Úradná správa č.20, 25.11.2011, Banská Bystrica

Správy ŠTK – predseda Milan Mecele

Ilustračné foto: B. Račko

Na vianočný turnaj prípraviek futbalových klubov, ktorý usporiada komisia mládeže v spolupráci s Obecným úradom Závadka nad Hronom dňa 17. decembra je momentálne prihlásených deväť futbalových klubov prípraviek: ŠK Partizán Čierny Balog A aj B, Baník Ľubietová, ŠK Hrochoť, MFK Banská Bystrica, FK Jupie Banská Bystrica A aj B a 1. FK Horehron A aj B. Preto žiadame prípadných ďalších záujemcov o dohlásenie sa na tento turnaj, ideálna by bola účasť 12 klubov, ktoré by sa stretli v dvoch skupinách každý s každým a záverom stretnutia o konečné umiestnenie. Uzávierka prihlášok je v stredu 7. decembra , kedy sa uskutoční vyžrebovanie turnaja.

Správy DK – predseda Július Kliment 

Upozorňujeme futbalové kluby, ktoré ešte neuhradili októbrovú faktúru za rozhodcov, aby tak v čo najkratšej dobe vykonali. Ku dňu 24. novembru neevidujeme ešte úhradu faktúr od futbalových klubov :

Mýto pod Ďumbierom, Osrblie, Poniky, Beňuš, Pohronská Polhora a ŠK Sásová (žiaci).

Jedna platba je zatiaľ neidentifikovateľná (neuvedený variabilný symbol), ak sa týka niektorého tu z uvedených klubov, tak sa mu vopred ospravedlňujeme.

V prípade nedodržania termínu úhrady bude klubom účtované penále za každý deň omeškania podľa obchodného zákonníka a počnúc jarnou časťou súťaže budú vyradené zo systému centrálnej evidencie vyplácania (t. j. vyplácanie rozhodcov budú vykonávať klasicky aj so všetkou administratívou, tak ako to bolo v minulej sezóne).