Janoška (FAM Poprad-Pohorelá), Marek Pokorný (FAM Poprad-Pohorelá).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

Upozorňujeme rozhodcov a delegátov zväzu, že na webovej stránke ObFZ sú v sekcii „Dokumenty pre R a DZ“ vystavené všetky dôležité materiály potrebné  k ich práci pri príprave, vedení a uzatváraní futbalových stretnutí a zápisov o nich.