Úradná správa č. 12, v Banskej Bystrici, 29.9.2017

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

 1. Nariaďujeme odohrať MFS I. triedy 8. kolo Šalková B – Podkonice dňa 13. októbra 2017 (piatok) o 17,00 hodine na ihrisku v Šalkovej.
 2. Nariaďujeme odohrať MFS II. triedy skupiny A 7. kolo Horné PršanyHorné Pršany – Staré Hory dňa 1. mája 2018 (štátny sviatok) o 16,30 hodine na ihrisku FK Horné Pršany.

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

 1. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov odohrať MFS I. triedy SŽ U15 2. kolo Jasenie – MFK Dukla Banská Bystrica B dňa 28. septembra 2017 (štvrtok) o 16,30 hodine na ihrisku v Jasení.
 2. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov odohrať MFS I. triedy SŽ U15 2. kolo Slovenská Ľupča – Pohronská Polhora dňa 29. septembra 2017 (piatok) o 16,00 hodine na ihrisku v Slovenskej Ľupči.
 3. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov odohrať MFS I. triedy SŽ U15 2. kolo Poniky – Selce dňa 5. októbra 2017 (štvrtok) o 17,00 hodine na ihrisku FK Poniky.
 4. Žiadame vedúcich družstiev starších žiakov U15 o nahlásenie termínov neodohratých stretnutí 3. kola mailom na sekretariát ObFZ. Ide o stretnutia: Selce – Jasenie a MFK Dukla Banská Bystrica B – Slovenská Ľupča.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-49 Michal Muránsky, 1182983, FK Tatran Čierny Balog, od 27. septembra 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-50 Marián Hamza, 1209872, FK Slovenská Ľupča, od 27. septembra 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-51 Jozef  Kováčik, 1224266, FK Hronec, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 3 stretnutie nepodmienečne od  27. septembra 2017 podľa článku 45/2a DP za porušenie článku 45/1 DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Ostatné:

D-I-52 Matúš Holécy, 1159418, FK Slovenská Ľupča, DK berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu trestu na podmienečný a v zmysle článku 41/1,2, DP žiadosti vyhovuje s podmienečným odkladom do 31. mája 2018. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-53 DK berie na vedomie žiadosť o zmenu trestu Mareka Holmíka, 1064679, FK Králiky, žiadosti nevyhovuje  nakoľko nie sú splnené podmienky podľa článku 41/1 DP a pre povahu previnenia uvedenú v zápise o stretnutí. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

 1. Zmeny v delegačnom liste č. 9: I. trieda: Brezno – Valaská (Dorčiak za Kamenského a Kamenský za
  Dorčiaka), II. B trieda: Dolná Lehota – Heľpa AR 2 – Schober, Pohronská Polhora – Polomka AR 2  Chromč, Braväcovo B – Jasenie AR 2 – Kamenský..
  2. Upozornenie pre funkcionárov klubov, R a DZ: Žiadame, aby si kluby nahrali do ISSF členov realizačného tímu, HÚ, zdravotníka, videotechnika a hlásateľa. V prípade uzatvárania Zápisu o stretnutí rozhodcom, ak by tieto osoby nefigurovali v Zápise o stretnutí, treba tieto osoby napísať do záznamu rozhodcu aj s dátumom narodenia: /Tréner, Asistent, Tréner brankárov, HÚ, Zdravotník – masér/ u videotechnika a hlásateľa len meno a priezvisko. AR 1 je povinný podľa Zápisu o stretnutí skontrolovať všetky osoby, ktoré sú na lavičke náhradníkov.