Úradná správa č. 2, v Banskej Bystrici, 15. 7. 2016

Správy zo sekretariátu

V stredu 6. júla 2016 zasadal Výkonný výbor SFZ, ktorý pozmenil informácie, ktoré boli tlmočené na Konferencii ObFZ Banská Bystrica v utorok 5. júla ohľadne termínov jednotlivých prestupov a dovŕšenej vekovej hranice hráča pri podávaní matričného úkonu. Nové znenie doplnkov RaPP znie:

„Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. júla 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie. V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne: a) od 1. 7. do 31. 8. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia), b) od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením); c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia); d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením)“.

Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak. Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia.

Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa prihliada vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase ohlásenia transferu).

Pripomíname, že klub, ktorý príde prestupom o hráča, vystaví klubu, do ktorého hráč prestúpil, faktúru na sumu uvedenú pri prestupe hráča (už to nejde automaticky v systéme ISSF). V prípade, ak je uvedená suma iná, ako je určená tabuľkami v článku 37 PP a nový klub s ním nemá podpísanú dohodu o inej sume, uvedenej v ISSF, môže materský klub podať podnet prostredníctvom systému ISSF na disciplinárnu komisiu toho zväzu, pod ktorého príslušnosť nový klub patrí.

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

Vyžrebovanie 1. triedy dospelých – jesenná časť súťažného ročníka 2016/2017:

 1. kolo 7. augusta 2016 o 16,30 hodine:

Dolná Lehota – Šalková B, Tatran Č. Balog – Podkonice, Brusno – Valaská, Hronec – Bacúch, Osrblie – Poniky, Braväcovo – Slovenská Ľupča (6.8.), Nemecká – Brezno, Michalová má voľno.

 1. kolo 14. augusta 2016 o 16,30 :

Šalková B – Brezno (13.8.), Slovenská Ľupča – Nemecká, Poniky – Hronec, Valaská – Michalová, Bacúch – Braväcovo, Podkonice – Brusno, Dolná Lehota – Tatran Č. Balog, Osrblie má voľno..

 1. kolo 21. augusta 2016 o 16,00 :

Tatran Č. Balog – Šalková B, Brusno – Dolná Lehota, Michalová – Podkonice, Osrblie – Valaská, Braväcovo – Poniky (20.8.), Nemecká – Bacúch, Brezno – Slovenská Ľupča, Hronec má voľno..

 1. kolo 28. augusta 2016 o 16,00:

Šalková B  – Slovenská Ľupča (27.8.), Poniky – Nemecká, Valaská – Hronec, Bacúch – Brezno, Podkonice – Osrblie, Dolná Lehota – Michalová, Tatran Č. Balog – Brusno, Braväcovo má voľno..

 1. kolo 1. septembra 2016 (štvrtok) o 16,00:

Šalková B  – Podkonice, Braväcovo – Nemecká, Brusno – Poniky, Hronec – Brezno, Osrblie – Slovenská Ľupča, Michalová – Bacúch, Dolná Lehota – Valaská, Tatran Č. Balog má voľno.

 1. kolo 4. septembra 2016 o 15,30 :

Brusno – Šalková B, Michalová – Tatran Č. Balog, Osrblie – Dolná Lehota, Braväcovo – Valaská (3.9.), Hronec – Podkonice, Brezno – Poniky, Slovenská Ľupča – Bacúch, Nemecká má voľno..

 1. kolo 11. septembra 2016 o 15,30 :

Šalková B – Bacúch (10.9.), Poniky – Slovenská Ľupča, Valaská – Nemecká, Podkonice –Braväcovo, Dolná Lehota – Hronec, Tatran Č. Balog – Osrblie, Brusno – Michalová, Brezno má voľno.

 1. kolo 15. septembra 2016 (štvrtok) o 15,00 :

Nemecká – Šalková B, Valaská – Tatran Č. Balog, Podkonice – Dolná Lehota, Brezno – Braväcovo, Bacúch – Osrblie, Poniky – Michalová, Slovenská Ľupča – Hronec, Brusno má voľno

 1. kolo 18. septembra 2016 o 15,30 :

Michalová – Šalková B, Osrblie –Brusno, Hronec – Tatran Č. Balog, Braväcovo – Dolná Lehota (17.9.), Bacúch – Poniky, Nemecká – Podkonice, Brezno – Valaská, Slovenská Ľupča má voľno.

 1. kolo 25. septembra 2016 o 15,00 :

Šalková B – Poniky (24.9.), Podkonice – Brezno, Valaská –Slovenská Ľupča, Dolná Lehota – Nemecká, Tatran Č. Balog – Braväcovo, Brusno – Hronec, Michalová – Osrblie, Bacúch má voľno..

 1. kolo 2. októbra 2016 o 14,30 :

Osrblie – Šalková B, Braväcovo – Brusno (1.10.), Hronec – Michalová, Nemecká – Tatran Č. Balog, Slovenská Ľupča – Podkonice, Brezno – Dolná Lehota, Bacúch – Valaská, Poniky majú voľno.

 1. kolo 9. októbra 2016 o 14,30 :

Valaská – Poniky, Podkonice – Bacúch, Michalová – Braväcovo, Tatran Č. Balog – Brezno, Dolná Lehota – Slovenská Ľupča, Brusno – Nemecká, Osrblie – Hronec (8.10.), Šalková B má voľno.

 1. kolo 16. októbra 2016 o 14,00 :

Braväcovo – Osrblie (15.10.), Hronec – Šalková B, Bacúch – Dolná Lehota, Slovenská Ľupča – Tatran Č. Balog, Poniky – Podkonice, Nemecká – Michalová, Brezno – Brusno, Valaská má voľno.

 1. kolo 23. októbra 2016 o 14,00 :

Hronec – Braväcovo, Michalová – Brezno, Tatran Č. Balog – Bacúch, Dolná Lehota – Poniky, Brusno – Slovenská Ľupča, Osrblie – Nemecká, Šalková B – Valaská (22.10.), Podkonice majú voľno..

 1. kolo 30. októbra 2016 o 14,00 :

Nemecká – Hronec, Braväcovo – Šalková B (29.10.), Slovenská Ľupča  – Michalová, Bacúch – Brusno, Brezno – Osrblie, Poniky – Tatran Č. Balog, Valaská – Podkonice, Dolná Lehota má voľno.

ŠTK v spolupráci s KR z dôvodu neustáleho  nedostatku rozhodcov musí aj v súťažnom ročníku 2016/2017 pristúpiť k tomu, že niektoré stretnutia sa budú predohrávať v sobotu, aby mohli byť stretnutia obsadené v I. triede tromi a v II. triede aspoň dvomi rozhodcami.

Kompletný zoznam všetkých predohrávaných stretnutí:

Prvá trieda:

10. kolo 8. októbra 2016 /sobota/ o 14,30: Osrblie – Hronec.

II. trieda skupina A:

1.kolo 6. augusta 2016 / sobota/ o 16,30: Králiky – Staré Hory,

2.kolo 12. augusta 2016 / piatok/ o 17,00: Mičiná – Dúbravica,

2.kolo 13. augusta 2016 / sobota/ o 16,30: Strelníky – Harmanec,

3.kolo 20. augusta 2016 / sobota/ o 16,00: Hiadeľ – Malachov,

4.kolo 27. augusta 2016 / sobota/ o 16,00: Ľubietová – Tajov, Mičiná – Baláže,

5.kolo 3. septembra 2016 / sobota/ o 15,30: Dúbravica – Králiky, Hronsek – Riečka,

6.kolo 10. septembra 2016 / sobota/ o 15,30: Staré Hory – Horné Pršany, Malachov – Baláže,

7.kolo 17. septembra 2016 / sobota/ o 15,00: Lučatín – Ľubietová,

8.kolo 24. septembra 2016 / sobota/ o 15,00: Hiadeľ – Dúbravica, Tajov – Lučatín,

9.kolo 1. októbra 2016 / sobota/ o 14,30: Strelníky – Malachov,

10.kolo 8. októbra 2016 / sobota/ o 14,30: Ľubietová – Hronsek, Staré Hory – Mičiná,

11.kolo 15. októbra 2016 / sobota/ o 14,00: Harmanec – Hiadeľ,

12.kolo 22. októbra 2016 / sobota/ o 14,00: Ľubietová – Horné Pršany, Malachov – Mičiná,

13.kolo 29. októbra 2016 / sobota/ o 14,00: Horné Pršany – Tajov.

II. trieda skupina B:

1.kolo 20. augusta 2016 / sobota/ o 16,00: Jasenie – Tatran Čierny Balog B,

2.kolo 27. augusta 2016 / sobota/ o 16,00: Pohronská Polhora – Pohorelá,

5.kolo 17. septembra 2016 / sobota/ o 15,00: Heľpa – Braväcovo B,

9.kolo 15. októbra 2016 / sobota/ o 14,00: Pohronská Polhora – Beňuš.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Na základe podnetu FK 1928 Jasenie ohľadne nesúhlasu so sumou výšky odstupného za transfer hráča Milan Belko 1102971 žiadame FK Brezno o predloženie vzájomnej dohody medzi klubmi o inej sume odstupného, ako je uvedená v článku  37 RaPP za uvedeného hráča v termíne do 20. júla 2016 na DK.  V prípade, že uvedenú dohodu nemajú k dispozícii, žiadame FK Brezno o zdôvodnenie uvedenia nesprávnych údajov do žiadosti o transfer menovaného hráča. Dohodu  resp. stanovisko je nevyhnutné doručiť na ObFZ najneskôr do 20. júla 2016 na rokovanie DK pod následkom ďalších disciplinárnych opatrení.

Na základe podnetu TJ Slovan Michalová ohľadne nesúhlasu so sumou výšky odstupného za transfer hráča Miroslav Vraniak 1181607 žiadame FK Brezno o predloženie vzájomnej dohody medzi klubmi o inej sume odstupného, ako je uvedená v článku  37 RaPP za uvedeného hráča v termíne do 20. júla 2016 na DK.  V prípade, že uvedenú dohodu nemajú k dispozícii, žiadame FK Brezno o zdôvodnenie uvedenia nesprávnych údajov do žiadosti o transfer menovaného hráča. Dohodu  resp. stanovisko je nevyhnutné doručiť na ObFZ najneskôr do 20. júla 2016 na rokovanie DK pod následkom ďalších disciplinárnych opatrení.

Na základe podnetu FK Šalková ohľadne nesúhlasu so sumou výšky odstupného za transfer hráča Andrej Ľuptovčiak 1162176 žiadame FK Brezno o predloženie vzájomnej dohody medzi klubmi o inej sume odstupného, ako je uvedená v článku  37 RaPP za uvedeného hráča v termíne do 20. júla 2016 na DK.  V prípade, že uvedenú dohodu nemajú k dispozícii, žiadame FK Brezno o zdôvodnenie uvedenia nesprávnych údajov do žiadosti o transfer menovaného hráča. Dohodu  resp. stanovisko je nevyhnutné doručiť na ObFZ najneskôr do 20. júla 2016 na rokovanie DK pod následkom ďalších disciplinárnych opatrení.