Úradná správa č.17, v Banskej Bystrici 9. novembra 2012

Správy ŠTK – predseda Milan Mecele

1. Súhlasíme po vzájomnej dohode klubov s odohratím MFS 2. triedy skupiny A 7. kolo Brusno B – Mičiná na ihrisku v Mičinej. Stretnutie sa pre nespôsobilý terén v Brusne nemohlo odohrať ani v pôvodne dohodnutom náhradnom termíne. V jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 sa vzájomné stretnutie týchto klubov v 20. kole odohrá na ihrisku FK Brusno.

2. ŠTK schvaľuje výsledky 1. triedy po odohratom 13. kole súťažného ročníka a schvaľuje tabuľku po jesennej časti. Po skončení súťažného ročníka sa klubu FK Lučatín odpočítajú 3 body za disciplinárne previnenia.

1

Lučatín

13

8

4

1

33

:

19

28

  Jakub

13

9

1

3

33

:

19

28

3

T. Č. Balog

13

8

2

3

29

:

15

26

4

Osrblie

13

8

1

4

42

:

21

25

5

Valaská

13

7

4

2

32

:

22

25

6

Podkonice

13

8

0

5

34

:

24

24

7

Braväcovo

13

7

1

5

30

:

25

22

8

Hronec

13

4

3

6

30

:

34

15

9

Heľpa

13

4

3

6

20

:

26

15

10

Poniky

13

5

0

8

26

:

37

15

11

Staré Hory

13

3

3

7

32

:

37

12

12

Baláže

13

3

1

9

22

:

41

10

13

Pohr.Polhora

13

1

4

8

22

:

35

7

14

Harmanec

13

1

3

9

14

:

44

6

Najlepším strelcom jesennej časti sa stal Miroslav Gašperan (Braväcovo) so 14 gólmi pred dvojicou Ondrej Pribula (Valaská) – 11 gólov a Marián Mesík (Baláže) – 10 gólov.

3. ŠTK schvaľuje výsledky 2. triedy skupiny B po odohratom 14. kole súťažného ročníka a schvaľuje tabuľku po jesennej časti.

1

Bacúch

12

11

1

0

61

:

5

34

2

Dolná Lehota

12

7

1

4

32

:

27

22

3

Beňuš A

12

5

3

4

34

:

32

18

4

Michalová

12

5

2

5

46

:

35

17

5

Šumiac

12

4

4

4

31

:

33

16

6

Polomka

12

4

1

7

25

:

35

13

7

Beňuš juniori

12

0

0

12

18

:

80

0

Najlepším strelcom jesennej časti sa stal Milan Šajgalík (Beňuš A) s 15 gólmi, pred dvojicou Matej Medveď – 12 gólov a Andrej Skaloš (obaja FK Bacúch) – 11 gólov.

4. Tabuľka 2. triedy skupiny A bude uverejnená v budúcej Úradnej správe po odohratí dohrávaného stretnutia Brusno B – Nemecká. Stretnutie Šalková B – Hronsek sa pre nespôsobilý terén odohrá v jarnej časti 2013.

5. Oznamujeme klubom futbalových prípraviek, že termíny zimných halových turnajov budú oznámené prostredníctvom Úradnej správy ObFZ a následne aj zainteresovaným klubom telefonicky v dostatočnom predstihu pred ich uskutočnením.

Správy DK – predseda Július Kliment

Zastavenie činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne za 4 ŽK od 7. novembra 2012:

Ivan Mesík 760602 FK Baláže

DK sa zaoberala písomnou sťažnosťou FK Šumiac ohľadom MFS 2. triedy 11. kolo Šumiac – Beňuš A, pričom trvá na uložených trestoch pod bodmi D-I-41 a D-II-8 zo dňa 17. októbra 2012.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

Správy trénersko-metodickej komisie – predseda Miroslav Hruška

TMK ObFZ pozýva všetkých trénerov mužstiev prvej triedy na pracovné posezónne stretnutie dňa 14. novembra 2012 (streda) o 16,30 hodine v zasadačke ObFZ Banská Bystrica. Na stretnutí budú prebrané všetky problémy spojené s výkonom funkcie trénera mužstva z pohľadu odborného (licencie) aj psychologického. Neospravedlnená neúčasť každého trénera bude posudzovaná podľa platných noriem a disciplinárneho poriadku.

Správy komisie rozhodcov – predseda Peter Králka

1. Na základe vlastnej žiadosti ukončil funkciu delegáta zväzu Ing. Milan Mojžiš.

2. Odporúčame pre rozhodcov a delegátov zväzu aby zimnú prestávku venovali dôkladnému štúdiu pravidiel futbalu, súťažnému poriadku, rozpisu súťaže, pokynov pre činnosť delegátov ako aj sledovaniu a rozboru futbalových stretnutí v televízii na internete a zároveň pre rozhodcov aby sa venovali aj fyzickej príprave.

3. Zimný seminár R a DZ ObFZ BB sa uskutoční v mesiaci marec 2013, dátum, čas a miesto obdržia menovaní pozvánkou. Účasť všetkých je nutná a preto žiadame aby si menovaní v dostatočnej miere / včas / zabezpečili pracovné a školské povinnosti.

4. Žiadame záujemcov o funkciu futbalového rozhodcu, že prihlásiť sa môžu osobne alebo telefonicky na tel. čísle 048/4142254, 0907/806 995, 0903/029 052. Plánované školenie kandidátov na funkciu rozhodcov / čakateľov / je plánované na mesiac február 2013.