Úradná správa č. 1, v Banskej Bystrici, 8. 7. 2016

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

  1. ŠTK v spolupráci s KR z dôvodu stáleho nedostatku rozhodcov (momentálne 37 aktívnych) musí aj v súťažnom ročníku 2016/2017 pristúpiť k tomu, že niektoré stretnutia sa budú predohrávať v sobotu, aby mohli byť stretnutia obsadené v I. triede tromi a v II. triede aspoň dvomi rozhodcami.

Kompletný zoznam všetkých predohrávaných stretnutí bude uverejnený v budúcej úradnej správe a bude zahrnutý aj do Rozpisu súťaží ObFZ Banská Bystrica pre sezónu 2016/2017.

  1. Pridelené čísla a vyžrebovanie nového súťažného ročníka 2016/2017:

Prvá trieda: 1 – TJ Partizán Dolná Lehota, 2 – TJ Tatran Čierny Balog, 3 – FK 34 Brusno-Ondrej, 4 – TJ Slovan Michalová, 5 – TJ Partizán Osrblie, 6 – ŠK Hronec, 7 – FK Sokol Braväcovo (SO ÚHČ), 8 – FK Sokol Nemecká, 9 – FK Brezno, 10 – OFK Slovenská Ľupča, 11 – FK 09 Bacúch, 12 – ŠK OPL Poniky, 13 – voľné číslo, 14 – OFK Slovan Valaská, 15 – FK Podkonice, 16 – FK Šalková B (SO ÚHČ).

V prvom kole 7. augusta 2016 o 16,30 hodine sa stretnú: Dolná Lehota – Šalková B, Tatran Č. Balog – Podkonice, Brusno – Valaská, Osrblie – Poniky, Hronec – Bacúch, Braväcovo – Slovenská Ľupča (6. 8.), a Nemecká – Brezno. Michalová má voľno.

Kompletné vyžrebovanie prvej triedy bude uverejnené v nasledujúcej úradnej správe.

Druhá trieda skupina A: 1 – OZ Králická Tiesňava, 2 – FK Baník Ľubietová, 3 – TJ Slovan Tajov, 4 – TJ Partizán Hiadeľ, 5 – TJ Družstevník Dúbravica, 6 – TJ Mladosť Lučatín, 7 – ŠK Selce B-Baláže (NE 10,30), 8 – TJ Tatran Harmanec, 9 – TJ Hronsek, 10 – TJ Družstevník Strelníky, 11 – TJ Iskra Horné Pršany, 12 – ŠK Zornička Riečka, 13 – TJ Družstevník Mičiná, 14 – voľné číslo, 15 – TJ Slovan Malachov, 16 – ŠK Sokol FO Staré Hory.

V prvom kole 7. augusta 2016 o 16,30 hodine sa stretnú: OZ Králická Tiesňava – Staré Hory, Ľubietová – Malachov, Hiadeľ – Mičiná, Dúbravica – Riečka, Lučatín – Horné Pršany, Selce B-Baláže – Strelníky (10,30), Harmanec – Hronsek. Tajov má v prvom kole voľno.

Druhá trieda skupina B: 1 – TJ Tatran Polomka, 2 – TJ Slovan Beňuš (NE 10,30), 3 – ŠK Heľpa, 4 – TJ Mladosť Pohorelá (SO ÚHČ), 5 – FK 1928 Jasenie, 6 – TJ Tatran Čierny Balog-B (SO ÚHČ), 7 – ŠKF Sihla, 8 – TJ Slovan Pohronská Polhora, 9 – voľné číslo, 10 – FK Sokol Braväcovo B (SO ÚHČ).

V prvom kole 21. augusta 2016 o 16,00 hodine sa stretnú: Polomka – Braväcovo B, Heľpa – Pohronská Polhora, Pohorelá – Sihla (20.8.), Jasenie – Tatran Čierny Balog B.

V mládežníckych súťažiach sú zatiaľ prihlásení:

Dorast: nikto

Starší žiaci: Jasenie, Valaská, Pohronská Polhora, Michalová, Kremnička, Partizán Čierny Balog.

Mladší žiaci: Polomka a Selce.

Prípravky: Selce, Brusno, Ľubietová, Polomka a Partizán Čierny Balog.

Komisia mládeže predlžuje termín prihlásenia sa do mládežníckych kategórií do konca mesiaca júla, takže je ešte možnosť na doplnenie a prihlásenie sa do príslušnej súťaže. Vyžrebovanie mládežníckych súťaží sa uskutoční po uzávierke prihlášok začiatkom augusta a bude uverejnené v úradnej správe. Predpokladaný začiatok mládežníckych súťaží je 28. august 2016 prípadne 4. september 2016

Dicsiplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Oprava trestu hráča Mateja Vaníka, 1150734, FK Lučatín, hráčovi trest skončí dňa 21. augusta 2016. Na najbližšie súťažné stretnutie bude môcť nastúpiť až po 22. auguste 2016. Hráčovi bol trest omylom prerušený počas zimnej prestávky, pričom táto chyba vznikla pri prepisovaní z jesennej úradnej správy do jarnej predsúťažnej. Za uvedenú chybu sa hráčovi Matejovi Vaníkovi a funkcionárom FK Mladosť Lučatín ospravedlňujeme.

Upresnenie dĺžky trestu pre hráča Ivana Majera, 1235832, FK Strelníky, zostatok trestu 3 stretnutia nepodmienečne uplynie po odohratí troch majstrovských stretnutí futbalovým klubom TJ Družstevník Strelníky, počnúc štvrtým stretnutím hráč môže nastúpiť.