Úradná správa č. 10, v Banskej Bystrici, 14.9.2017

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

  1. Kontumujeme MFS II. triedy skupiny A 6. kolo Harmanec – Králiky podľa článku 82/1b (hostia stretnutie vzdali pre nedostatok hráčov v prospech súpera). Priznávame 3 body a skóre 3: 0 v prospech FK Tatran Harmanec. Prípad postupujeme na DK.
  2. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov odohrať MFS II. triedy skupiny A 10. kolo Harmanec – Horné Pršany dňa 8. októbra 2017 (nedeľa) o 10,30 hodine na ihrisku v Uľanke.

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

  1. Kontumujeme MFS I. triedy starších žiakov U15 Jasenie – Slovenská Ľupča podľa článku 82/b SP (hostia sa na stretnutie nedostavili). Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Jasenie. Prípad postupujeme na DK.
  2. Na základe žiadosti FK Jasenie nariaďujeme odohrať MFS starších žiakov U15 4. kolo Jasenie – Valaská dňa 1. októbra 2017 (nedeľa) o 9,00 hodine na ihrisku v Jasení.
  3. Oznamujeme futbalovým klubom prípraviek skupiny C, že prvý turnaj vo Valaskej sa prekladá o týždeň neskôr, t. j. zo 16. septembra na 23. septembra 2017.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-34 Ondrej Babic, 1059616, FK Dolná Lehota, od 13. septembra 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-35 Jakub Korytiak, 1259512, FK Michalová, od 13. septembra 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-36 Peter Pustaj, 1386491, FK Valaská U15, od 13. septembra 2017. Poplatok 5 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-37 Tomáš Magura, 1198517, FK Braväcovo, od 13. septembra 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-38 Peter Šebeš, 1230000, FK Brusno, od 13. septembra 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-39 Matúš Kurtík, 1366998, FK Michalová, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 3 stretnutia nepodmienečne od  13. septembra 2017 podľa článku 49/2a DP za porušenie článku 49/1a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-40 Štefan Syč, 1265189, FK Braväcovo, DK udeľuje DS 3 stretnutia nepodmienečne od 13. septembra podľa článku 49/2a za porušenie článku 49/1a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Ostatné:

D-I-41 DK na základe zápisu o stretnutí v zmysle článku 9/a DP upozorňuje na nevhodné správanie voči delegovanej osobe hráčov: Peter Nesteš, 1149875, FK Riečka, Tomáš Tóth, 1228500 FK Horné Pršany, Vladimír Močáry, 1261692, FK Horné Pršany. V prípade opakovania sa uvedených nedostatkov bude DK postupovať v zmysle článku 48 DP.

D-I-42 DK na základe zápisu DZ a zápisu o stretnutí v zmysle článku 9/a DP upozorňuje na nevhodné správanie voči delegovanej osobe trénera FK Podkonice Romana Patráša, 1082450. V prípade opakovania sa uvedených nedostatkov bude DK postupovať v zmysle článku 48 DP.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

Zmeny v delegačnom liste č. 7: Selce B-Baláže – Hronsek 15. 9. o 15,30 (Fuchs za Rafaja Jakuba), Staré  Hory – Dúbravica 15. 9. o 16,00 (nová delegácia Gajdoš – Páleš, Krupa), Dúbravica – Harmanec 17. 9. o 15,00 (Krupa za Fuchsa), Horné Pršany – Staré Hory 17. 9. o 15,00 (Fuchs za Krupu) a Dolná  Lehota – Michalová 17. 9. o 15,00 (Dorčiak za Spišiaka).