Úradná správa č.15, v Banskej Bystrici, 18. 10. 2013

Správy zo sekretariátu

Na zasadnutí Výkonného výboru dňa 15. októbra 2013 boli prerokované a schválené všetky materiály súvisiace s blížiacou sa Konferenciou ObFZ. Návrh kandidátov do funkcií na ďalšie volebné obdobie, volebný, rokovací a organizačný poriadok ako aj aktuálne pokyny k voľbám dostanú futbalové kluby v priebehu budúceho týždňa poštou, aby mali dostatok času zvážiť návrhy VV ObFZ a zodpovedne sa pripraviť na konferenciu., prípadne predložiť iné pozmeňujúce návrhy.

Výkonný výbor sa zaoberal aj návrhom Odvolacej komisie vo veci udelenia trestu disciplinárnou komisiou pre pána Molenta. Výkonný výbor potvrdil rozhodnutie DK v plnej miere a na udelených sankciách trvá.

Správy ŠTK a KM – predseda Milan Mecele

1. Súhlasíme po vzájomnej dohode klubov s odohratím MFS 2. triedy skupiny A 13. kolo Tajov – Hronsek dňa 26. októbra 2013 (sobota) o 14,00 hodine na ihrisku FK Tajov.

2. Súhlasíme po vzájomnej dohode klubov s odohratím MFS 2. triedy skupiny C 13. kolo Beňuš – Dolná Lehota dňa 25. októbra 2013 (piatok) o 16,00 hodine na ihrisku FK Beňuš.

3. Súhlasíme po vzájomnej dohode klubov s odohratím MFS 2. triedy skupiny C 13. kolo Michalová – Pohronská Polhora dňa 26. októbra 2013 (sobota) o 11,00 hodine na ihrisku v Michalovej.

4. Námietka kapitána hostí v MFS 1. triedy 11. kolo Nemecká – Podkonice bola prerokovaná a posúdená ako bezpredmetná.

5. Námietka kapitána hostí v MFS 2. triedy skupiny C 11. kolo Dolná Lehota – Pohronská Polhora bola prerokovaná a postúpená na doriešenie na komisiu rozhodcov.

Správy DK – predseda Július Kliment

D-I-50 Tajboš Jakub 1229436 FK Strelníky 1 stretnutie nepodmienečne od 9. októbra 2013 za  4 ŽK. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-51 Jankov Milan 1242763 FK Heľpa 1 stretnutie nepodmienečne od 16. októbra 2013 podľa 1-5a. Poplatok 10 € zahrnutý v MZF.

D-I-52 Pišoja Dušan 1031905 FK Hronec 2 stretnutia nepodmienečne od 16. októbra 2013 podľa 1-4a. Poplatok 10 € zahrnutý v MZF.

D-I-53 Vilhan Pavol 550814 tréner FK Podkonice 3 stretnutia nepodmienečne zákaz viesť mužstvo ako tréner od 16. októbra 2013. Poplatok 10 € zahrnutý v MZF.

D-I-54 Šipoš Peter 1198105 FK Valaská 1 stretnutie nepodmienečne od 16. októbra 2013 za 4 ŽK. Poplatok 10 € zahrnutý v MZF.

Zmeny trestov:

D-I-55 Turňa Peter 1051250 FK Tatran Čierny Balog zostatok trestu 2 stretnutia nepodmienečne bol zmenený na 2 stretnutia podmienečne s účinnosťou od 16. októbra do 30. júna 2014. Poplatok 10 € zahrnutý v MZF.

D-I-56 Brodek Ľubomír 1083594 FK Hiadeľ zostatok trestu 2 stretnutia nepodmienečne bol zmenený na 2 stretnutia podmienečne s účinnosťou od 16. októbra do 30. júna 2014. Poplatok 10 € zahrnutý v MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

Správy TMK – predseda Miroslav Hruška

Pozývame trénerov družstiev štartujúcich v I. triede ObFZ Banská Bystrica na povinné pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 11 .novembra 2013 (pondelok) o 17,00 hodine v priestoroch ObFZ v Banskej Bystrici. V prípade vážnej zaneprázdnenosti trénera môže klub zastupovať asistent trénera alebo vedúci družstva. Účasť trénerov vedúcich družstvá v II. triede skupín A, B, C je dobrovoľná.

Delegačný list č. 13

I. trieda 13. kolo 27. októbra 2013 o 14,00

Valaská – Hronec (Belko – Dírer, Štrba – Uhrín)

Bacúch – Lučatín  SO  (Majer M. – Štrba, Pivarček – Piar)

Selce – Jasenie (Rumanovský – Kalina, Petrík – Pecník)

Heľpa – Staré Hory (Mišány – Sališ, Godál  – Sitarčík)

Poniky – Braväcovo (Majer I.– Caban, Majer F. – Mecele)

Nemecká – T. Č. Balog (Smoleň – Auxt, Bošeľa – Kotrán)

Podkonice – Osrblie (Gajdoš – Majer M., Bulla – Prochádzka)

II. trieda skupina  A 13. kolo  27. októbra 2013 o 14,00

Tajov – Hronsek SO 14,00 (Marček – Bulla, Fábry)

Králiky – Horné Pršany (Jastrab – Hikker, Marček)

Malachov – Harmanec (Pivarček – Legíň, Vaculčiak)

II. trieda skupina  B 13. kolo 27. októbra 2013 o 14,00

Ľubietová – Hiadeľ (Zeman – Rosenberger, Slabej)

Mičiná – Strelníky (Kubančík – Ondrejka, Fábry)

Selce B-Baláže – Dúbravica  NE 10,30 (Petrík – Kalina, Rumanovský)

II. trieda skupina  C 13. kolo 27. októbra 2013 o 14,00

Brusno B – Šumiac  NE 10,30 (Marček – Zeman, Rosenberger)

Michalová – Pohr. Polhora SO 11,00 (Krupík – Mereš, Dorčiak)

Beňuš – Dolná Lehota  Pi  25.10 o 16,00 (Smoleň – Mereš, Krupík)

Mládežnícke stretnutia:

I. trieda starší žiaci  7. kolo 27. októbra 2013 o 12,00

Heľpa – Priechod (Godál)

Valaská – Jasenie NE 10,30 (Pančík)

Beňuš – Šalková (Dorčiak)

Stretnutia riadené SsFZ:

II. liga SŽ a MŽ skupina JUH 13. kolo 26. októbra 2013 o 10,00/12,00

Brusno – Žarnovica (Petrík)

III. liga SŽ a MŽ skupina  C 13. kolo 26. októbra 2013 o 10,00

Partizán Čierny Balog – Slov. Ľupča / len SŽ / (Auxt)

Sásová – Kováčová (Pivarček)

I. LMŽ U 13, U 12  3. kolo 26. októbra 2013 o 10,00/11,30

Dukla Banská Bystrica – Liptovský Mikuláš (Tokár – Gajdoš)