Quantcast

Úradná správa č. 20, v Banskej Bystrici, 24.11.2017

Správy zo sekretariátu

Aktuálny stav čerpania kreditov z e-shopu za náš ObFZ ku dňu 24. novembra 2017.  Slovenská Ľupča (zostáva vyčerpať 1611,04 €), Heľpa 805,52 €, Jasenie 1,16 €, FK 34 Brusno-Ondrej 402,76 €, Malachov 3,86 €, Michalová 402,76 €, Pohronská Polhora 1,17 €, Braväcovo 400,06, Poniky 805,52 €, Tatran Čierny Balog 402,76 €, Polomka 1,86 €, Ľubietová 0,78 €, Nemecká 1,11 €, Valaská 41,02 €, CVČ Brusno 805,52 € a Brezno 0,23 €.

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

  1. Na základe nesplnenia si povinnosti (predloženie potvrdenia z RÚVZ) kontumujeme podľa článku 82/1b SP MFS I. triedy 13. kolo Strelníky – Pohorelá (hostia sa na dohrávané stretnutie nedostavili). Priznávame podľa článku 11/2 SP 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Družstevník Strelníky. Prípad postupujeme na DK.
  2. Schvaľujeme výsledky I. triedy dospelých dosiahnuté v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Prerušenie trestov udelených v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018:

Peter Hodál, 1270406, FK Staré Hory zostatok trestu 2 stretnutia nepodmienečne;

Milan Krupa, 1095383, FK Michalová, zostatok 3 stretnutia nepodmienečne;

Tomáš Kožiak, 1330210, FK Valaská U15, zostatok 3 stretnutia nepodmienečne;

Peter Ondruš, 1370926, FK Valaská U15, zostatok trestu 2 mesiace a 1 týždeň;

Matúš Janoška, 1272384, FK Pohorelá, 2 stretnutia nepodmienečne;

Nové tresty udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018, ktorých účinnosť ešte nezačala plynúť:

Richard Kopic, 1079130, FK Selce B-Baláže, 2 stretnutia nepodmienečne;

Tomáš Rosina, 1104623, FK Nemecká, 1 stretnutie nepodmienečne;

Jozef Vozár, 1171389, FK Brezno, 1 stretnutie nepodmienečne;

Miroslav Bartoš, 1267761, FK Nemecká, 3 stretnutia nepodmienečne;

Pavol Vaculčiak, 1182021, FK Braväcovo, 1 stretnutie nepodmienečne;

Ján Bednár, 1056328, FK Králiky, 1 stretnutie nepodmienečne;

Roland Saksa, 1339915, FK Horné Pršany, 4 stretnutia nepodmienečne;

Ján Šimčík, 1130458, FK Šalková B, 1 stretnutie nepodmienečne;

Ján Tešlár, 1231649, FK Braväcovo, 1 stretnutie nepodmienečne.

Účinnosť všetkých trestov platí od 21. marca 2018.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).