Úradná správa č. 3, v Banskej Bystrici, 28.7.2017

Správy zo sekretariátu

 1. Vzhľadom k rôznym verziám, ktoré kolujú medzi funkcionármi futbalových klubov ohľadne striedavých štartov hráčov a po konzultáciách s matrikou SFZ, oznamujeme futbalovým klubom, že v mechanizme striedavého štartu hráča nedošlo k žiadnym zmenám. Stále platia články 20 a 21 Súťažného poriadku a verzie, že sa to rozšírilo na všetky typy súťaží a aj do nášho oblastného zväzu, nie sú pravdivé. Striedavý štart v súťažiach dospelých je možný len v troch najvyšších súťažiach, od prvej po tretiu ligu.
 2. Oznamujeme futbalovým klubom, ktoré si objednali futbalové lopty Select Delta, že tieto sú už k dispozícii na sekretariáte ObFZ. Doporučujeme klubom dohodnúť si telefonicky alebo mailom deň a čas prevzatia si lôpt, aby nemuseli chodiť zbytočne v čase, keď na sekretariáte sa nepracuje.

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

 1. Na základe žiadosti FK Selce B-Baláže nariaďujeme odohrať MFS II. triedy skupiny A 2. kolo Selce-B-Baláže – Dúbravica dňa 13. augusta 2017 (nedeľa) o 16,30 hodine na ihrisku FK Baláže. Dôvodom preloženia sú Dni obce v dopoludňajších hodinách, ktoré sa konajú aj v priestoroch futbalového štadióna.
 1. Oznamujeme futbalovým klubom našich súťaží, že ohľadom vyplňovania zápisu o stretnutí sa oproti jarnej časti súťaže nič nemení. Zmeny vo vyplňovaní nastanú až v jarnej časti súťaže, keď v stretnutiach prvej triedy bude povinným údajom vyplnenie funkcie trénera mužstva, ktorý bude musieť mať platnú licenciu a byť aktívne zaregistrovaný v systéme ISSF. Čo sa týka ostatných funkcií (vedúci družstva, asistent trénera, lekár, hlavný usporiadateľ, masér a pod.), uvedených na zápise o stretnutí, pre súťažný ročník 2017/2018 nemusia byť (ale môžu) tieto osoby povinne registrované v ISSF.
 1. Vyžrebovanie II. triedy dospelých skupiny A – jesenná časť súťažného ročníka 2017/2018:
 2. kolo 6. augusta 2017 o 16,30 hodine:

Tajov – Malachov, Ľubietová – Staré Hory, Harmanec – Mičiná, Králiky – Selce B-Baláže, Dúbravica – Riečka, Lučatín – Hiadeľ, Hronsek – Horné Pršany.

 1. kolo 13. augusta 2017 o 16,30 :

Malachov – Horné Pršany, Hiadeľ – Hronsek, Riečka – Lučatín, Selce B-Baláže – Dúbravica, Mičiná – Králiky (11.8. o 18,00), Staré Hory – Harmanec, Tajov – Ľubietová.

 1. kolo 20. augusta 2017 o 16,00 :

Ľubietová – Malachov, Harmanec – Tajov, Králiky – Staré Hory, Dúbravica – Mičiná, Lučatín – Selce B-Baláže, Hronsek – Riečka, Horné Pršany – Hiadeľ.

 1. kolo 27. augusta 2017 o 16,00:

Malachov  – Hiadeľ, Riečka – Horné Pršany, Selce B-Baláže – Hronsek (10,30), Mičiná – Lučatín, Staré Hory – Dúbravica, Tajov – Králiky, Ľubietová – Harmanec.

 1. kolo 3. septembra 2017 o 15,30 :

Harmanec – Malachov, Králiky – Ľubietová, Dúbravica – Tajov, Lučatín – Staré Hory, Hronsek – Mičiná, Horné Pršany – Selce B-Baláže, Hiadeľ – Riečka.

 1. kolo 10. septembra 2017 o 15,30 :

Malachov – Riečka, Selce B-Baláže – Hiadeľ (10,30), Mičiná – Horné Pršany, Staré Hory –Hronsek, Tajov – Lučatín, Ľubietová – Dúbravica, Harmanec – Králiky.

 1. kolo 17. septembra 2017 o 15,30 :

Králiky – Malachov, Dúbravica – Harmanec, Lučatín – Ľubietová, Hronsek – Tajov, Horné Pršany – Staré Hory, Hiadeľ – Mičiná (16.9. o 10,00), Riečka – Selce B-Baláže.

 1. kolo 24. septembra 2017 o 15,00 :

Malachov – Selce B-Baláže, Mičiná – Riečka, Staré Hory –Hiadeľ, Tajov – Horné Pršany, Ľubietová – Hronsek, Harmanec – Lučatín, Králiky – Dúbravica.

 1. kolo 1. októbra 2017 o 14,30 :

Dúbravica – Malachov, Lučatín – Králiky, Hronsek – Harmanec, Horné Pršany – Ľubietová, Hiadeľ – Tajov, Riečka – Staré Hory, Selce B-Baláže – Mičiná (10,30).

 1. kolo 8. októbra 2017 o 14,30 :

Malachov – Mičiná, Staré Hory – Selce B-Baláže, Tajov – Riečka, Ľubietová – Hiadeľ, Harmanec – Horné Pršany, Králiky – Hronsek, Dúbravica – Lučatín.

 1. kolo 15. októbra 2017 o 14,30 :

Lučatín – Malachov, Hronsek – Dúbravica, Horné Pršany – Králiky, Hiadeľ – Harmanec, Riečka – Ľubietová, Selce B-Baláže – Tajov (10,30), Mičiná – Staré Hory.

 1. kolo 22. októbra 2017 o 14,00 :

Malachov – Staré Hory, Tajov – Mičiná, Ľubietová – Selce B-Baláže, Harmanec – Riečka, Králiky – Hiadeľ, Dúbravica – Horné Pršany, Lučatín – Hronsek.

 1. kolo 29. októbra 2016 o 14,00 :

Hronsek – Malachov, Hiadeľ – Dúbravica, Horné Pršany  – Lučatín, Riečka – Králiky, Selce B-Baláže – Harmanec (10,30), Mičiná – Ľubietová, Staré Hory – Tajov.

 1. Vyžrebovanie II. triedy dospelých skupiny B – jesenná časť súťažného ročníka 2017/2018:
 2. kolo 20. augusta 2017 o 16,00 :

Michalová – Jasenie, Polomka – Beňuš, Braväcovo B – T. Č. Balog B (13,30), Dolná Lehota – Pohronská Polhora, Heľpa má voľno.

 1. kolo 27. augusta 2017 o 16,00:

Jasenie  – Pohronská Polhora, T. Č. Balog B – Dolná Lehota (26.8.), Beňuš – Heľpa (10,30), Michalová – Polomka, Braväcovo B má voľno.

 1. kolo 3. septembra 2017 o 15,30 :

Polomka – Jasenie, Heľpa – Michalová, Braväcovo B – Beňuš (13,00), Pohronská Polhora – T. Č. Balog B, Dolná Lehota má voľno.

 1. kolo 10. septembra 2017 o 15,30 :

Jasenie – T. Č. Balog B, Beňuš – Dolná Lehota (10,30), Michalová – Braväcovo B, Polomka – Heľpa, Pohronská Polhora má voľno.

 1. kolo 17. septembra 2017 o 15,30 :

Heľpa – Jasenie, Braväcovo B – Polomka (12,30), Dolná Lehota – Michalová, Pohronská Polhora – Beňuš, T. Č. Balog B má voľno.

 1. kolo 24. septembra 2017 o 15,00 :

Beňuš – T. Č. Balog B (10,30), Michalová – Pohronská Polhora, Polomka –Dolná Lehota, Heľpa – Braväcovo B, Jasenie má voľno.

 1. kolo 1. októbra 2017 o 14,30 :

Braväcovo B – Jasenie (12,00), Dolná Lehota – Heľpa, Pohronská Polhora – Polomka, T. Č. Balog B – Michalová(30.9.), Beňuš má voľno.

 1. kolo 8. októbra 2017 o 14,30 :

Jasenie – Beňuš, Polomka – T. Č. Balog B, Heľpa – Pohronská Polhora, Braväcovo B – Dolná Lehota (12,00), Michalová má voľno.

 1. kolo 15. októbra 2017 o 14,30 :

Dolná Lehota – Jasenie, Pohronská Polhora – Braväcovo B, T. Č. Balog B – Heľpa (14.10.), Beňuš – Michalová (10,30), Polomka má voľno.

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

Úhrada členských príspevkov rozhodcov a delegátov ObFZ Banská Bystrica:

Úhrada členského príspevku na súťažný ročník 2017/2018 je možná dvomi spôsobmi:

Prvý spôsob: Po prihlásení do ISSF je potrebné vyplniť v kolonke „Môj účet“ fakturačné údaje (IBAN) a potom prejsť do kolonky „Moje členské poplatky“ a dať si vygenerovať členský poplatok. Následne systém automaticky vytvorí faktúru v ISSF, ktorú je potrebné uhradiť do vygenerovaného termínu. Do variabilného symbolu je potrebné uviesť číslo faktúry a treba si dať pozor pri zadávaní IBAN, aby faktúru správne a načas spárovalo.

Druhý spôsob je taký istý ako vlani: Rozhodcovia a delegáti z nominačnej listiny ObFZ Banská Bystrica uhradia členský príspevok vo výške 10 € (viď Smernica o spôsobe úhrady členského príspevku SFZ ), najneskôr do začiatku jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 (5. augusta 2017) bankovým prevodom na účet ObFZ Banská Bystrica nasledovne:

Číslo účtu ObFZ (IBAN): SK23 0900 0000 0000 5019 3015

Variabilný symbol  – číslo Vašej dohody s ObFZ bez lomítka (napr. 012017)

Konštantný symbol  – 0308

Do „správy pre príjemcu“  je potrebné uviesť slovo „členské“ a meno a priezvisko odosielateľa

V prípade, že rozhodca resp. delegát zväzu už uhradil členský príspevok napr. ako hráč, tréner, už príspevok v tomto súťažnom ročníku neplatí.

Po identifikácii úhrady vyznačí sekretár ObFZ úhradu členského príspevku konkrétnemu rozhodcovi a delegátovi v ISSF a po ukončení mesiaca prevedú prostriedky na SFZ prostredníctvom MZF, ktorá sa priebežne generuje v ISSF.