Úradná správa č.14, v Banskej Bystrici, 11. 10. 2013

Správy zo sekretariátu

Oznamujeme futbalovým klubom 1. triedy, že počnúc jarnou časťou súťažného ročníka 2013/2014 bude zhotovovanie zápisov prostredníctvom systému ISSF povinné. Klub, ktorý nebude mať pripravený zápis v elektronickej podobe bude posudzovaný podľa platných futbalových noriem (takisto aj rozhodca, ktorý nevyplní elektronický zápis).

Vzhľadom k množiacim sa neprístojnostiam počas futbalových stretnutí zo strany divákov, hráčov, ale aj funkcionárov klubu bude počnúc jarnou časťou súťažného ročníka 2013/2014 povinnosťou domáceho klubu natáčať stretnutie na DVD, ktoré v prípade potreby bude príslušná komisia žiadať na posúdenie. Klub, ktorý nevyhotoví videozáznam zo svojho stretnutia, alebo ho bude mať účelovo zostrihaný prípadne ináč zmanipulovaný bude riešený podľa platných futbalových sankcií. Do začiatku jarnej časti je ešte dostatok času na prípravu a zabezpečenie požadovaných noviniek, preto aby sa niektorý futbalový klub nemohol vyhovárať na nedostatok času a informovanosti zo strany ObFZ.

Správy ŠTK a KM – predseda Milan Mecele

Oznamujeme futbalovým klubom, že v prípade priaznivého vývoja poveternostnej situácie plánuje ŠTK predohrať MFS prvých kôl jarnej časti ešte v novembri tohto roku. O definitívnom rozhodnutí ŠTK budú kluby informované včas prostredníctvom úradnej správy.

Správy DK – predseda Július Kliment

D-I-45 Pavlovský Mário 1218387 FK Osrblie 1 stretnutie nepodmienečne od 9. októbra 2013 za  4 ŽK. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-46 Bardejovský Maroš 1249165 FK Osrblie 1 stretnutie nepodmienečne od 9. októbra za 4 ŽK. Poplatok 10 € zahrnutý v MZF.

Zmeny trestov:

D-I-47 Dobrota Peter 1252003 FK Králiky zostatok trestu 1 stretnutie nepodmienečne bol zmenený na 1 stretnutie podmienečne s účinnosťou od 9. októbra do 31. mája 2014. Poplatok 10 € zahrnutý v MZF.

D-I-48 Kollár Rastislav 1059553 FK Tajov zostatok trestu 1 stretnutie nepodmienečne bol zmenený na 1 stretnutie podmienečne s účinnosťou od 9. októbra do 31. mája 2014. Poplatok 10 € zahrnutý v MZF.

D-I-49 Vraniak Milan 1156175 FK Pohronská Polhora zostatok trestu 1 stretnutie nepodmienečne bol zmenený na 1 stretnutie podmienečne s účinnosťou od 16. októbra do 31. mája 2014. Poplatok 10 € zahrnutý v MZF.

DK žiada FK Pohronská Polhora o nahlásenie mena osoby, ktorá v MFS 2. triedy skupiny C 7. kolo Brusno B – Pohronská Polhora dňa 15. septembra 2013 odcudzila tabuľu na striedanie hráčov domácemu klubu. V prípade nenahlásenia vinníka bude sankcia vyvodená voči futbalovému klubu. Termín nahlásenia najneskôr do 23. októbra 2013.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

Správy TMK – predseda Miroslav Hruška

 1.  TMK SsFZ plánuje organizovať od novembra 2013 školenie trénerov UEFA B licencie (pre držiteľov 4 /C licencie) a školenie trénerov UEFA C GRASSROOTS licencie (pre trénerov bez licencie). Záujemcovia pošlite prihlášky do 15. októbra 2013 – prihlášku nájdete na www.ssfz.sk / komisie / trénersko-metodická komisia / materiály.

2.  TMK SsFZ pripravuje doškoľovací seminár trénerov UEFA B a C licencie dňa 17. novembra 2013 v Banskej Bystrici. Vyzývame trénerov, ktorí by mali záujem aktívne vystúpiť na uvedenom seminári s teoretickou prednáškou alebo praktickým výstupom (rozsah 30 min.), aby zaslali tému a tézy svôjho výstupu na mail: peterstefanak@gmail.com do 15. októbra 2013.

Delegačný list č. 12

Oznámenie zo sekretariátu:

Rozhodcovia – študenti, ktorí aj napriek viacerým výzvam dosiaľ nepredložili potvrdenie o návšteve školy, majú pozastavené vyplácanie odmien až do splnenia si svojej povinnosti (Alberty, Auxt, Batis, Lešták, Mereš, Rosenberger, Rusko, Ursíny).. To isté platí aj pre rozhodcov, ktorí nedoručili na sekretariát orginál novo podpísanej dohody (Smoleň, Vaculčiak).

I. trieda 12. kolo 20. októbra 2013 o 14,00

Hronec – Podkonice (Rosenberger – Auxt, Smoleň – Piar)

Osrblie – Nemecká  SO (Auxt – Smoleň, Rumanovský – Pecník)

T. Č. Balog – Poniky (Rumanovský – Jekkel, Lepieš – Kotrán)

Braväcovo – Heľpa (Krupík – Majer I., Petrík – Pecník)

Staré Hory – Selce (Fábry – Majer M.,  Gajdoš  – Mecele)

Jasenie – Bacúch (Belko – Caban, Dorčiak – Uhrín)

Lučatín – Valaská (Pivarček – Štrba, Dírer – Prochádzka)

II. trieda skupina A  12. kolo 20. októbra 2013 o 14,00

Harmanec – Riečka (Spodniak – Bulla, Jastrab)

Králiky – Malachov (Legíň – Kubančík)

Tajov – Horné Pršany (Mišány – Vozár, Majer F.)

II. trieda skupina B  12. kolo 20. októbra 2013 o 14,00

Šalková B – Dúbravica  SO (Vozár – Fábry, Jastrab)

Strelníky – Selce B-Baláže  (Kalina – Vaculčiak, Slabej)

Hiadeľ – Mičiná (Hikker – Ondrejka, A. Ivanič)

II. trieda skupina C  12. kolo 20. októbra 2013 o 14,00

Pohr. Polhora – Beňuš (Zeman – Sáliš)

Šumiac – Michalová (Bošeľa – Pančík)

Polomka – Brusno B 14,30 (Mereš – Godál)

Mládežnícke stretnutia:

Starší žiaci   6. kolo 20. októbra 2013 o 12,00

Priechod – Šalková (A. Ivanič)

Jasenie – Beňuš (Dorčiak)

Heľpa – Valaská 10,30 (Bošeľa)

Stretnutia riadené SsFZ:

III. liga dorast skupina  JUH 12. kolo 20.októbra 2013 o 11,30

Bacúch – Detva / ihr. Beňuš/ (Petrík – Majer I.)

IV. liga dorast skupina C 12. kolo  19.októbra 2013 o 14,00

Braväcovo – Slovenská Ľupča (Roštár – Godál)

II. LSŽ a MŽ skupina  JUH 12. kolo 20. októbra 2013 o 11,00/13,00

1.FK Horehron – Rimavská Sobota /ihr. Polomka/ (Godál)

I.LMŽ U 13, U12  2. kolo 20. októbra 2013 o 10,00/11,30

JUPIE Banská Bystrica – FK Pohronie ZH/DŽ (Gajdoš – Pivarček)