Úradná správa č. 12, v Banskej Bystrici, 26. 9. 2014

Správy zo sekretariátu

Upozorňujeme futbalové kluby, že v septembrovej faktúre za služby rozhodcov budú mať zaúčtované aj ošatné za rozhodcov na sezónu 2014/2015 (tie FK, ktoré ho zatiaľ neuhradili). Zároveň pripomíname, že k 1. októbru príde do systému ISSF mesačná zberná faktúra, ktorej splatnosť bude 10. októbra 2014, snažte sa vo vlastnom záujme dodržať termín úhrady (hrozba mínus 3 bodov za platbu po termíne)

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

1.) ŠTK schvaľuje zmeny termínov a ÚHČ:
02.11.2014 (nedeľa) o 13:30 hod. 7. kolo I. trieda Podkonice – Hronec

02.11.2014 (nedeľa) o 13:30 hod. 7. kolo I. trieda Selce – Braväcovo

02.11.2014 (nedeľa) o 13:30 hod. 7. kolo I. trieda Strelníky – Jakub

26.09.2014 (piatok) o 16:00 hod. 7. kolo II. trieda skupina A Selce B-Baláže – Riečka

03.10.2014 (piatok) o 15:30 hod. 7. kolo II. trieda skupina A Mičiná – Hronsek

22.10.2014 (streda) o 17:00 hod. 7. kolo II. trieda skupina A Šalková B – Ľubietová

2.) ŠTK nariaďuje odohrať MFS 15. kola II. trieda skupina A Tajov – Ľubietová dňa 08.10.2014 (streda) o 15:00 hodine.

3.) Oneskorené začiatky MFS:

Hronec – Poniky (15´ – neskoro vytvorená nominácia hostí)

Jakub – Brusno B (10´ – ISSF)

Tajov – Dúbravica (15´ – pokazené auto)

Polomka – Michalová (15´ – výpadok elektriny)

4.) Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania plastového RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. FK predloží rozhodcovi doklad žiadosti o vyhotovenie RP a hráč doklad totožnosti. R stretnutia je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí.

5.) Upozorňujeme FK Tajov na povinnosť vypisovania elektronického zápisu o stretnutí pod následkom disciplinárnych opatrení.

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

KM kontumuje MFS 1. triedy starších žiakov 4. kolo Hrochoť – Priechod podľa článku 100/b SP (hostia sa na stretnutie nedostavili). Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Hrochoť. Prípad odstupujeme na DK.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

D-I-43 Miloš Kľuka 1055517 FK Sihla, podľa článku 49/1a,2a DP (sotenie protihráča) udeľuje DK disciplinárne opatrenie (DO) 2 stretnutia nepodmienečne od 24. septembra 2014. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-44 Ivan Klinčík 1167938 FK Nemecká, podľa článku 49/1a,2a DP (vrazenie do protihráča) udeľuje DK DO 2 stretnutie nepodmienečne od 24. septembra 2014. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-45 Maroš Bardejovský 1249165 FK Osrblie, podľa článku 37/5 DP (5 ŽK) udeľuje DK DO 1 stretnutie nepodmienečne od 18. septembra 2014. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-46 Martin Račko 1257685 FK Poniky, podľa článku 37/5 DP (5 ŽK) udeľuje DK DO 1 stretnutie nepodmienečne od 24. septembra 2014. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Zmena trestu:

D-I-47 Michal Klinčík 1253075 FK Nemecká, zostatok trestu 1 stretnutie nepodmienečne bol zmenený podľa článku 41 DP na 1 stretnutie podmienečne s účinnosťou do 31. mája 2015. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-48 Štefan Chrenovský 1154466 FK Jakub, zostatok trestu 1 stretnutie nepodmienečne bol zmenený podľa článku 41 DP na 1 stretnutie podmienečne s účinnosťou do 31. mája 2015. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení tretej časti tretej hlavy DP, okrem 37/3, kde sťažnosť na odvolanie nie je prípustná.

Delegačný list č. 10

I. trieda 10. kolo  5. 10. 2014 o 14,30

Hronec – Jakub (Sáliš – Bulla – Sitarčík)

Osrblie – Poniky SO (Gajdoš – Palider, Dorčiak – Prochádzka)

Jasenie – Brusno B (Auxt – Slabej – Pecník)

T. Č. Balog – Strelníky (Krupík – Medveď, Legíň – Piar)

Braväcovo – Nemecká 3.10. /piatok/ o 16,00  (Majer I. – Majer F., Bulla  – Kosec)

Podkonice – Valaská (Mišány – Petrík – Kotrán)

Selce – Lučatín (Majer M. – Fábry – Uhrín)

II. trieda skupina A 10. kolo  5. 10. 2014 o 14,30

Hronsek – Harmanec (Hicker – Polievka)

Tajov – Horné Pršany (Marček J. – Marček T.)

Staré Hory – Hiadeľ (Majer F. – Majer I.)

Králiky – Dúbravica (Dírer – Rumanovský)

Riečka – Malachov (Gajdoš – Ivanič A.)

Mičiná – ŠKM Savon BB (Kalina – Ondrejka)

Selce B-Baláže – Šalková B 10,30 (Kalina – Ivanič A., Páleš)

Dohrávky:

Mičiná – Hronsek 7. kolo 3.10. (piatok) o 15,30 (Kalina – Ondrejka, Lakomčík)

Tajov – Ľubietová  15. kolo 8.10. (streda) o 15,00 (Páleš – Marček T., Polievka)

II. trieda skupina B 8. kolo  5. 10. 2014 o 14,30

Šumiac – Beňuš (Dorčiak)

Dolná Lehota – Sihla (Páleš – Pančík)

Polomka – Pohorelá (Mereš – Spáč)

Michalová – Heľpa (Zeman – Kubančík)

Stretnutia mládeže:

I. trieda starší žiaci 6. kolo  5. 10. 2014

Jasenie – Priechod 12,30 (Slabej)

Hrochoť – Šalková 10,30 (Ondrejka)

Sásová – Valaská 10,30 (Marček T.)

Stretnutia riadené SsFZ:

III. liga dorast skupina JUH  10. kolo 5. 10. 2014 o 12,00

Bacúch – Žarnovica SO o 14,30 (Štrba – Dorčiak)

T. Č. Balog – Detva (Medveď – Krupík)

IV. liga dorast  skupina C  10. kolo 4. 10. 2014 o 10,30

Medzibrod – Kováčová (Melicher – Petrík)

IV. liga dorast  skupina D  10. kolo 4. 10. 2014 o 14,30

Heľpa – Hnúšťa (Palider – Auxt)

II. LSŽ a MŽ skupina  JUH  10. kolo 5. 10. 2014 o 11,00/13,00

FK Horehron Závadka – Detva (Bošeľa)

III. LSŽ a MŽ skupina C  7. kolo

Partizán Čierny Balog – Hriňová  1. 10.o 14,00/16,00 (Mikloš)

Brusno – Kalinovo 8. 10. o 14,00/16,00 (Majer I.)