Úradná správa č. 29, v Banskej Bystrici, 12. 2. 2016

Správy zo sekretariátu

Upozorňujeme funkcionárov ŠK Zornička Riečka, že ešte stále nemajú uhradenú elektronickú faktúru za mesiac január. Aj touto cestou žiadame o jej urýchlené uhradenie pod následkom disciplinárnych opatrení.

Zimné halové turnaje mládeže

Turnaj starších žiakov 21. februára 2016 (nedeľa) v telocvični Strednej odbornej školy Pod Bánošom. Na turnaj sa prihlásilo celkom osem družstiev, keďže pre časovú náročnosť turnaja nebude možné odohrať stretnutia každého s každým, boli prihlásení účastníci rozdelení do dvoch skupín po štyroch, v ktorých odohrajú stretnutia s ostatnými účastníkmi a podľa umiestnenia v skupine odohrajú záverečné stretnutie o konečné umiestnenie.

Rozdelenie družstiev:
A – skupina: FK Šalková, ŠKM Savon Banská Bystrica, FŠMH Jupie a Baník Ľubietová.
B – skupina: CVČ Brusno, OFK Slovan Valaská, ŠK Hrochoť a FK 1928 Jasenie.

Rozpis stretnutí turnaja:

9,00 Savon B. Bystrica – FK Šalková
9,15 FŠMH Jupie – Baník Ľubietová
9,30 CVČ Brusno – ŠK Hrochoť
9,45 FK 1928 Jasenie – Slovan Valaská
10,00 Baník Ľubietová – Savon Ban. Bystrica
10,15 FK Šalková – FŠMH Jupie
10,30 Slovan Valaská – CVČ Brusno
10,45 ŠK Hrochoť – FK 1928 Jasenie
11,00 Savon B. Bystrica – FŠMH Jupie
11,15 Baník Ľubietová – FK Šalková
11,30 CVČ Brusno – FK 1928 Jasenie
11,45 Slovan Valaská – ŠK Hrochoť
12,00 prestávka
12,15 stretnutie o 7. miesto (štvrtí zo kupín)
12,30 stretnutie o 5. miesto (tretí zo skupín)
12,45 stretnutie o 3. miesto (druhí zo skupín)
13,00 finále víťazi skupín
13,15 Vyhodnotenie turnaja, vyhlásenie výsledkov

Aktuálny stav prihlásených družstiev ostatných turnajov je :

13. marca 2016 (nedeľa) – turnaj mladších žiakov o „Pohár Jána Šutku“ tiež v telocvični SOŠ Pod Bánošom, prihlásení sú: ŠK Selce, OFK Valaská, FŠMH Jupie BB, Brusno, Jasenie, Ľubietová a Poniky).

20. marca 2016 (nedeľa) – turnaj prípraviek v telocvični Základnej školy v Závadke nad Hronom, prihlásení sú: ŠK Selce, Valaská, Brusno, Polomka, Jasenie, Slovenská Ľupča a Braväcovo).

Keďže je už naplnený počet účastníkov v každom turnaji (minimálne šesť), ďalšie prípadné prihlášky už nemusia byť akceptované.