Úradná správa č.16, v Banskej Bystrici, 25. 10. 2013

Správy ŠTK a KM – predseda Milan Mecele

1. ŠTK na svojom zasadnutí dňa 23. októbra rozhodla o definitívnom ukončení jesennej časti súťaže posledným jesenným kolom v dňoch 26. a 27. októbra 2013. To znamená, že prvé jarné kolá sa nebudú predohrávať v žiadnej súťaži ObFZ.

2. Súhlasíme po vzájomnej dohode klubov s odohratím MFS 1. triedy starších žiakov 7. kolo Valaská – Jasenie dňa 23. októbra 2013 (streda) o 15,00 hodine na ihrisku vo Valaskej.

3. Kontumujeme MFS 1. triedy starších žiakov 5. kolo Heľpa – Priechod podľa článku 100/i SP (neoprávnený štart hráča v družstve domácich). Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech OFK Priechod.

Správy DK – predseda Július Kliment

D-I-57 Vladimír Čunderlík 610120 FK Selce B-Baláže 3 stretnutia nepodmienečne zákaz akejkoľvek činnosti počas MFS od 23. októbra 2013 podľa 1-3b. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-58 Rastislav Daniš 1156640 FK Malachov 1 stretnutie nepodmienečne od 23. októbra 2013 za 4 ŽK. Poplatok 10 € zahrnutý v MZF.

D-I-59 Peter Piliar 1180295 FK Jasenie 1 stretnutie nepodmienečne od 23. októbra 2013 podľa 1-5a. Poplatok 10 € zahrnutý v MZF.

D-I-60 Maroš Bulava 1189463 FK Heľpa 2 stretnutia nepodmienečne od 23. októbra 2013 podľa 1-4a. Poplatok 10 € zahrnutý v MZF.

D-I-61 Patrik Rýs 1308093 FK Staré Hory 1 stretnutie nepodmienečne od 23. októbra 2013 za 4 ŽK. Poplatok 10 € zahrnutý v MZF.

D-I-62 Ivan Klinčík 1167938 FK Nemecká 1 stretnutie nepodmienečne od 23. októbra 2013 za 4 ŽK. Poplatok 10 € zahrnutý v MZF.

D-I-64 Martin Oravec 1154233 FK Brusno B 1 stretnutie nepodmienečne od 23. októbra 2013 za 4 ŽK. Poplatok 10 € zahrnutý v MZF.

D-I-65 Matej Parobek 1167898 FK Brusno B 1 stretnutie nepodmienečne od 23. októbra 2013 podľa 1-5a. Poplatok 10 € zahrnutý v MZF.

Zmena trestu:

D-I-63 Dušan Pišoja 1031905 FK Hronec zostatok trestu 1 stretnutie nepodmienečne bol zmenený na 1 stretnutie podmienečne s účinnosťou od 23. októbra do 30. júna 2014. Poplatok 10 € zahrnutý v MZF.

D-II-4 DK dôrazne upozorňuje divákov FK Pohronská Polhora za nešportové správanie sa v MFS 2. triedy skupiny B 7. kolo dňa 15. septembra 2013. Poplatok 10 € zahrnutý v MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

Správy TMK – predseda Miroslav Hruška

Pozývame trénerov družstiev štartujúcich v I. triede ObFZ Banská Bystrica na povinné pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 11 .novembra 2013 (pondelok) o 17,00 hodine v priestoroch ObFZ v Banskej Bystrici. V prípade vážnej zaneprázdnenosti trénera môže klub zastupovať asistent trénera alebo vedúci družstva. Účasť trénerov vedúcich družstvá v II. triede skupín A, B, C je dobrovoľná.