Úradná správa č. 2, v Banskej Bystrici, 18. 7. 2014

Správy zo sekretariátu

1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby nezabudli na včasnú úhradu štartovného do nového súťažného ročníka, ktoré je jednou z podmienok účasti klubu v súťaži. Momentálne evidujeme úhradu len od deviatich futbalových klubov z celkového počtu 38 klubov štartujúcich v súťažnom ročníku 2014/2015 v súťažiach ObFZ.

Takisto sa nezmenila platba príspevku na ošatné rozhodcov, ktorého úhrada je terminovaná do konca jesennej časti súťaže (tento príspevok nemusia uhrádzať B družstvá – Šalková, Brusno a Selce, prípadne aj tie futbalové kluby, ktoré sa preukážu platnou dohodou s konkrétnymi rozhodcami pre aktuálny súťažný ročník).

2. Upozorňujeme futbalové kluby, že sa skrátila doba úhrady elektronickej faktúry z 20-teho dňa v mesiaci na desiaty deň a bude to tak už stále aj v budúcnosti, preto dohliadnite na svojich ISSF manažérov, aby neprehliadli a dodržali termín úhrady.. Momentálne figurujú v systéme ISSF ako neplatiči dva futbalové kluby (Horné Pršany a Pohronská Polhora). Na základe Rozpisu súťaží SFZ platí:

Článok 29. POPLATKY – UVEDENÉ VO FUTBALOVÝCH PREDPISOCH SFZ
Úhrady platieb je platiteľ povinný realizovať na základe mesačných zberných faktúr (v ISSF – typ všeobecná faktúra) výhradne bankovým prevodom alebo priamym vkladom na bankový účet (platby šekom nebudú akceptované a faktúry budú považované za neuhradené) na bankový účet uvedený na faktúre.

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

Vyžrebovanie 1. triedy dospelých – jesenná časť súťažného ročníka 2014/2015:

  1. kolo 3. augusta 2014 o 16,30 hodine:

Jasenie – Hronec, Tatran Č. Balog – Osrblie, Braväcovo – Jakub, Staré Hory – Poniky, Selce – Brusno B, Lučatín – Strelníky, Valaská – Nemecká.

2. kolo 10. augusta 2014 o 16,30 :

Hronec – Nemecká, Strelníky – Valaská, Brusno B – Lučatín (SO 9.8.), Poniky – Selce, Jakub – Staré Hory, Osrblie – Braväcovo (SO 9.8.), Jasenie – Tatran Č. Balog.

3. kolo 17. augusta 2014 o 16,00 :

Tatran Č. Balog – Hronec, Braväcovo – Jasenie, Staré Hory – Osrblie, Selce – Jakub, Lučatín – Poniky, Valaská – Brusno B, Nemecká – Strelníky.

4. kolo 24. augusta 2014 o 16,00:

Hronec – Strelníky, Brusno B – Nemecká (SO 23.8.), Poniky – Valaská, Jakub – Lučatín, Osrblie – Selce (SO 23.8.), Jasenie –Staré Hory, Tatran Č. Balog – Braväcovo.

5. kolo 31. augusta 2014 o 16,00 :

Braväcovo – Hronec, Staré Hory – Tatran Č. Balog, Selce – Jasenie, Lučatín – Osrblie, Valaská – Jakub, Nemecká – Poniky, Strelníky – Brusno B.

6. kolo 7. septembra 2014 o 15,30 :

Hronec – Brusno B, Poniky – Strelníky, Jakub – Nemecká, Osrblie –Valaská (SO 6.9.), Jasenie – Lučatín, Tatran Č. Balog – Selce, Braväcovo – Staré Hory.

7. kolo 14. septembra 2014 o 15,30 :

Staré Hory – Hronec, Selce –Braväcovo, Lučatín – Tatran Č. Balog, Valaská – Jasenie, Nemecká – Osrblie, Strelníky – Jakub, Brusno B – Poniky (SO 13.9.).

8. kolo 21. septembra 2014 o 15,00 :

Hronec – Poniky, Jakub – Brusno B, Osrblie –Strelníky (SO 20.9.), Jasenie – Nemecká, Tatran Č. Balog – Valaská, Braväcovo – Lučatín, Staré Hory – Selce.

9. kolo 28. septembra 2014 o 15,00 :

Selce – Hronec, Lučatín – Staré Hory, Valaská – Braväcovo, Nemecká – Tatran Č. Balog, Strelníky – Jasenie, Brusno B – Osrblie (SO 27.9.), Poniky – Jakub.

10. kolo 5. októbra 2014 o 14,30 :

Hronec – Jakub, Osrblie – Poniky (SO 4.10.), Jasenie – Brusno B, Tatran Č. Balog – Strelníky, Braväcovo – Nemecká, Staré Hory – Valaská, Selce – Lučatín.

11. kolo 12. októbra 2014 o 14,30 :

Lučatín – Hronec, Valaská – Selce, Nemecká – Staré Hory, Strelníky – Braväcovo, Brusno B – Tatran Č. Balog (SO 11.10.), Poniky – Jasenie, Jakub – Osrblie.

12. kolo 19. októbra 2014 o 14,00 :

Hronec – Osrblie, Jasenie – Jakub, Tatran Č. Balog – Poniky, Braväcovo – Brusno B, Staré Hory – Strelníky, Selce – Nemecká, Lučatín – Valaská.

13. kolo 26. októbra 2014 o 14,00 :

Valaská – Hronec, Nemecká – Lučatín, Strelníky – Selce, Brusno B – Staré Hory (SO 25.10.), Poniky – Braväcovo, Jakub – Tatran Č. Balog, Osrblie – Jasenie (SO 25.10.).

Vyžrebovanie 2. triedy dospelých skupina A – jesenná časť súťažného ročníka 2014/2015:

1. kolo 3. augusta 2014 o 16,30 hodine:

Králiky – Hronsek, Ľubietová – Podkonice, Riečka – Tajov, Mičiná – Harmanec, Selce B-Baláže – Horné Pršany (NE 10,30), Šalková B – Hiadeľ (SO 2.8.), ŠKM Savon Banská Bystrica – Dúbravica (NE 10,30 ihrisko Sásová), Malachov má voľno.

2. kolo 10. augusta 2014 o 16,30 :

Dúbravica – Malachov, Hiadeľ – ŠKM Savon, Horné Pršany – Šalková B, Harmanec – Selce B-Baláže, Tajov – Mičiná, Podkonice – Riečka, Králiky – Ľubietová, Hronsek má voľno.

3. kolo 17. augusta 2014 o 16,00 :

Ľubietová – Hronsek, Riečka – Králiky, Mičiná – Podkonice, Selce B-Baláže – Tajov (NE 10,30), Šalková B – Harmanec (SO 16.8.), ŠKM Savon – Horné Pršany (NE 10,30-Sásová), Malachov – Hiadeľ, Dúbravica má voľno.

4. kolo 24. augusta 2014 o 16,00:

Hronsek – Dúbravica, Horné Pršany – Malachov, Harmanec – ŠKM Savon, Tajov – Šalková B, Podkonice – Selce B-Baláže, Králiky – Mičiná, Ľubietová – Riečka, Hiadeľ má voľno.

Predohrávané 14. kolo 29. augusta 2014 (piatok) o 16,00:

Hronsek – Podkonice, Králiky – Tajov, Ľubietová – Harmanec, Riečka – Horné Pršany, Mičiná – Hiadeľ, Selce B-Baláže – Dúbravica (10,30), ŠKM Savon – Malachov (10,30-Sásová), Šalková B má voľno.

5. kolo 31. augusta 2014 o 16,00 :

Riečka – Hronsek, Mičiná – Ľubietová, Selce B-Baláže – Králiky (NE 10,30), Šalková B – Podkonice (SO 30.8.), ŠKM Savon – Tajov (NE 10,30-Sásová), Malachov – Harmanec, Dúbravica – Hiadeľ, Horné Pršany majú voľno.

6. kolo 7. septembra 2014 o 15,30 :

Hronsek – Hiadeľ, Horné Pršany – Dúbravica, Tajov – Malachov, Podkonice – ŠKM Savon, Králiky – Šalková B, Ľubietová – Selce B-Baláže, Riečka – Mičiná, Harmanec má voľno.

7. kolo 14. septembra 2014 o 15,30 :

Mičiná – Hronsek, Selce B-Baláže – Riečka (NE 10,30), Šalková B – Ľubietová (SO 13.9.), ŠKM Savon – Králiky (NE 10,30-Sásová), Malachov – Podkonice, Dúbravica – Harmanec, Hiadeľ – Horné Pršany, Tajov má voľno.

Predohrávané 15. kolo 17. septembra 2014 (streda) o 16,30:

(nakoľko tento termín vyšiel na bežný pracovný deň, je možné si ho po vzájomnej dohode klubov upraviť):

Malachov – Hronsek, Dúbravica – Šalková B, Hiadeľ – Selce B-Baláže, Horné Pršany – Mičiná, Harmanec – Riečka, Tajov – Ľubietová, Podkonice – Králiky, ŠKM Savon má voľno.

8. kolo 21. septembra 2014 o 15,00 :

Hronsek – Horné Pršany, Harmanec – Hiadeľ, Tajov – Dúbravica, Králiky – Malachov, Ľubietová – ŠKM Savon, Riečka – Šalková B, Mičiná – Selce B-Baláže, Podkonice majú voľno.

9. kolo 28. septembra 2014 o 15,00 :

Selce B-Baláže – Hronsek (NE 10,30), Šalková B – Mičiná (SO 27.9.), ŠKM Savon – Riečka (NE 10,30-Sásová), Malachov – Ľubietová, Dúbravica – Podkonice, Hiadeľ – Tajov, Horné Pršany – Harmanec, Králiky majú voľno.

10. kolo 5. októbra 2014 o 14,30 :

Hronsek – Harmanec, Tajov – Horné Pršany, Podkonice – Hiadeľ, Králiky – Dúbravica, Riečka – Malachov, Mičiná – ŠKM Savon, Selce B-Baláže – Šalková B (NE 10,30), Ľubietová má voľno.

11. kolo 12. októbra 2014 o 14,30 :

Šalková B – Hronsek (SO 11.10.), ŠKM Savon – Selce B-Baláže (Ne 10,30-Sásová), Malachov – Mičiná, Dúbravica – Ľubietová, Hiadeľ – Králiky, Horné Pršany – Podkonice, Harmanec – Tajov, Riečka má voľno.

12. kolo 19. októbra 2014 o 14,00 :

Hronsek – Tajov, Podkonice – Harmanec, Králiky – Horné Pršany, Ľubietová – Hiadeľ, Riečka – Dúbravica, Selce B-Baláže – Malachov (NE 10,30), Šalková B – ŠKM Savon (SO 18.10.), Mičiná má voľno.

13. kolo 26. októbra 2014 o 14,00 :

ŠKM Savon – Hronsek (NE 10,30-Sásová), Malachov – Šalková B, Dúbravica – Mičiná, Hiadeľ – Riečka, Horné Pršany – Ľubietová, Harmanec – Králiky, Tajov – Podkonice, Selce B-Baláže majú voľno.

Vyžrebovanie 2. triedy skupiny B prinesieme až v budúcej úradnej správe, nakoľko táto súťaž začne až 17. augusta 2014.