Úradná správa č. 18, v Banskej Bystrici, 7. 11. 2014

Správy zo sekretariátu

Upozorňujeme futbalové kluby na včasné nahlásenie počtu osôb na stretnutie zástupcov FK s členmi Výkonného výboru, ktoré sa uskutoční v piatok 14. novembra 2014 od 17,00 hodiny v zasadačke na ihrisku v Jasení (pozvánky šli poštou tento týždeň). Počet zúčastnených je potrebný kvôli zabezpečeniu dostatočného množstva porcií večier. Štandartne počítame s jedným zástupcom z každého klubu, v prípade viacerých účastníkov (alebo aj v prípade neúčasti z klubu) je potrebné nahlásiť tento počet na sekretariát ObFZ najneskôr do stredy 12. novembra.

Zároveň upozorňujeme, že v systéme ISSF opäť nabehla elektronická faktúra za mesiac október, ktorej splatnosť je 10. novembra 2014. Žiadame kluby o dodržanie tohto termínu vo vlastnom záujme.

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

1.) Po prešetrení okolností neodohratia MFS 13. kola I. triedy Osrblie – Jasenie ŠTK potvrdzuje svoje rozhodnutie a nariaďuje odohrať toto MFS z technických príčin (rozhodcom už skončili dohody a boli odhlásení zo všetkých poisťovní) v jarnej časti súťažného ročníka 2014/2015.

2.) Odstupujeme na KR Adama Bullu, rozhodcu stretnutia Osrblie – Jasenie a na DK FK Osrblie za to, že nevyčerpali všetky možnosti na odohratie MFS 13. kola s FK Jasením.

3.) Schvaľujeme výsledky a tabuľku 2. triedy skupiny A dospelých po jesennej časti súťažného ročníka 2014/2015:

1 Králiky 14 12 2 0 81 : 12 38
2 Tajov 14 12 1 1 62 : 17 37
3 Selce B-Baláže 14 9 1 4 57 : 35 28
4 Harmanec 14 9 0 5 38 : 33 27
5 Riečka 14 8 2 4 41 : 29 26
6 Horné Pršany 14 8 0 6 39 : 37 24
7 Šalková B 14 7 2 5 37 : 36 23
8 Malachov 14 5 2 7 30 : 37 17
9 Dúbravica 14 5 1 8 42 : 44 16
10 Mičiná 14 5 1 8 25 : 33 16
11 Hronsek 14 4 2 8 23 : 37 14
12 Staré Hory 14 4 2 8 22 : 44 14
13 Hiadeľ 14 3 1 10 22 : 44 10
14 Savon B. Bystrica 14 3 0 11 16 : 42 9
15 Ľubietová 14 2 1 11 9 : 64 7

Futbalovému klubu Staré Hory budú po skončení súťaže odpočítané 3 body za štart v zastavenej činnosti v stretnutí 1. kola.

Tabuľka strelcov po jesennej časti súťaže: Marek HOLMÍK (Králiky) – 23 gólov, Matej PÁNIK (Tajov) – 21 gólov, Michal VODECKÝ (Králiky) – 17 gólov.

4.) Jesenná tabuľka najvyššej oblastnej súťaže 1. triedy spolu s tabuľkou strelcov bude uverejnená v budúcej úradnej správe.

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

Schvaľujeme výsledky a tabuľku 1. triedy starších žiakov po jesennej časti súťažného ročníka 2014/2015:

1 Sásová 9 8 1 0 40 : 7 25
2 Šalková 8 6 0 2 35 : 9 18
3 Valaská 9 5 0 4 32 : 15 15
4 Jasenie 8 4 1 3 31 : 21 13
5 Priechod 9 1 0 8 4 : 37 3
6 Hrochoť 9 1 0 8 7 : 60 3

Stretnutie Šalková – Jasenie bude odohraté v jarnej časti súťaže.

Tabuľka strelcov: Patrícia ADAMOVIČOVÁ (Valaská) – 14 gólov, Samuel Filip HALAJ (Jasenie) – 12 gólov, Ivan DIANIŠKA (Sásová) – 10 gólov.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

D-I-82 Pavel Chamko 1238434 FK Braväcovo, podľa článku 45/1,2a DP (podrazenie súpera v gólovej šanci mimo pokutového územia) udeľuje DK disciplinárne opatrenie (DO) 1 stretnutia nepodmienečne od 19. marca 2015. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-83 Ján Nesteš 1140917 FK Dúbravica, podľa článku 48/1a,c a 48/2b DP (hrubá urážka delegovanej osoby) udeľuje DK DO 6 stretnutí nepodmienečne od 19. marca 2015. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-84 Ján Nesteš 1140917 FK Dúbravica, podľa článku 16/1,2 s poukazom na článok 48/2b DP (hrubá urážka delegovanej osoby ako kapitán mužstva) ukladá DK DO pozastavenie výkonu činnosti kapitána mužstva na 3 mesiace v období od 19. marca 2015 do 19. júna 2015. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné podať odvolanie do 7 dní od uverejnenia v úradnej správe ObFZ resp. v systéme ISSF za podmienok, uvedených v článku 80 až 85 DP. Proti rozhodnutiu podľa článku 37 odstavec 3, 5 a 8 odvolanie nie je prípustné.