Úradná správa č. 21, v Banskej Bystrici, 7.12.2018

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

ŠTK organizuje dňa 19. januára 2019 v telocvični ZŠ na Magurskej ulici zimný halový turnaj dospelých „O pohár predsedu ObFZ Banská Bystrica“.

Záujemcov o tento turnaj žiadame o prihlásenie sa na mail sekretariátu (obfzbb1@gmail.com) do konca kalendárneho roka 2018. V prípade záujmu klubov aj z Breznianskeho okresu by sa turnaj paralelne zorganizoval aj v hale v Brezne.

Pre obmedzené kapacitné možnosti telocvične bude mať turnaj maximálne osem účastníkov, preto čím skôr prihlásení záujemci budú mať väčšie šance byť zaradení medzi účastníkov turnaja. Prihlásené sú zatiaľ mužstvá: TJ Tatran Čierny Balog, FK Baník Ľubietová, Tatran Harmanec, ŠK Zornička Riečka, MFK Brezno a Iskra Horné Pršany.

ŠTK bude aj tohto roku organizovať halové turnaje mládeže vo všetkých vekových kategóriách vrátane dorasteneckej, predpokladáme, že v niektorých kluboch dajú dokopy 6-8 dorastencov, ktorí by sa mohli turnaja zúčastniť, hoci nemajú súťažne prihlásené družstvo v žiadnej súťaži pre ich nízky počet. Predpokladaný termín uzávierky prihlášok na zimné turnaje bude 15. januára 2019. Akceptované budú prihlášky zaslané mailovou poštou na adresu sekretariátu zväzu (obfzbb1@gmail.com). Žiadame futbalové kluby, aby dodržali termín prihlasovania sa, aby sme mohli včas zabezpečiť telocvičňu (podľa počtu prihlásených) a s dostatočným časovým predstihom pripraviť organizáciu turnaja.

Prihlásené sú zatiaľ družstvá: prípravky – FK Podkonice; mladší žiaci – FK Podkonice.