Úradná správa č. 28, v Banskej Bystrici, 17.2.2017

Správy zo sekretariátu

  1. Jarná konferencia ObFZ Banská Bystrica sa bude konať v nedeľu 19. marca 2017 v jedálni SOŠ Pod Bánošom so začiatkom od 9,30 hodine. Program konferencie, organizačné pokyny a pozvánky pre delegátov budú futbalovým klubom zasielané klasickou poštou po schválení Výkonným výborom ObFZ v posledný februárový týždeň.
  2. Vzhľadom k nejasnostiam v termínoch prestupového obdobia uvádzame novelizované znenie Prestupového poriadku:

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach:

od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie prestupy bez obmedzenia),

od 01.08. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie prestupy s obmedzením),

od 01.01. do 15.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie prestupy bez obmedzenia),

od 01.01. do 30.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie prestupy s obmedzením).

Śportovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

Na základe žiadosti FK Družstevník Strelníky nariaďujeme odohrať MFS II. triedy skupiny A 16. kolo Strelníky – Selce B-Baláže dňa 25. marca 2017 (sobota) o 15,00 hodine na ihrisku v Strelníkoch.

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

V sobotu 25. februára 2017 sa uskutoční zimný halový turnaj mladších žiakov o „Pohár Jána Šutku“ v telocvični Základnej školy v Nemeckej. Prihlásených je osem družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. A – skupina: Baník Ľubietová, OFK Slovenská Ľupča, Sokol Nemecká a FK 1928 Jasenie;                                           B – skupina: CVČ Brusno, OFK Slovan Valaská,  ŠK Selce a ŠK OPL Poniky.

Družstvá odohrajú vzájomné stretnutia v skupinách systémom každý s každým a následne podľa umiestnenia v skupine odohrajú záverečné stretnutia o konečné umiestnenie.

Propozície aj rozpis stretnutí boli zúčastneným družstvám zaslané klasickou aj mailovou poštou.

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

Jarný seminár rozhodcov a delegátov ObFZ Banská Bystrica sa uskutoční dňa 18. marca 2017 (sobota) od 9,00 hodiny v jedálni Strednej odbornej školy Pod Bánošom. Pozvánky, program a organizačné pokyny budú účastníkom seminára zaslané klasickou poštou v začiatkom marca.

Zoznam rozhodcov a delegátov, ktorí ešte stále neuhradili členský príspevok na sezónu 2016/2017 a z tohto dôvodu sú momentálne v zastavenej činnosti s nemožnosťou pracovať v ISSF: Calpaš, Koreň, Koštial, Krupík, Murgaš  a Vanka. V prípade, že uvedení rozhodcovia a delegáti chcú vo svojej činnosti pokračovať aj v jarnej časti, je potrebné uhradiť 10 € na účet ObFZ najneskôr do začiatku jarnej časti súťažného ročníka (25. marec 2017). Presný postup uhrádzania členského je uvedený v úradných správach ObFZ č. 16 a 17.