Úradná správa č. 15, v Banskej Bystrici, 18.10.2019

Čerpanie kreditov pre mládežnícke družstvá

Pripomíname klubovým manažérom koniec čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019. Žiadame Vás aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky, nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom u viac ako 15 partnerov na futbalnet.shop.

Prehľad nevyčerpaných prostriedkov futbalových klubov ObFZ Banská Bystrica ku dňu 17. októbra 2019:

OFK Slovenská Ľupča 452,00 €; ŠK Heľpa 604,49 €; FK Jasenie 628,10 €; FK Brusno – Ondrej 1 487,40 €; FK Sokol Braväcovo 128,70 €; TJ Tatran Čierny Balog 43,10 €.

 Školenie trénerov

  1. Úsek vzdelávania trénerov SFZv spolupráci s TMK SsFZ organizuje v termíne 16.11.2019 –06.05.2020 v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA B licencie (pre držiteľov UEFAGRC licencie). Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.10.2019.Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia a na stránke ssfz.sk– aktuality
  2. Úsek vzdelávania trénerov SFZv spolupráci s TMK SsFZ organizuje v termíne 30.11.2019 – 24.02.2020 v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (pre trénerov bez trénerskej licencie).Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.11.2019.  Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia a na stránke ssfz.sk – aktuality

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

  1. Upozorňujeme FK Slovenská Ľupča na základe správy delegáta zväzu na umožnenie vypisovania zápisov o stretnutí delegovanými osobami bez prítomnosti cudzích osôb a hráčov.
  2. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS II. triedy skupiny A 12. kolo Rakytovce B – Malachov dňa 20. októbra 2019 (nedeľa) o 14,00 hodine na ihrisku TJ Hronsek..
  3. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS starších žiakov U15 8. kolo Jasenie – Medzibrod dňa 17. 10. 2019 (štvrtok) o 16,30 hodine na ihrisku v Jasení.
  4. Berieme na vedomie správu delegáta z MFS II. triedy skupiny A 11. kolo Harmanec – Staré Hory o stave šatní na ihrisku v Uľanke.. Riešenie problému je v kompetencii obecného úradu v Harmanci a domáceho klubu.
  5. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS II. triedy skupiny B 13. kolo Michalová – Tatran Čierny Balog B dňa 26. októbra 2019 (sobota) o 14,00 hodine.
  6. Nariaďujeme odohrať MFS I. triedy 13. kolo Jasenie – Lučatín dňa 26. októbra 2019 (sobota) o 15,00 hodine.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-34Michal Kováčik, 1126906, FK Tatran Čierny Balog, od 16. októbra 2019. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-35 Adam Engler, 1269913, FK Nemecká, DKudeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 1 stretnutie nepodmienečne od 16.októbra 2019 podľa článku 46/2 DP za porušenie článku 46/1DP.  Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Ostatné:

D-I-36 Blažej Špaňo, 1151017, FK Osrblie, DK na základe článku 71/1,2,3a,b, 7 začína disciplinárne konanie a zároveň ukladá ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze športovej činnosti podľa článku 43/1a DP s účinnosťou od 16. októbra 2019.

DK žiada o odborné stanovisko komisiu rozhodcov v termíne do 23. októbra 2019 do 13,00 hodiny  a zároveň predvoláva na svoje rokovanie dňa 23. októbra 2019 o 14,30 hodine: rozhodca Maroš Majer, 1013164, delegát zväzu Peter Kosec, 1004570,  a hráč FK Osrblie Blažej Špaňo, 1151017.

D-I-37 Marek Giertl, 1275067, FK Heľpa, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 16. októbra 2019 podľa článku 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

DK berie na vedomie podnet KR týkajúci sa nenahrania funkcionárov, uvádzaných v zápisoch o stretnutí  v ISSF. Na základe uvedeného DK dôrazne žiada o odstránenie týchto nedostatkov doplnením v ISSF systéme. Ide o futbalové kluby Tajov, Harmanec, Mičiná, Pohronská Polhora, Horné Pršany a Selce B-Baláže. Odstránenie týchto závad žiada DK v termíne do 5. novembra 2019. V prípade, že nebudú nedostatky odstránené DK pristúpi k disciplinárnym opatreniam.

DK berie na vedomie podnet rozhodcu Dušana Rosenbergera z MFS Selce B-Baláže – Mičiná, rozhodcu Ivana Čutku z MFS Pohronská Polhora – Tatran Čierny Balog B, rozhodcu Miroslava Kalinu z MFS Pohronská Polhora – Dolná Lehota a delegáta zväzu Branislava Braučoka z MFS Hronec – Heľpa a upúšťa od udelenia disciplinárnej sankcie.

Najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 23. októbra 2019 od 13,00 hodiny.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

  1. Zmeny v delegačnom liste číslo 12: Michalová – P. Polhora  AR2 Krupík  za Švarca; Staré Hory –  Selce B AR1 Csániy AR2 Švarc; Rakytovce B – Malachov AR1 Gáll za Csániyho

Č. Balog –Brusno DZ  Sitarčík za Kosca; Nemecká – Hronec DZ Kosec za Sitarčíka.

  1. Komisia rozhodcov sa zaoberala podnetom FK Osrblie a na základe videozáznamu je ich podnet nepreukázateľný.