Úradná správa č. 47, v Banskej Bystrici 4.7.2013

Správy ŠTK a KM – predseda Milan Mecele

  1. Schvaľujeme výsledky a konečnú tabuľku 1. triedy dospelých:

1

Jakub

26

18

3

5

93

:

31

57

2

Braväcovo

26

16

3

7

64

:

39

51

3

Lučatín

26

16

5

5

69

:

38

50

4

T. Č. Balog

26

15

3

8

61

:

32

48

5

Hronec

26

14

5

7

62

:

51

47

6

Valaská

26

11

8

7

52

:

45

41

7

Osrblie

26

12

2

12

59

:

54

38

8

Staré Hory

26

10

4

12

58

:

64

34

9

Heľpa

26

10

4

12

38

:

53

34

10

Podkonice

26

11

1

14

47

:

67

34

11

Poniky

26

9

4

13

50

:

63

31

12

Harmanec

26

6

3

17

40

:

87

18

13

Baláže

26

5

2

19

47

:

87

17

14

Pohr. Polhora

26

3

5

18

42

:

71

14

Družstvám FK Lučatín a FK Harmanec boli odpočítane 3 body za disciplinárne previnenia.

Víťazom súťaže a postupujúcim do 5. ligy skupiny C sa stal ŠK Sokol Jakub.

Vypadávajúcimi klubmi sú: Tatran Harmanec, Družstevník Baláže a Slovan Pohronská Polhora.

Najlepší strelci súťaže: Ondrej Pribula (Valaská) – 22 gólov, Richard Ševčík (Jakub) – 20 gólov a Pavol Haviar (Staré Hory) – 19 gólov.

Novými účastníkmi v novej sezóne budú vypadávajúci z piatej ligy – ŠK Selce a FK 1928 Jasenie a postupujúci z druhých tried – Sokol Nemecká a FK 09 Bacúch.

  1. Schvaľujeme výsledky a konečnú tabuľku 2. triedy skupiny A dospelých:

1

Králiky

26

19

4

3

104

:

42

61

2

Nemecká

26

18

4

4

82

:

35

58

3

Brusno B

26

17

6

3

70

:

31

57

4

Tajov

26

15

4

7

66

:

41

49

5

Šalková B

26

14

3

9

69

:

56

45

6

Strelníky

26

13

4

9

58

:

53

43

7

Horné Pršany

26

11

9

6

40

:

33

42

8

Riečka

26

12

4

10

58

:

53

40

9

Hronsek

26

9

3

14

40

:

49

30

10

Malachov

26

8

4

14

40

:

57

28

11

Mičiná

26

7

1

18

34

:

68

22

12

Dúbravica

26

6

3

17

43

:

73

21

13

Hiadeľ

26

5

2

19

44

:

77

17

14

Ľubietová

26

1

3

22

22

:

102

6

Víťazom súťaže sa stal futbalový klub ŠK Králiky. Keďže víťaz súťaže nechcel postúpiť do vyššej súťaže, postupujúcim klubom do 1. triedy sa stal FK Sokol Nemecká.

Najlepší strelci súťaže: Marek Holmík a Ján Bednár (obaja Králiky) dali po 20 gólov, Pavel Fraňo (Horné Pršany) – 19 gólov, Tomáš Rosina (Nemecká) a Miroslav Brna (Hiadeľ) dali po 16 gólov.

  1. Schvaľujeme výsledky a konečnú tabuľku 2. triedy skupiny B:

1

Bacúch

20

19

1

0

75

:

12

58

2

Dolná Lehota

20

9

2

9

52

:

45

29

3

Beňuš

20

8

3

9

54

:

52

27

4

Michalová

20

6

3

11

42

:

67

21

5

Polomka

20

6

1

13

39

:

62

19

6

Šumiac

20

5

4

11

42

:

66

19

Družstvo Slovan Beňuš juniori bolo do súťaže zaradené ako doplnkové družstvo a jeho výsledky boli po skončení súťaže anulované.

Víťazom súťaže a postupujúcim do 1. triedy sa stal FK 09 Bacúch.

Najlepší strelci súťaže: Milan Šajgalík (Beňuš) a Martin Pokoš (Polomka) obaja dali po 26 gólov, Matej Medveď (Bacúch) – 23 gólov, Tomáš Magura (Šumiac) 19 gólov.

Správy DK – predseda Július Kliment

D-I-88 Dudáš Milan 920126 FK Šumiac 4 stretnutia nepodmienečne od 2. augusta 2013 podľa 1-3b. Poplatok 7 € uhradiť v lehote do 18. júla 2013.

D-I-89 Chamko Pavol 921118 FK Šumiac 2 stretnutia nepodmienečne od 2. augusta 2013 podľa 1-4a. Poplatok 7 € uhradiť v lehote do 18. júla 2013.

D-I-90 Zajak Juraj 1137060 FK Beňuš 4 stretnutia nepodmienečne od 2. augusta 2013 podľa 1-9/1. Poplatok 7 + 7 € uhradiť v lehote do 18. júla 2013.

D-I-91 Podhorský Peter 721210 vedúci mužstva FK Beňuš 4 stretnutia nepodmienečne od 2. augusta 2013 podľa 1-9/2b. Poplatok 7 + 7 € uhradiť v lehote do 18. júla 2013.

Zastavenie činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne za 4 ŽK od 2. augusta 2013:

Juraj Moravčík 1165695 FK Hronsek, Martin Račko 950601 FK Poniky, Peter Slúštik 1092139 FK Valaská, Maroš Kurek 930117 FK Michalová, Milan Vraniak 1156175 FK Pohronská Polhora, Walter Poliak 760112 FK Poniky – poplatok 7 € za hráča Poliaka uhradiť do 18. júla 2013.

Zastavenie činnosti na 2 stretnutia nepodmienečne za 8 ŽK od 2. augusta 2013:

Milan Smugala 850607 FK Pohronská Polhora.

Prerušenie trestov počas letnej prestávky:

Matej Citara 840202 FK Lučatín 1 stretnutie nepodmienečne, Ivan Majer 931225 FK Strelníky 2 stretnutia nepodmienečne, Peter Grómus 1239656 FK Valaská 1 stretnutie nepodmienečne, Ján Uhrík 500612 vedúci mužstva FK Lučatín 2 stretnutia nepodmienečne, Rastislav Daniš 860406 FK Malachov 1 stretnutie nepodmienečne, Ján Drmaj 1227489 FK Ľubietová 4 stretnutia nepodmienečne, Marek Makuša 770121 FK Braväcovo 1 stretnutie nepodmienečne – všetci s účinnosťou od 2. augusta 2013.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

Správy KR – predseda Peter Králka

1. Upresňujeme termín jesenného seminára rozhodcov a delegátov zväzu. Seminár sa bude konať 3. augusta 2013 (sobota) od 8,30 hodiny v Strednej odbornej škole pod Bánošom v Banskej Bystrici. Pozvánky aj s programom seminára budú účastníkom doručené poštou s dostatočným časovým predstihom.

2. Potvrdzujeme delegáciu rozhodcov na stretnutie výberu jedenástky ObFZ dňa 20. júla 2013 proti FK Tatran Čierny Balog. Stretnutie sa odohrá na ihrisku v Čiernom Balogu – Jánošovke a povedie ho rozhodcovská trojica: Tomáš Kolofík, Michal Spišiak a Tomáš Tůma.

3. Súhlasíme s delegáciou rozhodcu Matúša Štrbu na futbalový turnaj v Dolnej Lehote na základe žiadosti usporiadajúceho klubu.