Úradná správa č.10, 16.9.2011, Banská Bystrica

Správy ŠTK – predseda Milan Mecele

1. Kontumujeme MFS 2. triedy skupiny A 14. kolo Malachov – Šalková B podľa SP článku 100 písmeno D (inzultácia rozhodcu hráčom Šalkovej na hracej ploche). Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Slovan Malachov. Prípad postupujeme na DK.

2. Kontumujeme MFS 1. triedy starších žiakov 4. kolo Šalková – Savon Banská Bystrica podľa SP článku 100 písmeno C (ŠK Savon nastúpil na stretnutie bez platných žiackych preukazov). Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Šalková.

3. Ospravedlňujeme sa funkcionárom FK Šalková B za udelenie pokuty za nepredloženie súpisky hráčov, ktorá sa nám v hektických augustových dňoch niekde zatúlala. Po predložení potvrdenej kópie súpisky vraciame návrh na zrušenie pokuty späť na DK.

Správy DK – predseda Július Kliment

D-I-14 Batis Andrej 910928 FK Heľpa 2 stretnutia nepodmienečne od 14. septembra podľa 1-4a.

D-I-15 Pauer Erik 900429 FK Tajov 1 stretnutie nepodmienečne od 7. septembra podľa 1-5a.

D-I-16 Chaban Peter 910908 FK Priechod B 4 stretnutia nepodmienečne od 14. septembra podľa 1-3b.

D-II-3 DK na základe dodatočne zistených skutočností ruší pokutu zverejnenú v minulej Úradnej správe pod bodom D-II-2 pre mužstvo FK Šalková B, nakoľko súpiska mužstva bola predložená v termíne.

Neprerokované priestupky:

Magura Matúš 870916 FK Šumiac  – chýba poplatok za červenú kartu.

Zmena trestu:

Babeľa Miloš 890626 FK Heľpa podľa článku 31/2 DP zostatok trestu 1 stretnutie nepodmienečne sa mení na 1 stretnutie podmienečne do 30. apríla 2012..

D-II-4 DK dňom 19. septembra zastavuje činnosť FK Šumiac v dôsledku neuhradenia poplatku 100 € v prospech FK Pohronská Polhora za nenastúpenie na MFS v jarnej časti súťažného ročníka 2010/2011 v 2. triede skupiny B v 26. kole. Doklad o úhrade poplatku žiadame predložiť na DK:

D-I-17 Bobák Patrik 700226 FK Šalková B 10 mesiacov nepodmienečne podľa 1/6-3b DP od 2. septembra 2011 do 1. augusta 2012.

D-II-5 DK trestá FK Šalková B zastavením činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne (po skončení súťaže im budú odpočítane 3 body) + pokutou 20 € + 7 € za prerokovanie a za inzultáciu rozhodcu hráčom na hracej ploche v MFS 2. triedy skupiny A 14. kolo dňa 1. septembra 2011. Splatnosť pokuty je do 29. septembra.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

Správy KR – predseda Peter Králka

1. Záujemcovia o funkciu rozhodcu sa môžu prihlásiť na číslo telefónu 048/ 41 42 254 (sekretariát zväzu) prípadne na mobil 0903 029 052 (Jozef Medveď).

2. KR opätovne upozorňuje R a DZ na včasný príchod na MFS, t. j. 60 minút pred oficiálnym začiatkom stretnutia.

3. KR opätovne upozorňuje, že delegovanie R a DZ na všetky MFS je plne v kompetencii KR.

4. KR opätovne upozorňuje R a DZ na vypisovanie Zápisov o stretnutí a Správ delegáta zväzu na PC alebo písacom stroji (Ifkovich, Smoleň, Štrba, L. Höger, Marček).

Delegačný list č.8

I.trieda  8. kolo 25. septembra  2011 o 15,00

Jasenie –  Heľpa (Tajnai – Mišány – Weiss)

Podkonice – Poniky (Kučera – Kolofík, Šišovský – Sitarčík)

Osrblie – Braväcovo (Dírer – Hikker – Mojžiš)

Baláže –  Dolná Lehota NE 10,30 (Spišiak – Auxt, Štrba – Pecník)

T. Č. Balog – Lučatín (Caban – Majer, Krajčí M. – Prochádzka)

Harmanec – Hronec (Pastorek – Gajdoš, Gondek – Piar)

Mýto – Staré Hory (Spišiak – Gemzický – Kupec )

II. trieda skupina A 8. kolo 25. septembra  2011 o 15,00

Hronsek – Ľubietová (Höger ml. – Höger st.)

Jakub – Dúbravica (Ifkovich – Ambróš)

Hiadeľ – Priechod B (Tůma – Ondriga)

Riečka – Šalková B (Koctúr – Snopko)

Tajov – Malachov (Rosenberger – Dráždik)

Mičiná – Nemecká (Kosec – Bunganič – Pecník)

Strelníky – Horné Pršany (Cseky – Biely)

II. trieda skupina B 6. kolo 25. septembra  2011 o 15,00

Valaská – Šumiac (Štrba – Auxt)

Michalová – Bacúch (Mereš – Pančík)

Pohorelá – Polomka (Kubančík – Zeman)

Pohr. Polhora – Beňuš  (Smoleň – Dorčiak)

Mládežnícke stretnutia:

I. trieda starší žiaci 6. kolo 25. septembra  2011 o 10,00

Jasenie – Beňuš  NE 13,00 (Mišány)

Harmanec – Savon BB  NE 13,00 (Gondek)

Mladší žiaci 2. kolo 25. septembra 2011 o 10,00

Sásová – Priechod  (Biely)

Selce – Dukla C (Šišovský)

Stretnutia riadené SsFZ:

III.LSD a III.LMD 8. kolo 25. septembra 2011 o 10,00/12,30

MFK B. Bystrica – Žiar nad Hronom /Rakytovce/ (AR 2- Gajdoš)

V.liga dorast skupina D 8. kolo 25. septembra 2011 o 12,30

T. Č. Balog – Tomášovce (Krajčí M. – Majer)

III. LSŽ a MŽ skupina C  6. kolo 24. septembra 2011 o 10,00/12,00

Brusno – Hontianske Nemce (Kučera)

II. liga žien 6. kolo 25. septembra 2011 o 15,00

Selce – Myjava / Radvaň/ (AR 2 – Žabka)