Úradná správa č. 23, Banská Bystrica 20. 1. 2012

Správy zo sekretariátu

Upozorňujeme všetky futbalové kluby, že dňom 1. januára 2012 sa zmenilo číslo účtu Slovenského futbalového zväzu. Nové číslo účtu je : 5017019990/0900.

Správy ŠTK a KM – predseda Milan Mecele

1. Komisia mládeže usporiada dňa 5. februára 2012 halový futbalový turnaj prípraviek, ktorý sa uskutoční v hale Strednej odbornej školy poľnohospodárko-potravinárskej pod Bánošom. Záväzné prihlášky družstiev zašlite na sekretariát ObFZ najneskôr do 31. januára 2012.

2. Futbalový klub Spartak Závadka nad Hronom usporiada 4. ročník halového futbalového turnaja dospelých „ČEPOCUP“ o halového futbalového majstra Horehronia. Turnaj sa uskutoční dňa 11. februára 2012 v telocvični v Závadke nad Hronom za účasti desiatich klubov. Bližšie informácie o turnaji je možné získať na telefónnom čísle 0905 464 008 u pána Tešlára.

Správy KR – predseda Peter Králka

Sekretariát ObFZ zasiela v týchto dňoch všetkým rozhodcom a delegátom ObFZ dotazník na vyplnenie pre centrálnu evidenciu v jednotnej databáze SFZ. Preto žiadame všetkých R a DZ o jeho presné a bezchybné vyplnenie a urýchlené zaslanie na sekretariát, najneskôr do 31. januára 2012.