Úradná správa č.17, Banská Bystrica, 17.2.2012

Správy zo sekretariátu

Informácia pre všetky futbalové kluby všetkých vekových kategórií v pôsobnosti ObFZ:

Vzhľadom na vývoj a implementáciu projektu Informačného systému Slovenského futbalu (ISSF) Vám odporúčame preštudovať si verejne dostupné informácie k tomuto projektu, nakoľko tento projekt zásadným spôsobom pomôže modernou formou zefektívniť Vašu dennú futbalovú agendu. Z klubového pohľadu je súčinnosť klubov strategicky dôležitá a preto by bolo vhodné si predmetnú dokumentáciu riadne naštudovať, poprípade pripomienkovať cez osobu pána Letka, Výkonného manažéra projektu (projektový email je issf@futbalnet.sk).

Všetky dostupné dokumenty sú v PDF forme dostupné na www stránke projektu http://www.futbalsfz.sk/issf . Nájdete tu vždy najnovšie Správy, Dokumenty (odporúčame preštudovať a pripomienkovať), Odkazy a Kontakty.

Obzvlášť upozorňujeme na Dokumenty: Prezentácia projektu ISSF a Procesné listy.

Stránka projektu ISSF je tiež prístupná cez hlavné menu na stránke http://www.futbalsfz.sk – v časti Projekty – pod menu ISSF.

Upozorňujeme, že v Projektoch nájdete aj Strategický plán SFZ a tiež www stránku venovanú Novelizácii noriem SFZ.

Správy KM – predseda Milan Mecele

Zimné turnaje mládeže:

3. marec  – turnaj mladších žiakov o „Pohár Jána Šutku“ – športová hala pri ZŠ v Slovenskej Ľupči. Prihlásení sú dosiaľ: Dukla BB-B, Savon BB, Badín, Jasenie a Slovenská Ľupča.

11. marec – turnaj starších žiakov o „Pohár predsedu ObFZ“ – športová hala v Slovenskej Ľupči. Prihlášky ešte nie sú definitívne uzavreté, je možnosť pre futbalové kluby prihlásiť sa na tento turnaj do konca februára.

17. marec – turnaj prípraviek o „Pohár firmy MIS“- športová hala v Slovenskej Ľupči. Aj tu ešte nie je prihlasovanie sa na turnaj definitívne uzavreté.

Správy TMK – predseda Rastislav Kollár

V rámci projektu ISSF (Informačný systém slovenského futbalu) prebieha elektronická preregistrácia všetkých trénerov Slovenska. K tomuto účelu žiada TMK SsFZ všetkých trénerov SsFZ a ObFZ o  vyplnenie a zaslanie dotazníkov – evidenčných kariet trénerov najneskôr do 29.2.2012. Na stránke www.futbalsfz.sk v sekcii Dokumenty / Tréneri a vzdelávanie  / Dokumenty / Registračný formulár tréneri  je formulár evidenčnej karty trénera v pdf formáte. Formulár odporúčame vypisovať v PC (nie rukou). Vypísanú a vytlačenú evidenčnú kartu trénera musí podpísať zaevidovaná osoba. Vyplnené  a podpísané dotazníky – evidenčné karty trénerov zašlite poštou na SsFZ  ( SsFZ, Peter Štefaňák, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica) resp. osobným doručením. Súčasťou dotazníka je dodanie fotografie trénera v elektronickom formáte v minimálnom rozmere 800×600 px, 150 DPI. Fotky trénerov (názov fotky je priezvisko-meno) zašlite elektronicky na e-mail: jan.gregus@futbalsfz.sk

Správy KR – predseda Peter Králka:

Na dorastenecký halový turnaj „O pohár komisie mládeže a firmy MM STAV Banská Bystrica“, ktorý sa uskutoční dňa 26. februára 2012 od 9,00 hodiny v telocvični v Závadke nad Hronom deleguje KR rozhodcov: Stanislav Riša a Miloš Mišány.