Úradná správa č. 28, v Banskej Bystrici, 16.2.2018

Správy zo sekretariátu

Z dôvodu redakčných zmien v týždenníku MY nebude ÚS ObFZ BB uverejňovaná v tlačenej podobe. Zverejňovanie ÚS bude už len na portáloch bbonline.sk, obfzbb.sk, futbalnet.sk a na facebooku Oblastného futbalového zväzu.

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

V nedeľu 25. februára 2018 sa bude konať v telocvični SOŠ Pod Bánošom zimný halový turnaj starších žiakov. Prihlásilo sa naň osem futbalových družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín po štyroch účastníkoch. Družstvá odohrajú stretnutia v skupine systémom každý s každým a podľa umiestnenia v skupine potom záverečné stretnutie o konečné umiestnenie na turnaji.

Rozdelenie družstiev: A – skupina: Brusno, Braväcovo, Valaská, Selce.

B – skupina: Pohronská Polhora, Ľubietová, Jasenie, Poniky.

Program turnaja: 9,00 – Selce-Brusno; 9,12 Valaská-Braväcovo; 9,24 Poniky-Pohronská Polhora; 9,36 Jasenie-Ľubietová; 9,48 Brusno-Valaská; 10,00 Braväcovo-Selce; 10,12 Pohronská Polhora-Jasenie; 10,24 Ľubietová-Poniky; 10,36 Braväcovo-Brusno; 10,48 Selce-Valaská; 11,00 Ľubietová-Pohronská Polhora; 11,12 Poniky-Jasenie.

Stretnutia o konečné umiestnenie: 11,30 stretnutie o siedme miesto (štvrtí zo skupín); 11,47 stretnutie o piate miesto (tretí zo skupín); 12,04 stretnutie o tretie miesto (druhí zo skupín); 12,21 finále (víťazi skupín).

Ostatné termíny zimných halových turnajov mládeže:

Prípravky – 4. marec 2018 – telocvičňa ZŠ Nemecká. Prihlásení účastníci: Polomka, Selce, Jupie FAMH, Poniky, Podkonice, Ľubietová, Partizán Čierny Balog, Braväcovo, Podbrezová, Jasenie, Brusno a Valaská.

Dorastenci – 11. marec 2018 – telocvičňa ZŠ Nemecká. Prihlásení účastníci: Selce, Ľubietová, Braväcovo, Jasenie, Brusno a Valaská.

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

Oznamujeme rozhodcom a delegátom zväzu, že termín jarného seminára rozhodcov bude v nedeľu 4. marca 2018. Seminár sa bude konať v jedálni SOŠ Pod Bánošom, jeho program bude zaslaný rozhodcom a delegátom mailovou poštou.