ÚRADNÁ SPRÁVA č. 24, Banská Bystrica  27. 1. 2012

Správy zo zasadnutia Výkonného výboru

Výkonný výbor ObFZ na svojom zasadnutí dňa 23. januára rozhodol:
1. Hodnotiaca konferencia ObFZ sa bude konať dňa 18. februára 2012 (sobota) v Strednej odbornej škole v Banskej Bystrici – Sásovej (Pod Bánošom 80). Pozvánku, program a materiály k priebehu konferencie dostanú predsedovia futbalových klubov a členovia Rady ObFZ v najbližších dňoch poštou.
2. Na základe viacerých podnetov z futbalových klubov a sťažností rozhodcov Výkonný výbor rozhodol o vyradení z nominačnej listiny delegátov zväzu pánov: Štefana Kupca a Rudolfa Weissa.

Správy zo sekretariátu

Opakovane upozorňujeme všetky futbalové kluby, že dňom 1. januára 2012 sa zmenilo číslo účtu Slovenského futbalového zväzu. Nové číslo účtu je : 5017019990/0900.

Správy ŠTK a KM – predseda Milan Mecele

Uverejňujeme termíny konania zimných halových mládežníckych turnajov:
Turnaj prípraviek – sa bude konať 5. februára 2012 (nedeľa) v telocvični Strednej odbornej školy pod Bánošom za účasti 12 družstiev prípraviek. Prihlásené sú kluby: ŠK Hrochoť, FK Jupie Banská Bystrica A aj B, ŠK Poniky A aj B, ŠK Badín, OFK Slovenská Ľupča, Baník Ľubietová, Partizán Čierny Balog A aj B, MFK Banská Bystrica a Sokol Medzibrod.. Rozdelenie do skupín s presným harmonogramom stretnutí ako aj propozície turnaja dostanú účastníci poštou.
Turnaj dorastencov – sa bude konať 26. februára 2012 (nedeľa) v telocvični v Závadke nad Hronom. Prihlásené sú zatiaľ štyri dorastenecké družstvá: Tatran Čierny Balog, FK Šalková, ŠK Kremnička a Sokol Braväcovo. Čaká sa na vyjadrenie FK Brusno a FK Bacúch, prípadne ďalších záujemcov o účasť na tomto turnaji. Uzávierka prihlášok bude v polovici februára, kedy sa uskutoční vyžrebovanie podľa počtu prihlásených družstiev.
Turnaj mladších žiakov – uskutoční sa v termíne 3. marca 2012 (sobota) v nafukovacej hale v Slovenskej Ľupči. Prihlášky na tento turnaj sa ešte len zbierajú a evidujú. pre neprihlásené kluby je ešte možnosť na prihlásenie do 20. februára.
Turnaj starších žiakov – bude sa konať 11. marca 2012 (nedeľa) v nafukovacej hale v Slovenskej Ľupči.
Prihlášky na tento turnaj je potrebné zaslať (prípadne telefonicky nahlásiť) na sekretariát zväzu do konca februára.
Komisia mládeže na záver zimnej prestávky bude ešte organizovať ďalší turnaj prípraviek o Pohár firmy MIS. Termín a miesto konania tohto turnaja budú zverejnené v dostatočnom časovom predstihu.

Správy KR – predseda Peter Králka

1. Nominácia rozhodcov na turnaj prípraviek dňa 5. februára v telocvični SOŠ pod Bánošom: Miloš Mišány a Peter Kosec.
2. Zmena telefónnych čísiel: Andrej Batis 0911 901 382 a Milan Kučera 0911 869 042.