V stredu predviedla v sakrálnej sieni Thurzovho domu svoje majstrovstvo Angela Tosheva umelkyňa bulharského pôvodu.

Angela ToshevaStredoslovenské múzeum v spolupráci s OZ Dom národov – RADUANA pripravili klavírny recitál v prevedení Bulharky Angely Tosheva. Významná bulharská klaviristka absolvovala už so Slovenskom niekoľko spoluprác. Za posledné roky uskutočnila mnohé koncerty po Slovensku, Maďarsku, Poľsku a rodnom Bulharsku.

Stredajší koncert sa odohral v sakrálnej sieni Thurzovho domu, čo ešte viac upevňovalo zážitok z klavírneho recitálu. Koncert bol rozdelený na dve časti a to podľa chronologického členenia. V prvej polovici Angela Tosheva zahrala dve sonáty od Domenica Scarlattiho (žil v rokoch 1685 – 1757), ktoré doplnila vyčerpávajúcou sonátou od Franza Shuberta (1797 – 1828). Po krátkej prestávke vo svojom zaujímavom výbere pokračovala v druhej polovici programu, kde predviedla skladbu od Leoša Janáčeka (1854 – 1928) V mlhách, od Jevgenija Iršaia (1951) skladbu Caspase Ten a od Vladimíra Godara (1956) skladbu Passacaglia. Celý koncert ukončila veselou, krátkou skladbou od Michaila Goleminova (1956) Fritz, My Fire, Friedrich Gulda in memoriam.

To, že patrí k muzikantom, ktorí dokážu ponúknuť publiku vždy niečo nové, ukázala aj na koncerte. Dych vyrážajúce napätie počas jej bravúrnej práci s pianom následne sprevádzal neutíchajúci potlesk.