Úradná správa č. 30, v Banskej Bystrici, 3.3.2017

Správy zo sekretariátu

Vzhľadom k nejasnostiam v termínoch prestupového obdobia uvádzame novelizované znenie Prestupového poriadku:

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach:

od 01.01. do 15.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie prestupy bez obmedzenia),

od 01.01. do 30.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie prestupy s obmedzením).

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

Na základe žiadosti ŠK Heľpa nariaďujeme odohrať neodohraté MFS z jesennej časti súťaže II. triedy skupiny B 6. kolo Heľpa – Pohorelá dňa 11. júna 2017 (nedeľa) o 17,00 hodine na ihrisku v Heľpe s podmienkou, že ak do polovice mája bude do súboja o postup do prvej triedy zainteresované aj iné družstvo, okrem spomínanej dvojice, vyhradzuje si ŠTK na základe Rozpisu súťaží ObFZ článok 3 odstavec 5 zmeniť termín stretnutia a nariadiť ho v termíne pred odohratím posledných dvoch kôl súťaže.

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

  1. V nedeľu 12. marca 2017 sa uskutoční zimný halový turnaj prípraviek v telocvični Základnej školy v Nemeckej. Prihlásených je dvanásť družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. A skupina: Part. Č. Balog, Valaská, Selce, Jasenie, Poniky a Ľubietová; B skupina: Braväcovo, Brusno, Dukla U10, Slov. Ľupča, Jakub a Polomka.

Družstvá odohrajú vzájomné stretnutia v skupinách systémom každý s každým a následne podľa umiestnenia v skupine odohrajú záverečné stretnutia o tretie miesto a o víťaza turnaja.

Propozície aj rozpis stretnutí boli zúčastneným družstvám zaslané klasickou aj mailovou poštou.

  1. Víťazom turnaja mladších žiakov o „Pohár Jána Šutku“ sa stali mladší žiaci CVČ Brusno, na druhom mieste sa umiestnil OFK Slovenská Ľupča, tretie miesto obsadili mladší žiaci FK Baník Ľubietová.

V individuálnych oceneniach boli vyhodnotení: najlepší strelec: Martin Šalko (CVČ Brusno); najlepší brankár: Filip Kordík (FK 1928 Jasenie); najlepší hráč: Kristián Kobzoš (FK Sokol Nemecká).Viac o turnaji ako aj fotogalériu z jeho priebehu nájdete na webovej stránke ObFZ.

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

Jarný seminár rozhodcov a delegátov ObFZ Banská Bystrica sa uskutoční dňa 18. marca 2017 (sobota) od 9,00 hodiny v jedálni Strednej odbornej školy Pod Bánošom. Pozvánky, program a organizačné pokyny boli účastníkom seminára už zaslané klasickou poštou.

Zoznam rozhodcov a delegátov, ktorí ešte stále neuhradili členský príspevok na sezónu 2016/2017 a z tohto dôvodu sú momentálne v zastavenej činnosti s nemožnosťou pracovať v ISSF: Calpaš, Koreň, Koštial, Krupík a Vanka. V prípade, že uvedení rozhodcovia a delegáti chcú vo svojej činnosti pokračovať aj v jarnej časti, je potrebné uhradiť 10 € na účet ObFZ najneskôr do začiatku jarnej časti súťažného ročníka (25. marec 2017). Presný postup uhrádzania členského je uvedený v úradných správach ObFZ č. 16 a 17.