Úradná správa č. 17, v Banskej Bystrici, 9.11.2018

Správy zo sekretariátu

Napriek tomu, že už dva týždne upozorňujeme na čerpanie kreditov za mládežnícke družstvá v súťažnom ročníku 2017/2018, v ich čerpaní nenastal žiadny veľký posun. Preto opakovane žiadame futbalové kluby, ktoré mali aktívne aspoň jedno mládežnícke družstvo v minulej sezóne, aby vyčerpali na ne finančné prostriedky určené prostredníctvom SFZ štátom, v opačnom prípade prepadnú a budú vrátené do štátneho rozpočtu.

Kredity je potrebné vyčerpať do 30. novembra 2018, v prípade nevyčerpania prepadnú v prospech štátu.

Prehľad čerpania našich futbalových klubov:

OFK 1950 Priechod čerpané 0 €, zostatok 531,95 €; FK 34 Brusno – Ondrej čerpané 0 €, zostatok 1063,90 €; TJ Slovan Pohronská Polhora čerpané 0 €, zostatok 531,95 €; OFK Slovan Valaská čerpané 0 €, zostatok 1063,90 €; ŠK CVČ Brusno  čerpané 0 €, zostatok 1063,90 €;

Kluby, ktoré už časť kreditov použili, ale ešte majú na účte zostatok:

OFK Slovenská Ľupča – zostatok 6,05 €; ŠK Heľpa – zostatok 696,85 €; FK Sokol Braväcovo – zostatok 1,15 €; ŠK OPL Poniky – zostatok 55 centov; TJ Tatran Čierny Balog – zostatok 95 centov; TJ Tatran Polomka – zostatok 875,40 €; FK Brezno – zostatok 52,55 €.

Svoje kredity vyčerpali zatiaľ úplne iba: FK 1928 Jasenie, FK Sokol Nemecká a FK Baník Ľubietová.

Z mužstiev, hrajúcich súťaže SsFZ, ale územne patriace pod pôsobnosť ObFZ BB je stav nasledovný:

FK Šalková – zostatok 95 centov; FK Rakytovce – zostatok 21,13 €; ŠK Sokol Jakub – zostatok 2 centy; TJ Sokol Medzibrod – čerpané 0 €, zostatok 531,95 €; ŠK Hrochoť – zostatok 331,43 €; FK Podkonice – zostatok 1,95 €; ŠK Selce – čerpané 0 €, zostatok 1595,85 €; ŠK Partizán Čierny Balog – zostatok 54 centov.

Zároveň upozorňujeme futbalové kluby, napriek tomu, že sezóna sa pre ne už skončila, že majú pred sebou ešte jednu povinnosť a tou je splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac október. K dnešnému dňu (9. 11.) ju neuhradila ešte ani polovica našich klubov a už sa blíži termín jej splatnosti, preto žiadame o dodržanie termínu úhrady, aby sme mohli včas vyplatiť rozhodcov za ich vykonané služby v prospech futbalových klubov.